Miten auttaa lasta kertomaan hänen mielessään olevista asioista?

3.1.2024
Tarinoita Suomesta
  • Osoita lapselle olevasi saatavilla 

Osoita kiinnostusta lapsen asioihin ja kysy matalalla kynnyksellä kuulumisia myös koulupäivästä. Mitkä asiat ovat tärkeitä lapselle juuri nyt?  

  • Huomaa muutokset lapsen käyttäytymisessä 

Lapsen mieltä vaivaavat asiat voivat näkyä lapsen käytöksessä monella tavalla. Kun aikuinen toimii keskustelun aloittajana, voi olla hyvä aloittaa keskustelu yleiseltä tasolta. Millaisia koulupäivät ovat viime aikoina olleet?  

  • Kohti lapsen asiaa 

Keskustelu voi edetä yleiseltä tasolta kohti yksityisempään lapsen omaa kokemusta. Lapsen kertoessa kiusaamisesta, on tärkeää ottaa asia tosissaan. Keskustelussa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että antaa lapsen kertoa omin sanoin tilanteesta. Avoimet kysymykset auttavat viemään keskustelua eteenpäin.  

Kenen kanssa lapsi viettää aikaa koulussa? Onko koulussa tai vapaa-ajalla tapahtunut jotain, mistä lapsi haluaisi kertoa? Millaisia ilmiöitä lapsi on nähnyt sosiaalisessa mediassa? 

  • Ole luottamuksen arvoinen 

Lapseen kohdistuva kiusaaminen herättää tunteita ja huolta myös vanhemmissa. Kerro lapselle, ettei kiusaaminen ole hänen syytään ja olet lapsen tukena. Keskustelkaa lapsen kanssa yhdessä siitä, miten asia viedään eteenpäin, jotta lapsi saa apua kiusaamiseen.