Harrastusten nousevat kustannukset eriarvoistavat lapsia ja nuoria

16.8.2023
Tiedotteet

Kasvava lapsiperheköyhyys näkyy perheiden arjessa. Vähävaraiset perheet joutuvat säästämään kaikista elämisen kustannuksista, ja lasten harrastaminen on usein vaakalaudalla. Unelmista totta -harrastustuki on auttanut jo tuhansia lapsia jatkamaan tai aloittamaan harrastamisen, eivätkä he näin joudu eriarvoiseen asemaan perheen taustan takia.

SOS-Lapsikylä on auttanut tuhansia lapsia mieleisen harrastuksen pariin harrastustuen avulla muun muassa yhdessä koulujen kuraattorien kanssa. Tuen avulla lapsi tai nuori on pystynyt jatkamaan omaa tärkeää harrastustaan tai aloittamaan kokonaan uuden harrastuksen. Uuden harrastuksen aloittaneista yli puolet on aloittanut ohjatun harrastamisen ensimmäistä kertaa.

Tuen tarve kasvaa nyt vahvasti. Hintojen nousu on Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) arvion mukaan tiputtanut 31 000 lasta köyhyyteen – eli lapsiperheköyhyys koskettaa nyt jo yli 130 000 lasta ja nuorta Suomessa. Myös harrastusten kustannukset kasvavat nopeasti inflaation myötä, ja monen seuran on ollut pakko korottaa maksuja.

”Eniten apua tarvitsevat pienituloiset perheet, joiden taloudellinen tilanne on entistäkin haastavampi nousevien kustannusten vuoksi. Perheiden taloudellista tilannetta vaikeuttavat monet asiat, kuten työttömyys, sairastuminen tai ero. Yhteistä tilanteessa on, ettei kukaan vanhemmista halua viedä lapseltaan tärkeää harrastusta”, toteaa Unelmista totta -harrastustuen ohjelmapäällikkö Päivi Häikiö.

Vaikuttavaa toimintaa

Unelmista totta harrastustukea on tänä vuonna jaettu heinäkuun loppuun mennessä jo yli 1250 lapselle, yli puoli miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan olemme auttaneet lähes 4200 lasta ja nuorta jo yli 1,7 miljoonalla eurolla.

Vaikuttavuustutkimuksemme perusteella vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, kun lapsi saa jatkaa tärkeää harrastustaan tai aloittaa uuden. Suurin vaikutus on mieleisellä harrastuksella, jonka koetaan vahvistavan lapsen itsetuntoa.

Harrastustuella voi olla merkittävä vaikutus lapsen tai nuoren elämään ja hyvinvointiin, kuten saamamme palaute kertoo.

”Tuella oli ratkaiseva vaikutus lapsemme hyvinvointiin ja oli käännekohta nuoren elämässä. Koulu ahdisti, kavereita ei ollut, ja hän lähinnä vietti aikansa yksin kotona. Harrastuksen aloittamisen jälkeen koulu on alkanut sujumaan, arvosanat nousevat, nuori on iloisempi ja sosiaalisempi. Hän on alkanut harrastamaan palloilua myös vapaa-ajallaan ystävien kanssa iltaisin”, yksi vanhempi kirjoitti meille.

Palautteessa korostettiin myös tuen merkitystä koko perheen hyvinvoinnille.

Tukea tarvitaan myös harrastuksen löytämiseen

Harrastamattomuuden yhtenä ongelmana on se, että jokin harrastus saattaisi kiinnostaa nuorta, mutta harrastuspaikkaa ei löydy tai sitä ei jakseta etsiä. Kaikilla perheillä ei myöskään ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä. Moni nuori tarvitseekin tässä aikuisen apua ja kannustusta. Tässä paikallinen yhteistyö harrastusten järjestäjien, koulujen ja eri tahojen kuten kuntien kanssa, on tärkeässä roolissa.

Teemme yhteistyötä myös tukijoiden ja lahjoittajien kanssa, ja apu menee suoraan lapsen harrastuksen mahdollistamiseksi.

SOS-Lapsikylä ja Unelmista totta -harrastustuki on kohteena Veikkausliigan Unelmien kierros -hyväntekeväisyyskierroksella, joka järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Myös OP Ryhmä osallistuu Unelmista totta -ohjelmaan lahjoittamalla 50 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Lahjoitus on osa OP Ryhmän yli 4,5 miljoonan euron tukea lasten ja nuorten hyvinvointiin vuoden 2023 aikana.

Yhdessä saamme aikaan vaikuttavia tuloksia.

Yhteystiedot:

SOS-Lapsikylä

Päivi Häikiö
ohjelmapäällikkö, Unelmista totta -harrastustuki
p. 044 761 4197
paivi.haikio@sos-lapsikyla.fi

Veikkausliiga
Eero Tuominen

Kehitys- ja sisältöpäällikkö
p. 0400 668 082
eero.tuominen@veikkausliiga.com

OP Ryhmä
Katri Heikkinen
Lahjoitukset ja kumppanuudet
p. 050 301 7234
katri.heikkinen@op.fi