Tuki- ja sijaisperheiden tarve on jatkuva – SOS-Lapsikylä kutsuu tuki- ja sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneet mukaan toimintaan

28.8.2023
Tiedotteet

Tuki- ja sijaisperheitä tarvitaan jatkuvasti ympäri Suomea.  SOS-Lapsikylän syksyn kampanja herättelee miettimään, voisinko minä toimia tuki- tai sijaisperheenä tarvitsevalle lapselle.

Tukiperhetarpeen taustalla olevat tilanteet voivat olla hyvin moninaisia. Tukiperheestä voi saada merkittävää apua esimerkiksi silloin, kun perheellä ei ole sosiaalisia verkostoja, vanhempien jaksaminen on koetuksella tai perheellä on muuten vaikea elämäntilanne. Tukiperheen myötä lapsi saa elämäänsä lisää turvallisia aikuisia ja hänen vanhempansa hetken hengähtää.

Tukiperhetoiminta on tärkeää myös tukiperheenä toimivalle. SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminnasta vastaava kehittämispäällikkö Katri Finne on nähnyt, kuinka merkityksellisenä ja arvokkaana lapsen kanssa vietetty aika koetaan.

”Sen lisäksi, että tukiperhetoiminta auttaa lasta ja tämän perhettä, tukiperheemme kokevat, että vapaaehtoisena tukiperheenä toimiminen on tuonut paljon iloa ja sisältöä myös heidän elämäänsä”, Katri Finne sanoo.

Tavallisesti lapset viettävät tukiperheessä noin yhden viikonlopun kuukaudessa. Näinä viikonloppuina tukiperheissä eletään aivan tavallista arkea, kuten puuhaillaan ulkona tai tehdään ruokaa ja muita kotiaskareita.

Sijaisperheistä huutava pula

Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jotka tarjoavat huostaanotetulle lapselle tai nuorelle turvallisen arjen ja kodin siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Sijaisvanhempien tarjoama perhehoito voi olla lapsen elämälle käänteentekevä mahdollisuus turvaan ja rakentavaan kasvuun.

”Perhehoitajia tarvitaan jatkuvasti. Viime vuonna yli 11 000 lasta oli huostaanotettuna ja perhehoito on lainsäädännönkin mukaan ensisijainen sijaishuollon muoto. Kaikki sijoitettavat lapset ovat keskenään erilaisia, joten tarve erilaisille ja monenlaisille perheille on suuri.”, sanoo SOS-Lapsikylän perhehoidosta vastaava kehittämispäällikkö Katri Kuvaja.

Ennen sijaisvanhemmaksi ryhtymistä käydään ryhmämuotoinen sijaisvanhemmuusvalmennus. SOS-Lapsikylä tukee sijaisperheitä alusta asti jokaisen perheen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Miten mukaan toimintaan?

SOS-Lapsikylä järjestää säännöllisesti valtakunnallisia infowebinaareja tukiperhetoiminnasta ja sijaisvanhemmuudesta. Seuraava infowebinaari järjestetään keskiviikkona 13.9.2023. Ilmoittaudu osoitteessa www.tuleperheeksi.fi ja tule mukaan! Infowebinaariin osallistuminen ei sido mihinkään, vaan tarkoituksena on jakaa käytännön tietoa toiminnasta.

Tietoa SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmaksi tai tukiperheeksi ryhtymisestä löytyy osoitteesta tuleperheeksi.fi.