Keskustelut ukrainalaisten lasten kanssa osoittavat, kuinka apua on mahdollista tarjota sota-alueelle yli valtionrajojen 

30.11.2023
Tiedotteet

SOS-Lapsikylä antaa ukrainankielisille lapsille keskusteluapua ympäri maailmaa Suomesta käsin. Let’s chatin keskusteluita analysoivat ACElife-hankkeen Tampereen yliopiston tutkijat näkevät esimerkkejä sodan laajoista vaikutuksista lapsiin, mutta myös lasten resilienssistä ja uskosta tulevaan. 

Suomen SOS-Lapsikylän ukrainankielinen Let’s chat tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden keskustella turvallisen aikuisen kanssa kokemuksistaan tai huolenaiheistaan nimettömästi ja luottamuksellisesti omalla kielellään. Chatissa on käyty tänä vuonna noin 3000 keskustelua, joista noin 80 prosenttia Ukrainassa olevien lasten kanssa. Sotaa paenneet ja sodan keskellä elävät lapset etsivät tukea pystyäkseen sopeutumaan uuteen arkeen pelon, ahdistuksen ja epävarmuuden keskellä. 

Sodasta kärsivät lapset kantavat huolta läheisistään ja tarvitsevat läsnä olevia aikuisia 

Lapset aloittavat harvoin juttelun suoraan sodasta, mutta sota ja sen vaikutukset lasten elämässä nousevat keskusteluissa esiin monin tavoin. ACElife-hankkeen tutkijat pitävät kuitenkin lohdullisena, kuinka yleisiä myös arkisemmat huolenaiheet ovat: 

– Lapsen stressi esimerkiksi koulumenestyksestä tai kaverisuhteista osoittaa, että sota ei estä lasta suunnittelemasta tulevaisuuttaan, tutkija Venla Hakala sanoo. 

Lapset kertovat omatoimisesti paljon, ja heille usein riittää, että päivystäjä on vain läsnä, avoin ja kuuntelee kiireettä. Let’s chatissa lapset pääsevät kertomaan ajatuksistaan, joita eivät välttämättä jaa lähipiirin aikuisille välttääkseen heidän kuormittamistaan. 

– Lapset tuntevat olonsa vapaammiksi kuin kasvokkaisissa keskusteluissa: heidän on helpompi ilmaista itseään, kun kukaan ei näe heitä, ja he voivat lähteä milloin tahansa keskustelusta, Let’s chatin tiimivastaava Iryna Petermann kertoo. 

Let’s chat tuo uutta tietoa auttamisen tavoista ja sodan vaikutuksista lapsiin 

Let’s chat mahdollistaa tutkijoille pääsyn erityisiin tietoihin, jotka eivät välttämättä tulisi ilmi mitään muuta kautta. Lapset ovat olleet halukkaita osallistumaan tutkimukseen, mikä viittaa siihen, että he tahtovat osallistua ja tulla kuulluiksi.

– Toipumisen kannalta on merkittävää, etteivät lasten kokemukset ja tunteet jää piiloon. Tulevaisuutta rakennetaan nuorille, joten heidän osallisuutensa sen rakentamisessa on tärkeää. On hienoa, että Let’s chatin kautta pääsemme kuulemaan lapsuuden ajan kokemuksista lapsilta itseltään, tutkija Venla Hakala sanoo. 

Lisäksi tutkimuksella pystytään vahvistamaan, että sodasta kärsiviä lapsia on mahdollista auttaa maan rajojen yli. Jopa yli 90 prosenttia lapsista on antanut keskustelulle hyvän arvion. 

Tampereen yliopiston ACElife-hankkeen tutkimusaineisto koostuu Let’s chatin keskusteluista, joihin lapset ovat antaneet tutkimusluvan. Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman tutkimushankkeen yksi tavoite on lisätä ymmärrystä haitallisten lapsuudenkokemusten seurauksista. Let’s Chat -aineistoa koskeva tutkimus julkaistaan keväällä 2024 ja tuloksista järjestetään kaikille avoin webinaari 15.3.2024. 


Lisätietoa: 

Johanna Virtanen 
Ehkäisevän digityön päällikkö 
p. 050 533 9255 
johanna.virtanen@sos-lapsikyla.fi 
 
Iryna Petermann 
Let’s chatin tiimivastaava
p. 0447002642 
iryna.petermann@sos-lapsikyla.fi  

Venla Hakala
tutkija, Tampereen yliopisto
p. 050 5950573
venla.hakala@tuni.fi

Lisätietoa Let’s chatista
ACElife