SOS-Lapsikylä vaatii humanitaarisen katastrofin lopettamista

30.10.2023
Kannanotot ja lausunnot

Israelilaisten ja palestiinalaisten lasten sekä muiden siviilien tilanne on järkyttävä. Tuhansia palestiinalaisia lapsia on kuollut ja määrä kasvaa joka päivä. Yli miljoona palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa. Ruoka ja puhdas vesi on loppumassa ja pommitukset jatkuvat Gazassa. Myös hygienia- ja hoitotarvikkeista sekä ensiavusta on huutava pula. Lapset ovat suuressa vaarassa.

Taistelut ovat levinneet myös Länsirannalle, jossa yhteenotoissa kuolleiden joukossa on myös palestiinalaisia lapsia.

Kasvava kuolonuhrien määrä ja syvenevä humanitaarinen kriisi edellyttävät kaikkia osapuolia ryhtymään välittömiin toimiin siviiliväestön suojelemiseksi. Lasten ja perheiden järkyttävät kokemukset eivät ole hyväksyttäviä. Niin palestiinalaisiin kuin israelilaisiin siviileihin kohdistuvaan väkivaltaan ei ole mitään oikeutusta.

Fyysiset ja henkiset traumat ovat vielä suurempia lapsille, jotka joutuvat eroon perheistään. Jo ennen tätä eskalaatiota 80 % Gazan lapsista kärsi henkisestä ahdistuksesta.

SOS-Lapsikylä vaatii:

  • Välitöntä tulitaukoa.
  • Humanitaarisen käytävän perustamista Gazan alueelle avun ja siviilien turvallisen kulkemisen mahdollistamiseksi. Siviilien oikeutta palata, kun se on turvallista, täytyy puolustaa.
  • Peruspalveluiden palauttamista Gazaan, jotta ihmiset saavat suojaa, ruokaa, vettä ja lääketieteellisiä tarvikkeita ja hoitoa palautetaan.
  • Kaikkien panttivankien vapauttamista. Mikään ei oikeuta pitämään siviilejä panttivankeina. Ketään – etenkään lapsia – ei saa käyttää sodan pelinappuloina.
  • Vastuuvelvollisuuden varmistamista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, jotta voidaan valmistaa tietä oikeudenmukaiselle ja kestävälle rauhalle.
  • Lapsiin kohdistuvien vakavien loukkausten lopettamista. Näitä ovat muun muassa lasten tappaminen ja vammauttaminen, hyökkäykset kouluihin ja sairaaloihin, lasten sieppaukset ja humanitaarisen avun pääsyn epääminen. 

Vetoamme kaikkien osapuolten inhimillisyyteen, jotta uusien ihmishenkien menetys voidaan estää.  

SOS-Lapsikylä auttaa palestiinalaisia ja israelilaisia lapsia, nuoria ja perheitä paikallisissa SOS-Lapsikylissä lasten ja nuorten oikeuksia puolustaen. Noudatamme humanitaarisia inhimillisyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita.

Pyydämme päättäjiä laittamaan lasten ja muiden siviilien elämän ja ihmisoikeudet etusijalle. Vain yhteisten ponnistelujen avulla voimme toivoa rakentavamme israelilaisille ja palestiinalaisille väkivallasta ja kärsimyksestä vapaan tulevaisuuden. 

Lue kansainvälisen SOS-Lapsikyläjärjestön kannanotto humanitaarisen katastrofin lopettamiseksi.

Kannanottoon liittyvät yhteydenotot voi lähettää sähköpostitse: viestinta@sos-lapsikyla.fi