Kannanotto: Jälkihuollon ikärajaa ei tule alentaa nopeilla päätöksillä

25.8.2023
Kannanotot ja lausunnot

SOS-Lapsikylä vaatii, että mahdollisen jälkihuollon ikärajan laskun tulee perustua arvioon muutoksen vaikutuksista. Hallitusohjelman kirjauksen mukaista ikärajan alentamista 25 vuodesta 23 vuoteen valmistellaan jo sosiaali- ja terveysministeriössä, vaikka inhimilliset ja taloudelliset kustannukset voivat olla mittavat. 

Epäjohdonmukaisilla päätöksillä ja nopealla tahdilla harvoin saadaan aikaan hyviä päätöksiä. Jälkihuollon iän nostaminen 25 vuoteen on tullut voimaan 1.1.2020. Sen jälkeen on eletty koronavuodet sekä hyvinvointialueuudistus, mikä on tarkoittanut, että jälkihuollon toiminta ei ole ehtinyt vakiintua. Sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on jälkihuoltoa koskevat tutkimushankkeet vielä kesken.

Nopeat muutokset saavat aikaan epätietoisuutta ja turvattomuutta jo lähtökohtaisesti epävarmassa tilanteessa elävien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Siinä missä nuoret tyypillisesti saavat aikuistumisen kynnyksellä tukea vanhemmiltaan, jälkihuolto tarjoaa sijaishuollossa olleille vastaavaa kannattelua. Jälkihuollon turvalliset ja luotettavat aikuiset auttavat nuoria itsenäistymään ja kiinnittymään yhteiskuntaan. Hyvin toteutettu, oikea-aikainen ja tarpeeksi pitkäkestoinen jälkihuolto voi auttaa katkaisemaan myös ylisukupolvista lastensuojelukierrettä eli lastensuojelussa kasvaneiden nuorten omien lasten päätymistä lastensuojelun piiriin ja näin vähentämään lastensuojelusta aiheutuvia kuluja tulevaisuudessa. Poukkoilevilla poliittisilla päätöksillä tämä työ on vaarassa valua hukkaan puhumattakaan siitä, millaisen viestin nopeasti tapahtuvat muutokset antavat lastensuojelun ja jälkihuollon asiakkaina oleville lapsille ja nuorille.

Jälkihuollon ammattilaiset ovat usein nuoren tukena elämänmuutoksissa. Jos nuori joutuu vaihtamaan työntekijää tai siirtymään toiseen palveluun, se voi aiheuttaa monenlaisia haasteita ja kriisejä. Nuori voi joutua opinnoissaan harhapolulle tai hakeutua uudelleen sellaisten ihmisen seuraan, jotka eivät tue hänen hyvinvointiaan. Usein näiden nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan on ohutta eikä haurasta luottamusta kannata uudelleen rikkoa nopeatahtisilla muutoksilla.

Suurin riski koskee niitä jälkihuollon tukeen oikeutettuja nuoria, jotka tarvitsevat tukea kaikista eniten. Tämä joukko kiinnittyy heikoimmin jälkihuollon tukeen välittömästi sijoituksen päättymisen jälkeen, mutta haluaa ehkä ottaa tukea vastaan myöhemmin. Heidän voisi olettaa hyötyvän eniten oikeuden säilymisestä 25 ikävuoteen asti. Yhteiskunta on näille nuorille velkaa sen, etteivät he joudu nopean ja poukkoilevan politiikan kohteeksi.

Taloudellisia kustannuksiakin suurempi menetys yhteiskunnallemme olisi nopeiden muutosten aiheuttama inhimillinen kärsimys. SOS-Lapsikylä vaatii hallitusta kantamaan vastuunsa nuorista, joille yhteiskunta on lapsuudessa antanut suojelulupauksen.

Lasten ja nuorten oikeuksien puolesta,

SOS-Lapsikylä


Lisätietoja 
Tove Lönnqvist
Laatujohtaja
tove.lonnqvist@sos-lapsikyla.fi 
+358447203215

Allekirjoita adressi:
Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa ei saa laskea! – Adressit.com