Laadukas lastensuojelu on luotettavaa ja vaikuttavaa

1.3.2024
SOSblogi

Usein kuulee pohdittavan, mitä laadunhallintatyö lastensuojelupalveluissa on ja miten sitä voi ylipäätään tehdä. Laatutyö on luonteeltaan sellaista, ettei se koskaan ole valmista, mutta sen tukena ja mahdollistajana olevat laadunhallinnan rakenteet ovat pysyvämpiä valintoja.

Aloitin SOS-Lapsikylän laatujohtajana toukokuussa 2023. Pääsin saman tien mukaan innostavaan vaiheeseen, jossa ensimmäinen SHQS-laaduntunnustus perhehoidon, tukiperhetoiminnan ja perhekuntoutuksen palveluissa oli juuri saavutettu ja laadunhallinnan prosessit otettu käyttöön. Lähdimme yhdessä laatutiimin voimin työstämään eteenpäin esimerkiksi prosessipoikkeamien seurantaa sekä asiakaspalautteiden keräämisen ja hyödyntämisen prosessia.

Laadunhallinta on jatkuvaa oman työn tarkastelua

Laadunhallintaan ja erityisesti sertifioituun laaduntunnustusjärjestelmään kuuluu monia osatekijöitä, joista ulkoiset ja sisäiset auditoinnit, riski- ja itsearvioinnit sekä asiakaspalautteet ovat selkeitä kokonaisuuksia.

Näiden lisäksi laadunhallintaan kuuluu olennaisena osana myös laatupoikkeamien seuranta. SOS-Lapsikylässä seurataan paitsi toteutuneita poikkeamia, myös läheltä piti -tilanteita. Tavoitteena on, että mahdollisimman usein voisimme ennaltaehkäistä asioita. Poikkeamat auttavat kohdentamaan katsetta niihin asioihin, jotka ovat olennaisia laadukkaan työn näkökulmasta ja helpottavat niiden prosessikohtien tunnistamista, joissa on vielä hiottavaa. Poikkeamien avulla saamme tietoa työstämme niin yksikkö- kuin organisaatiotasolla sekä konkreettisia kehityskohteita.  

Asiakasturvallisuuspoikkeamien kautta havaitsimme esimerkiksi meille ohjautuvan akuutisti itsetuhoisia lapsia useampaan perhekuntoutusyksikköömme. Saimme nopeasti luotua valtakunnallisen toimintaohjeistuksen tilanteisiin ja pääsimme miettimään, miten työskentelyssä voisi jatkossa tällaisiin tilanteisiin varautua.

Palveluidemme laatulupaukset olivat laadittuina entuudestaan, mutta alkusyksystä 2023 ryhdyimme yhdessä kunkin palvelun henkilöstön kanssa työstämään sitä, mitkä asiat mahdollistavat ja ovat oleellisia laatulupauksiin pääsemiseksi. Tunnistetuista asioista määrittelimme seurattavat poikkeamat ja samalla nostimme asiakasprosessien poikkeamien keräämisen ja seurannan entistäkin järjestelmällisemmälle tasolle. Kevään aikana pääsemme arvioimaan, miten työ on onnistunut ja millaista dataa seurannasta saamme.

Johtamisen näkökulmasta onnistuneen laatutyön elinehto on, että se ei jää perustyöstä irralliseksi, päälle liimatuksi osaksi. Meidän pitää yhdessä löytää tavat, joilla laatutyö tukee arjen tekemistä ja sen merkitys sekä tavoitteet ovat kaikille selvillä. Laadunhallinnan tavoite on aina varmistaa lapsille ja perheille luotettavat ja vaikuttavat palvelut.