Mitä tukiperheenä tai sijaisperheenä toimiminen on?

4.9.2023
Ihmiset työmme takana

Oletko koskaan miettinyt, että voisit ryhtyä tukiperheeksi tai sijaisperheeksi? Tai mitä oikeastaan tarkoittaa tuki- tai sijaisperheenä toimiminen ja mitä eroa niillä on. 

Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheenä annat kodin. Tukiperheenä toimiva viettää lapsen kanssa aikaa ja tarjoaa hänelle turvallisen ihmissuhteen. Samalla lapsen omat vanhemmat saavat pienen hengähdystauon. Sijaisperhe ottaa lapsen osaksi omaa perhettään ja tarjoaa turvallisen kasvuympäristön tilanteessa, jossa lapsi ei voi olla omassa kodissaan joko hetkellisesti tai pidempiaikaisesti.  Kaikki lapset ovat erilaisia, joten haemme toimintaan mukaan monenlaisia perheitä. Työskentelemme sen eteen, että jokainen lapsi saisi juuri hänelle ja hänen tilanteeseensa sopivan tuki- tai sijaisperheen.  

Lue lisää alta, mitä tuki- tai sijaisperheenä toimiminen on ja tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti lisää perheitä.  

Mikä on tukiperhe?

Tukiperheessä lapset viettävät tavallisesti noin yhden viikonlopun kuukaudessa. Näiden viikonloppujen aikana tukiperheissä eletään normaalia arkea ja tehdään yhdessä tavallisia asioita, kuten tehdään ruokaa, pelataan palloa ja luetaan yhdessä. Tärkeintä on olla kiinnostunut lapsesta itsestään ja kuunnella hänen tarpeitaan.

Tukiperheestä voi saada merkittävää apua esimerkiksi silloin, kun perheen omat tukiverkostot ovat heikot, vanhempien jaksaminen on koetuksella tai perheellä on muuten vaikea elämäntilanne. Tukiperheenä toimivat henkilöt auttavat lapsen lisäksi myös lapsen vanhempia antamalla heille oman hetken, jonka myötä he jaksavat paremmin vanhemman roolissaan. 

Kuka voi olla tukiperhe? 

Tukiperheeksi voi ryhtyä melkein kuka tahansa. Voit toimia tukiperheenä yksin tai puolison kanssa, ja sinulla voi olla omia lapsia tai ei lapsia ollenkaan. Iälläsikään ei ole suurta merkitystä, sillä tukiperheeksi sopivat niin opiskelijat, työikäiset kuin eläköityneetkin. Tärkeintä on, että elämäntilanteesi on vakaalla pohjalla ja olet valmis sitoutumaan toimimaan tukiperheenä.  

Tukiperheenä sinulla ei tarvitse olla lapselle omaa huonetta kodissasi. Olennaista on turvallinen ympäristö ja halu viettää lapsen kanssa aikaa häntä kuunnellen ja huomioiden.  

SOS-Lapsikylässä toimii niin perustukiperheitä kuin ammatillisia tukiperheitä eli perheitä, joissa vähintään yhdellä vanhemmalla on soveltuva sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Ammatilliseen tukiperheeseen tulevilla lapsilla on erilaisia erityistarpeita, joihin ammatillinen tukiperhe pystyy usein paremmin vastaamaan. 

Miten tukiperheeksi ryhdytään? 

SOS-Lapsikylän tukiperheeksi ryhtyminen edellyttää tukiperhevalmennukseen osallistumista tai aiempaa kokemusta tukiperheenä toimimisesta. Valmennamme tukiperheitä ympäri Suomea. Ryhmämuotoisen valmennuksen aikana saat kattavasti tietoa ja valmiuksia tukiperheenä toimimiseen. 

Tullessasi valmennukseen sinun ei tarvitse vielä olla tehnyt päätöstä tukiperheeksi ryhtymisestä, vaan voit kypsytellä ajatusta yhdessä ohjaajiemme kanssa valmennuksen aikana. 

Mitä on sijaisvanhemmuus? 

Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jotka tarjoavat joko lyhytaikaisen tai pidempiaikaisen kodin huostaanotetulle lapselle tai nuorelle. Sijaisvanhempien tarjoama perhehoito voi olla lapsen elämälle käänteentekevä mahdollisuus turvaan ja rakentavaan kasvuun. Sijaisperheessä lapsi saa turvallisen arjen ja kodin siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee.  

Perhehoito on lastensuojelulain mukaan ensisijainen hoitomuoto ja perheisiin sijoitettavat lapset voivat olla 0–17-vuotiaita. Sijoitusvaiheessa pyrimme aina löytämään parhaiten lapsen tarpeisiin sopivan perheen ja huomioimme myös perheen omat toiveet.  

