Laaduntunnustus laajentui laitosyksiköihimme Kirreen ja Rauhaan

19.12.2023
Tiedotteet

Tämän vuoden elokuussa auditoidut lastensuojelun laitoshuoltoyksikkömme erityislastenkoti Rauha ja perustason lastenkoti Kirre ovat nyt SHQS-laaduntunnustuksen piirissä. Jo aiemmin tunnustus on myönnetty perhehoidon tukipalvelullemme, tukiperhetoiminnallemme ja perhekuntoutuksellemme.

Ulkoiset auditoijat ja SHQS-laatuneuvosto ovat arvioineet myös lastensuojelun laitoshoitoyksiköidemme Rauhan ja Kirren toiminnan täyttävän laadukkaiden sosiaalipalveluiden tuottamiselle asetetut kriteerit ja myöntänyt meille SHQS-laaduntunnustuksen laajennuksen. Auditoinnissa kiitettiin Kirren ja Rauhan henkilökuntaa lapsia ja nuoria huomioivasta hoidosta ja työntekijöiden sitoutuneisuudesta toiminnan laatuun. Lapset ja nuoret on otettu kiitettävästi mukaan suunnitteluun ja arjen toimintaan. Kirressä ja Rauhassa tehdään myös säännöllistä ja toimivaa yhteistyötä lasten ja nuorten lähipiirin kanssa. Lisäksi auditoinnissa todettiin henkilöstön osaamista tuettavan hyvillä työnantajan tarjoamilla koulutuksilla.

”Ulkoiset auditoinnit ovat laatutyössä vähän niin kuin näytön paikkoja. Ulkopuolisen havainnot arkityöstämme ja sitä tukevista rakenteista antavat hyvällä tavalla uusia näkökulmia jatkuvalle laadunparantamiselle. Auditointien keskusteluissa tulee huomioiduksi paitsi kohentamista vaativat kohdat, myös ne kohdat mitkä toimivat jo erinomaisesti. Yksiköiden auditointeihin osallistui valtaosa työryhmien jäsenistä, mikä hyvällä tavalla tukee tavoitettamme pitää laatutyö olennaisena osana kaikkea toimintaamme, kaikilla organisaation tasoilla”, sanoo laatujohtaja Tove Lönnqvist.

”Kiitos koko henkilöstöllemme innostuneesta, sinnikkäästä ja määrätietoisesta laatutyöstä. Ja onnittelut Kirren ja Rauhan ammattilaisille, tämä on hieno saavutus”, Tove jatkaa.

Pyrkimyksenämme on laajentaa SHQS-laaduntunnustusta entisestään.  Jatkamme ensi vuonna laadunhallinnan työtä ehkäisevän työn toimintojen sekä uusien lastensuojelun laitosyksiköidemme osalta. Tavoitteenamme on, että saamme pala kerrallaan kaiken toimintamme laaduntunnustuksen piiriin.

SHQS-laatuohjelma

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä. Arviointikriteeristöä käytetään toiminnan kehittämiseen.