Opetushallitus mukaan Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatioon (ESR+) 

11.9.2023
Uutiset
Sininen laatikko, jossa logo ja teksti

SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttama Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Opetushallitus vahvistaa koordinaation asiantuntemusta erityisesti kasvatusta ja opetusta koskevissa kysymyksissä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitushaku avautuu lokakuussa.  

EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman tueksi perustettu Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio sai syyskuun alussa kolmanneksi toteuttajakseen Opetushallituksen. Koordinaatio tuo yhteen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) rahoitettavia hankkeita, jotka koskevat osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tavoitteena on tukea hankkeita keskinäisessä verkostoitumisessa sekä edistää niissä syntyvien hyvien käytäntöjen juurruttamista ja hyödyntämistä eri puolilla Suomea.  

SOS-Lapsikylä, Nuorten Akatemia ja Opetushallitus toteuttavat koordinaatiota yhdessä, jotta eri kohderyhmille suunnatuille hankkeille voitaisiin tarjota mahdollisimman monipuolista asiantuntemusta ja tukea. Opetushallitus vahvistaa koordinaation yhteyksiä muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kehittämishankkeisiin, lisää yhteistyömahdollisuuksia opetuksen sekä varhaiskasvatuksen kentän kanssa ja tukee hankkeiden tulosten hyödyntämistä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Koordinaatio täydentyy Opetushallituksen asiantuntijoilla 

Opetushallituksen osalta koordinaation asiantuntijoiden rekrytoinnit käynnistyvät syyskuun aikana, ja ilmoitukset julkaistaan sivustolla valtiolle.fi. “Koordinaatiohanke on hieno mahdollisuus edistää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja hyvinvointia yhdessä monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa. Tiimiin haettavat kaksi erityisasiantuntijaa täydentävät koko koordinaation osaamista”, kertoo Opetushallituksen rekrytoinneista vastaava Timo Sinivuori.  

Valtakunnallinen hankehaku aukeaa lokakuussa 

Koordinaatio tukee erityisesti Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valtakunnalliseen teemaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta liittyviä kehittämishankkeita. Teeman ensimmäinen ESR+-rahoitushaku käynnistyy lokakuussa 2023, ja hakijoina voivat olla esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset, kunnat, hyvinvointialueet, yritykset ja tutkimuslaitokset. 

Haun avauduttua koordinaatio järjestää rahoitusta hakeville työpajoja, jotka tarjoavat vinkkejä hakemuksen laatimiseen, tukea vaikutusten arvioinnin suunnitteluun sekä mahdollisuuden solmia hankekumppanuuksia. Hankkeet voivat varata koordinaation asiantuntijoilta myös henkilökohtaisia sparrausaikoja.  

Rahoitettavien hankkeiden käynnistyessä vuoden 2024 aikana koordinaatio järjestää esimerkiksi koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia. Hankkeiden tuloksista ja niissä syntyneistä oivalluksista viestitään ammattilaisten lisäksi viranomaisille ja päättäjille.  

Lisätiedot rahoitusta hakeville hankkeille:

ESR+-rahoitus ja ELY-keskuksen järjestämä hakuinfo:  www.rakennerahastot.fi 

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio ja sen järjestämät hakutyöpajat: www.osallisuudenkoordinaatio.fi 

Mikä on ESR+?

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi hankkeita, joiden rahoitus liittyy Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman erityistavoitteeseen 4.3 (Yhdenvertaiseen osallisuuteen) sekä siihen kytkeytyvään valtakunnalliseen teemaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta. Koordinaation toteuttajina ovat SOS-Lapsikylä, Nuorten Akatemia ja Opetushallitus.