Tuhannet lapset ovat jo saaneet digitaalista apua koulutyöhön – LäksyApuuta todellakin tarvitaan 

12.9.2023
Tiedotteet

Yli 2000 kertaa lapsi tai nuori on jo saanut apua ja tukea koulutyöhön LäksyApuu-chatista ensimmäisen vuoden aikana. Nimetöntä ja digitaalista toimintaa tarvitaan, varsinkin heille, jotka eivät saa tukea koulutyöhön kotoa. Vuoden aikana chatin kohderyhmää on laajennettu nuorten toivomusten pohjalta. 

Digitaalinen LäksyApuu-toiminta tukee 4.–9.-luokkalaisia oppilaita, jotka tarvitsevat apua koulutehtäviensä kanssa. Kohderyhmää on vähitellen laajennettu nuorempiin ikäryhmiin, sillä jo ala-asteella on selkeää tuen tarvetta. Toive laajemmasta kohderyhmästä on tullut lapsilta ja nuorilta. 

Tuoreissa Pisa-tuloksissa näkyy, että yläkouluun siirtymisessä tapahtuu jotain, erityisesti suomalaisten poikien matematiikan, luonnontieteiden ja lukutaidon osaamisessa. 

”Avaamalla palvelun alakoululaisille voimme toimia entistä ennaltaehkäisevämmin yläkouluun siirtymistä silmällä pitäen. Auttamme luomaan koulutöistä luontevan rutiinin arkeen. Kun läksyjenteosta tulee tapa, se rullaa myöhemmin omalla painollaan, ja kun oppii pyytämään ja saamaan koulutyöhön tukea, avun pyytäminen voi olla jatkossakin helpompaa”, sanoo LäksyApuun kehittämissuunnittelija Pia Wikholm

LäksyApuu on SOS-Lapsikylän ensimmäinen kaksikielinen digitaalinen toiminta, ja ensimmäisen toimintavuoden aikana chattiin on otettu yhteyttä yli 3000 kertaa. LäksyApuun työntekijät ja vapaaehtoiset ovat käyneet lähes 2000 keskustelua lasten ja nuorten kanssa suomeksi. 

Matematiikka ja luetun ymmärtäminen haastavimpia 

Koska LäksyApuu toimii digitaalisesti, lapset kaikkialta Suomesta voivat saada apua koulutehtäviinsä. SOS-Lapsikylä uskoo, että mahdollisuus saada tukea koulutyöhön on jokaisen lapsen oikeus perhetilanteesta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Myös selvityksessä lapsiperheköyhyydestä vuonna 2021 mainitaan koulutyön tuki yhtenä tekijänä, jolla voidaan vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa.  

”Koulutyön tukeminen ehkäisee myös sosioekonomista haavoittuvuutta ja lasten köyhyyttä. Työskentelemme vahvistaaksemme lasten kykyä toimia ja kertoa tarpeistaan koulun aikuisille. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi tuntea, että hänellä on oikeus ottaa vastuuta, unelmoida hyvästä elämästä ja oppia omilla ehdoillaan”, Wikholm sanoo. 

Matematiikka, luetun ymmärtäminen ja ongelmanratkaisu ovat kolme aluetta, joissa koululaiset tarvitsevat paljon apua. LäksyApuun yhteydenotot siis syventävät Pisa-tuloksista saatua tietoa suomalaisten kohdalla. 

Pia Wikholm kertoo, että noin 50 prosenttia haluaa apua matematiikassa. Yleensä ongelmana ei ole varsinainen laskeminen, vaan se, että lapset ja nuoret kaipaavat apua tehtävän ymmärtämisessä. 

”Usein kyse voi olla matemaattisen kielen ymmärtämisestä ja tehtävän ymmärtämisestä. Tapaamme päivittäin nuoria, jotka kamppailevat luetun ymmärtämisen kanssa: he eivät hahmota tehtävää tai sitä, mistä heidän tulisi aloittaa ja missä järjestyksessä suorittaa tehtävää. Usein koulutehtävät ovat helpommin hallittavissa, kun sisältö pilkotaan pienempiin osiin ja lapsi oivaltaa, että hän tietää jo paljon.”  

Aikuisten tukea arvostetaan 

Monet LäksyApuun kävijöistä sanovat arvostavansa mahdollisuutta tehdä koulutehtäviä nimettömänä kahden kesken aikuisen kanssa. 

Se, että tuki on digitaalista, tarkoittaa, että lapsi tai nuori voi valita itselleen sopivan ympäristön. Koulu voi olla monille haastava ympäristö, jossa on paljon melua ja muita häiriötekijöitä. LäksyApuun anonyymiys mahdollistaa myös sen, että koululainen ei tunne leimautuvansa, kun hakee tukea koulunkäyntiin. 

Chatissa nuorella on myös mahdollisuus puhua kaikista tunteista, joita koulunkäynti tai koulupäivä on saattanut herättää. 

”Chatissa pyrimme vastaamaan nuoren tunteisiin riippumatta siitä, ovatko hänen tunteensa vihaa, pettymystä vai surua. Kouluelämä voi olla rankkaa. Pyrimme käsittelemään ja työstämään kouluun liittyviä tunteita ja ohjaamaan lasta eteenpäin, jos hänellä on lisätuen tarpeita. Esimerkiksi koulunkäynninohjaajan, erityisopettajan tai koulupsykologin luo”, Wikholm sanoo. 

LäksyApuu löytyy sivulta: https://laksyapuu.fi/ ja palvelu on avoinna koluvuoden aikana sunnuntaista torstaihin klo 14–20. 

Keskiviikkona 20.9. järjestämme webinaarin LäksyApuusta ja ensimmäisen vuoden tuloksista – tervetuloa! Lisätietoja täältä

SOS-Lapsikylä tarjoaa LäksyApuu-toimintaa lahjoitusvaroin. Toiminnan pääyhteistyökumppanina toimii  Paulig. LäksyApuu on myös saanut suuren avustuksenBrita Maria Renlunds minne -säätiöltä.  

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Pia Wikholm 
Kehittämissuunnittelija, ehkäisevä digityö 
044 761 4153 
pia.wikholm@sos-lapsikyla.fi 

Kuva: Colourbox