Lapset eivät saa riittävästi tietoa omista oikeuksistaan – SOS-Lapsikylän somejuristi auttaa lapsia tuntemaan oikeutensa paremmin 

16.11.2023
Uutiset

Lapsilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia saada tietoa oikeuksistaan. Asiasta Suomea on huomauttanut myös YK:n lapsen oikeuksien komitea. SOS-Lapsikylän uusi hanke LakiApuu jakaa tietoa lapsen oikeuksista suoraan lapsille ja auttaa kehittämään lastensuojelun palvelujärjestelmiä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on Suomelle kesäkuussa antamissaan suosituksissa kehottanut Suomea tarjoamaan lapsille ikätasoon sopivaa tietoa omista oikeuksistaan. Kehotus koskee sijaishuollossa olevia lapsia, jotta he voivat ilmaista näkemyksensä sijoituspäätöksissä ja koko sijoituksen aikana. Myös vuonna 2021 julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön sijaishuoltoa koskevassa selvityksessä ilmenee, että lasten tiedollisten oikeuksien turvaamisessa on puutteita, ja lapsen oikeuksien loukkaukset jäävät herkästi piiloon. 

–  On oletettavaa, että muidenkaan lasten kohdalla oikeudet eivät toteudu täysimääräisesti. Erityisesti haavoittuvammassa asemassa olevilla lapsilla on palvelujärjestelmässämme hyvin vähän mahdollisuuksia päästä juristin neuvontaan ja ohjaukseen. Näin siitä huolimatta, että lastensuojelulaki velvoittaa ohjaamaan lapsen tarvittaessa oikeusavun piiriin, SOS-Lapsikylän lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva sanoo. 

SOS-Lapsikylän uusi palvelu LakiApuu edistää lapsen oikeuksien toteutumista 

SOS-Lapsikylän uusi palvelu LakiApuu perustettiin, jotta lapset saisivat helpommin tietoa omista oikeuksistaan ja oikeusturvakeinoista. LakiApuu tarjoaa tietoa sosiaalisessa mediassa 12–17-vuotiaille, jotka voivat ottaa yhteyttä juristiin eri somekanavilla. Lapset voivat jutella suoraan juristin kanssa maksutta ja matalalla kynnyksellä. 

– Vaikka vastuu lapsen oikeuksien toteutumisesta on aina aikuisilla, lasten tietämys omista oikeuksistaan edesauttaa niiden toteutumista käytännössä. Lapsille suunnatulla tiedolla ja neuvonnalla ehkäistään lapsen oikeuksien laiminlyöntejä ja vahvistetaan lapsen toimijuutta, LakiApuun somejuristi Iida Salonen kertoo. 

LakiApuu tukee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta tehtyä kansallista lapsistrategian toimeenpanoa keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten auttamiseen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmiä tuomalla keskusteluissa ilmeneviä epäkohtia ammattilaisten ja päättäjien tietoon. 

SOS-Lapsikylä auttaa vuosittain kymmeniätuhansia lapsia puolustaen lapsen oikeuksia hyvinvointiin, joka on myös tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teema. 

Samalla kun lapsia autetaan Suomessa, toimii SOS-Lapsikylä kansainvälisenä organisaationa lapsen oikeuksien puolesta. Viime viikkoina erityistä huolta on kannettu lapsen oikeuksien rikkomuksista Gazassa. SOS-Lapsikylä on vedonnut päättäjiin, jotta he toimisivat tulitauon saavuttamiseksi ja lasten suojelemiseksi viipymättä. 


Lisätietoa 

LakiApuu