Suomalaisten sosiaalipalveluiden laadun mittaaminen laahaa jäljessä – oikeilla mittareilla kohti parempaa elämänlaatua

28.6.2023
Tiedotteet

Terveyspalveluiden laadun mittaaminen ja tietopohjainen päätöksenteko on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, mutta sosiaalipalveluiden saralla laatumittareiden kehittäminen on jäänyt lapsen kenkiin. Validia Oy ja SOS-Lapsikylä ovat vastanneet haasteeseen kehittämällä laatua ja asiakkaiden osallisuutta edistäviä mittareita ja sovelluksia. Kehitystyön tavoitteena on parantaa palveluiden piirissä olevien asiakkaiden elämänlaatua ja palveluiden vaikuttavuutta.

Invalidiliiton omistama vammaispalveluyritys Validia on kehittänyt yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu- ja vaikuttavuusohjelmistoja suunnittelevan RAIsoftin ja Validian palveluiden käyttäjien kanssa maailman ensimmäisen kokonaisvaltaisen toimintakykymittarin vammaisten asumispalveluihin. Mittariston mahdollistaa vammaisen henkilön palvelutarpeen arvioinnin sekä annettujen palveluiden vaikuttavuuden todentamisen asiakkaan toimintakyvyn paranemisena tai ylläpitämisenä. Mittaristo tekee näkyväksi oikein ajoitetun ja mitoitetun palvelun merkityksen asiakkaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Arviointiväline on rakennettu kansainväliseen käyttöön sopivaksi ja yhtiöiden tavoitteena onkin jalkauttaa arviointiväline kansainvälisille markkinoille. Vastaavanlainen RAI-laatumittaristo on jo käytössä vanhuspalveluiden laadun mittaamisessa kansainvälisesti.

“Validia haluaa olla suomalaisten vammaispalveluiden laatujohtaja. Palveluiden laatu ja eettisyys näkyy asiakkaidemme ja heidän omaistensa arjessa sekä parempana elämänlaatuna että suurempana tyytyväisyytenä palveluihimme. Kehittämämme vammaispalveluiden RAI löytää paikkansa vammaispalveluiden laadun mittarina niin Suomessa kuin maailmalla. Näemme, että hyvinvointialueet voivat hyötyä laatumittaristosta ja sen tarjoamasta tiedosta vammaispalveluiden kehittämisessä merkittävästi. Olemme aloittaneet yhteistyön Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa arviointimittariston yhteiskehittämisestä, koulutuksista ja arviointien hyödyntämisestä asiakkuuksien eri vaiheissa”, Validia Oy:n laatujohtaja Riikka Haahtela toteaa.

Mitattavien tavoitteiden asettamisen myötä on mahdollista keskittää työskentely olennaiseen. SOS-lapsikylä on kehittänyt lastensuojelun ammattilaisten käyttöön Polku-sovelluksen, joka pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kohortti-tutkimuksista ja muista selvityksistä saatuun laajaan aineistoon. Se osallistaa lasta lähipiireineen tavoitteiden asettamiseen ja tekee siitä konkreettista ja läpinäkyvää.

”Polku-sovellus on käytännön teko lastensuojelun onnistumisen ja vaikuttavuuden mittaamisen ja todentamisen lisäämiseksi perhe- ja laitoshoidossa. Polku analysoi lapsen lähtötilanteen ja antaa sen perusteella tutkimusdataan perustuvat suositukset vaikuttavista tavoitteista, jotka voivat liittyä esimerkiksi läheissuhteisiin, opintoihin tai harrastamisen tukemiseen. Polku luo lapselle tai nuorelle, hänen lähipiirilleen ja lastensuojelun ammattilaisille yhteisen näkymän tavoitteiden etenemisen seurantaan ja vuosien saatossa sovellukseen kertyy lapsen elämän yksilöllinen polku”, sanoo SOS-Lapsikylän laatujohtaja Tove Lönnqvist.

Parempi tutkimustiedon hyödyntäminen ja laatumittaristoihin sitoutuminen ovat myös tapoja löytää kustannustehokkaimpia tekemisen tapoja sosiaalihuollon palveluissa.

“Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen oikea-aikaisesti tuottaa hyvä tuloksia – niin asiakaskokemuksessa kuin hyvinvoinnin lisääntymisen näkökulmasta. Sosiaalipalveluiden laatumittaristojen kehittäminen ja tutkimustiedon parempi hyödyntäminen on mahdollista. Tässä kehitystyössä järjestöt ja yritykset ovat mielellään julkisen puolen kumppani”, Haahtela ja Lönnqvist toteavat.

Validia ja SOS-Lapsikylä järjestivät 27.06.2023 klo 15:00-15:45 SuomiAreenassa keskustelutilaisuuden “Miten varmistetaan kaikkien oikeus hyvään elämään?” kauppakeskus Puuvillan lavalla.

Lisätietoja:

SOS-Lapsikylä
Laatujohtaja Tove Lönnqvist
p. 044 7203 215
tove.lonnqvist@sos-lapsikyla.fi

Validia
Laatujohtaja Riikka Haahtela
p. 044 478 4039
riikka.haahtela@validia.fi