Lahjoitusten avulla harrastuksia oululaisille lapsille ja nuorille -Unelmista Totta -harrastustuki mahdollistaa ohjatun säännöllisen harrastamisen

9.11.2023
Uutiset

Oulun kaupunki, Itla, Auta Lasta ry ja SOS-Lapsikylä tukevat oululaisia lapsia ja nuoria auttamalla heitä harrastamaan. Nämä toimijat kutsuvat nyt yhdessä oululaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt osallistumaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.

Oulun kaupunki, Auta Lasta ry:n Järjestövarikko, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla ja SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki tekevät yhteistyötä haastavissa tilanteissa elävien perheiden auttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tukea oululaisia lapsia ja nuoria mahdollistamalla juuri heitä kiinnostavan harrastuksen aloittamisen ja samalla vähentää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa noin joka kymmentä lasta, Oulussa jopa hieman useampaa, eli yhteensä noin 5 000 lasta. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa sekä lasten välittömään hyvinvointiin että pitkälle elämänkulkuun. Etenkin perheissä, joissa  pienituloisuus pitkittyy lasten ja nuorten kokemus perheen taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa lasten arkeen.

”Tutkimusten mukaan mielekäs vapaa-ajan harrastus vähentää lapsiperheköyhyyden negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämässä”, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta kertoo.

Yhteistyön taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyden vaikutuksia lapsiin ja nuoriin yhteistyössä Itlan kanssa. Samalta viivalta Oulu -kehittämiskokeilu on osa Itlassa vuodesta 2021 toiminutta Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan, hyvinvointipalvelujen ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja ehkäistä köyhyydestä aiheutuvia ongelmia. 

Tukea harrastamiseen Samalta viivalta Oulu -kokeilun perheille

Yhteisauttamiseen voi osallistua lahjoittamalla Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana oleville perheille tukea harrastuskuluihin SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla. Lahjoittamalla voi tarjota lapselle tai nuorelle mahdollisuuden mielekkääseen vapaa-ajan harrastukseen ja tukea hyvinvointia myös pitkälle tulevaisuuteen.

”Harrastustuki auttaa monin tavoin haastavassa tilanteessa olevaa perhettä, kun lapsi saa harrastuksen, johon perheellä ei olisi muuten mahdollisuutta. Kokemuksemme mukaan vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, lapsen itsetunto vahvistuu ja hän voi saada uusia ystäviä”, Heidi Lötjönen SOS-Lapsikylästä kuvailee.

Samalta viivalta Oulu -kokeilussa eri toimijat yhdistävät voimavaransa ja tunnistavat lapset ja nuoret, jotka ovat jääneet harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Auta Lasta ry:n Järjestövarikko-hanke työskentelee perheiden kanssa etsimällä lapsille ja nuorille juuri heitä kiinnostavaa mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Harrastamisen aloittamiseen Järjestövarikko voi hakea perheen kanssa avustusta SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuesta, joka on tukimuoto 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjatun säännöllisen harrastamisen mahdollistamiseksi. Tukea myönnetään, jos harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista perheen haastavan tilanteen vuoksi. Varat käytetään oululaisten lasten ja nuorten avuksi.

Voit lahjoittaa täältä.

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Lisätietoja:
SOS-Lapsikylä,
Unelmista totta -harrastustuki
Ehkäisevän työn koordinaattori, Oulu/Rovaniemi Heidi Lötjönen, p. 044 493 9135

Oulun kaupunki
Kehittäjäkoordinaattori Eija Viitala, p. 040 621 4196

Auta Lasta ry, Järjestövarikko-hanke
Tiia Hautamäki, p. 044 796 7914

Itla
Tutkimusprofessori Tiina Ristikari, p. 050 917 7396

 Kuva: Itla/Tilda Hopia