Sijaisvanhemmat voivat käydä kodin ulkopuolella töissä tai toimia ainoastaan perhehoitajina. Sijaisvanhemmuus on merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä, josta maksetaan korvausta ja joka voi muuttaa sekä sinun että sijoitettavan lapsen elämän. Sijaisvanhempana toimiminen edellyttää, että lapselle löytyy kodistasi oma huone.  

Sijaisperhe voi asua omassa kodissaan tai hyödyntää SOS-Lapsikylän tarjoamaa mahdollisuutta asua  edullisesti vuokralla SOS-Lapsikylän omistamassa asunnossa. Tällöin myös työntekijöidemme tarjoama vahva tuki arkeen on lähellä.  

Mitä eroa on sijaisvanhemmalla ja perhehoitajalla? 

Sijaisvanhempi ja perhehoitaja ovat sama asia. Lakikielessä käytetään sanaa perhehoitaja, mutta arkikielessä puhutaan usein lapsen tai nuoren sijaisvanhemmasta. 

Sijaisvanhempi on siis lapsen tai nuoren perhehoitaja. 

Kuka voi olla sijaisvanhempi? 

Haemme sijaisvanhemmiksi pääasiassa pariskuntia tai perheitä. Jos sinulla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus tai  lastensuojelutyön kokemusta, voit toimia ammatillisena sijaisperheenä enemmän tukea vaativille lapsille ja nuorille. Etsimme myös perheitä, jotka voivat toimia lyhytaikaisina perheinä ja sijaisperheiden sijaisina. Valmennamme kaikki perheet tehtävään ja tuemme perhettä koko sijoituksen ajan. Sijaisvanhempana voi toimia myös yksin.  Yksin sijaisvanhemmaksi ryhtyvän kannattaa kuitenkin varautua siihen, että joissain tapauksissa sijoituksen toteutuminen voi olla haastavampaa kuin pariskunnille. Sijaisvanhemmuus edellyttää kykyä ja halua tehdä yhteistyötä lapsen läheisverkoston ja viranomaisten kanssa. 

Miten sijaisvanhemmaksi tullaan? 

Sijaisvanhemmaksi ei tarvitse ryhtyä suoralta istumalta, sillä kaikki sijaisvanhemmaksi haluavat käyvät läpi tärkeään tehtävään valmistavan sijaisvanhemmuusvalmennuksen, joka kestää useamman kuukauden. Kyseessä on ryhmävalmennus, jonka taustalla on ajatus, että jokaisella sijoitetulla lapsella on oikeus päästä hyvin valmennettuun perheeseen. Jokaisella sijaisvanhemmaksi ryhtyvällä taas on oikeus hyvään ennakkovalmennukseen. 

Sijaisvanhemmuusvalmennuksessa saa tietoa sijaisvanhemmuudesta ja voi miettiä yhdessä kouluttajien kanssa ja muiden osallistujien vertaistuella omaa halukkuuttaan ja valmiuksiaan ryhtyä tehtävään. Valmennus on pakollinen ennen sijaisvanhemmaksi ryhtymistä. Valmennus sisältää yhdeksän teemallista ryhmätapaamista ja kirjallisia kotitehtäviä, joiden avulla voi arvioida omien elämänkokemusten vaikutuksia mahdolliseen sijaisvanhempana toimimiseen. Kouluttajina toimivat kokenut sijaisvanhempi, joka tuo koulutuksiin vertaisnäkökulmaa, ja SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijä.  

Tuki ja apu on aina saatavilla 

Kaikki tuki- ja sijaisperheet valmennetaan tehtävään ja SOS-Lapsikylä tukee perheitään monin eri tavoin sijoituksen tai tukiperhetoiminnan aikana. Tuemme myös tuki- ja sijaisperheiden verkostoitumista ja vertaistukea. 

Jokaiselle sijaisperheelle nimetään kaksi tukityöntekijää SOS-Lapsikylästä, joista sosiaaliohjaaja toimii perheen lähityöntekijänä ja hänen työrooliaan tukee sosiaalityöntekijä. SOS-Lapsikylän tukityössä painotetaan luottamuksellisuutta, oikea-aikaisuutta, yksilöllisyyttä ja räätälöitävyyttä sekä ratkaisukeskeisyyttä. Tuemme sijaisvanhempiamme esimerkiksi tukitapaamisilla, täydennyskoulutuksilla, puhelinpäivystyksellä akuutteja tilanteita varten ja työnohjauksella.  

Järjestämme jatkuvasti valtakunnallisia infowebinaareja sijaisvanhemmuudesta ja tukiperhetoiminnasta. Lue lisää osoitteesta www.tuleperheeksi.fi