Tusentals unga har redan fått hjälp med skolarbetet – LäxHjälpen behövs verkligen  

12.9.2023
Tiedotteet

Över 2000 gånger har barn och unga fått hjälp och stöd med skolarbete under LäxHjälpen-chattens första år. Den anonyma och digitala verksamheten behövs bevisligen, speciellt för dem som inte får hjälp med skolarbetet hemifrån. Under året har chattens målgrupp breddats nedåt i ålder efter önskemål av barnen och de unga.  

Den digitala LäxHjälpen-verksamheten stödjer elever på klasserna 4–9 som behöver stöd med skolarbetet. Målgruppen har gradvis breddats, eftersom det finns ett tydligt behov av stöd redan i lågklasserna. Önskemålet om en bredare målgrupp har kommit från barnen och ungdomarna själva.  

De färska Pisa-resultaten visar att det sker något vid övergången till högstadiet, speciellt med de finländska pojkarnas kunskaper i matematik, naturvetenskaper och läskunskap.  

”Genom att öppna upp tjänsten för elever i lågstadiet kan vi arbeta ännu mer förebyggande med tanke på övergången till högstadiet något år senare. Vi kan vara med och göra rutinerna kring skolarbetet till en naturlig del av vardagen. När det blir en vana rullar det senare på av egen vikt. När man vänjer sig vid att be om och få stöd med skolarbetet är det lättare att be om hjälp också i fortsättningen”, säger Pia Wikholm, utvecklingsplanerare på LäxHjälpen.  

LäxHjälpen är SOS Barnbyars första tvåspråkiga digitala verksamhet, och under det första verksamhetsåret har chatten kontaktats över 3000 gånger. Totalt har nästan 2000 samtal förts och på svenska har LäxHjälpens anställda och frivilliga fört över 160 diskussioner med barn och unga. 

 Matematik och läsförståelse i topp

Eftersom LäxHjälpen fungerar digitalt kan barn från alla delar av Finland få stöd med skolarbetet. SOS Barnbyar anser att rätten till stöd med skolarbete är varje barns rättighet, oberoende av familjesituation eller geografiskt läge. Också i utredningen om barnfattigdom från 2021 nämns stöd med skolarbetet som en av de faktorer som kan minska ojämlikheten i samhället.   

”Stöd med skolarbete förebygger också socioekonomisk utsatthet och barnfattigdom. Vi arbetar med att stärka förmågan att agera och berätta om sina behov till de vuxna i skolan. Varje barn och ungdom ska känna att hen har rätt ta ansvar, få drömma om ett bra liv, och har rätt att lära sig på sina egna villkor”, säger Wikholm.  

Matematik, läsförståelse och problemlösning är tre av de områden där eleverna behöver mycket hjälp. Pisa-resultaten syns alltså konkret i kontakterna till LäxHjälpen. 

Pia Wikholm berättar att det är cirka 50 procent som vill ha hjälp med matematiken. Oftast är det inte själva räknandet som är problemet, utan att de unga behöver hjälp med att förstå uppgiften.  

”Ofta kan det handla om att förstå det matematiska språket och att begripliggöra uppgiften. Vi möter dagligen unga som kämpar med läsförståelsen: de har svårt att gestalta uppgiften eller i vilken ordning de ska utföra uppgifter. Ofta kan skolarbetet kännas mer hanterbart då vi spjälkar ner innehållet i mindre delar och samtidigt märker barnet eller den unga att hen redan kan mycket.”   

De vuxnas stöd uppskattas  

Många av LäxHjälpens besökare säger att de uppskattar möjligheten att göra skolarbete anonymt på tu man hand med en vuxen.  

Att stödet sker digitalt innebär att barnet eller den unga kan välja den miljö som passar hen. Skolan kan vara en utmanande miljö för många med mycket buller och andra störande element. Att LäxHjälpen är anonym och nätbaserad gör också att eleven inte känner sig stämplad av att söka hjälp med skolarbetet.  

I chatten har den unga också möjlighet att med låg tröskel berätta om alla känslor som skolgången eller skoldagen kan ha väckt.  

”I chattsamtalen strävar vi efter att bemöta den unga oavsett om känslorna är ilska, besvikelse eller sorg. Skolvardagen kan vara kämpig. Vi försöker att bemöta och arbeta med känslorna kring skolan samt handleder barnet vidare om det finns ytterligare stödbehov. Till skolkurator, speciallärare eller skolpsykolog till exempel”, berättar Wikholm.  

LäxHjälpen hittas på: https://laxhjalpen.fi/ och tjänsten är öppen under skolåret från söndag till torsdag klockan 14–20.  

Onsdagen den 20.9 ordnar vi ett webinarium om LäxHjälpen och det första årets resultat – välkommen! Läs mera här.  

Mer information och intervjuförfrågningar:  

Pia Wikholm  
Utvecklingsplanerare, det förebyggande digiarbetet  
044 761 4153  
pia.wikholm@sos-lapsikyla.fi  

SOS-Barnbyar erbjuder LäxHjälpen med hjälp av gåvomedel. Verksamhetens huvudsamarbetspartner är Paulig. LäxHjälpen har också fått en stor donation av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Bild: Colourbox