SOS-Lapsikylä 60 vuotta Suomessa 

20.6.2023
Ihmiset työmme takana

Vuosi 2022 on SOS-Lapsikylän juhlavuosi. Silloin tuli täyteen huikeat 60 vuotta Suomessa ja sinä aikana tukeneet ja auttaneet tuhansia lapsia ja nuoria.  

Nuori opiskelija Kaija Olkkonen (os. Laitinen) vieraili 50-luvun lopulla opintomatkallaan SOS-lapsikylässä Itävallassa ja vaikuttui niin, että päätti tuoda aatteen Suomeen. Kaijan palavan innon ansiosta Suomeen perustettiin ensimmäinen lapsikylä vuonna 1962 Espoon Tapiolaan. Yksinäiset lapsettomat naiset ryhtyivät lapsikylä-äideiksi ja kasvattivat orpolapsia, jotka olivat menettäneet sodassa vanhempansa. Olimme jo tuolloin alan edelläkävijä. Kylissä oli ainutlaatuinen tapa toimia: halusimme varmistaa, että jokainen lapsi saa kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.  

SOS-Lapsikylä on aina elänyt ajassa ja kehittänyt toimintaansa yhteiskunnan muutosten mukaan. Esimerkiksi ajatus kylissä asumisesta on muuttunut. Kyläyhteisöjen sijaan sijaisperheet asuvat nykyään omissa asunnoissaan, integroituna osaksi muuta yhteiskuntaa ja asuinympäristöä. Lasten kannalta integraatio on tehokas tapa vähentää sijaishuoltoon liittyvää leimautumista.  

1990-luvulla kylissä ei ollut enää pelkästään lapsikylä-äitejä, vaan myös isiä. Toimintamme alkoi olla entistä sallivampaa ja nykyään sijais- ja tukiperheinämme toimii ydin- ja uusioperheiden lisäksi myös yhden isän tai äidin yksinhuoltajaperheitä ja perheitä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Suomen SOS-Lapsikylä on tässä koko kansainvälisen järjestömme mittakaavassa tienraivaaja. 

2000-luvulla toiminta alkoi laajentua. Perhehoidon rinnalle olemme perustaneet useita perhekuntoutusyksiköitä sekä erityisen ja vaativan tuen lastenkoteja eri puolille Suomea. Yhdessä kuntien kanssa olemme kehittäneet monipuolisia avohuollon palveluita. 

Olemme avanneet toimintaamme lapsikylistä entistä laajemmin yhteiskuntaan ja nykyään toinen kivijalkamme on ehkäisevä työ. Tuemme lapsia, nuoria ja perheitä matalan kynnyksen palveluilla, jotta he saisivat apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eivätkä ongelmat kasvaisi liian suuriksi. Tätä työtä tehdään ennen kaikkea digitaalisten kanavien kautta.  

2020-luvulla olemme kehittäneet jatkuvasti oman toimintamme sekä koko alan laatua ja vaikuttavuutta. Voimme ylpeästi sanoa, että 60-vuotisen historiamme aikana lastensuojelusta on tullut korkeasti koulutettua asiantuntijatyötä. Teemme moniammatillista yhteistyötä ja kehitämme toimintaamme ja johtamistamme ollaksemme vetovoimainen työpaikka. 

Koko suomalaisen lastensuojelun vaikuttavuuden varmistamiseksi meidän täytyy alana tehdä yhteistyötä ja pyrkiä löytämään uusia keinoja auttaaksemme yhä useampaa lasta ja nuorta. Näemme, että onnistumisen salaisuus on lasten, nuorten ja perheiden ottaminen mukaan tekemään tätä kehitystyötä.   

Kaikkien vuosikymmenten ajan toimintamme henki ja ydin on säilynyt samana. Jatkamme edelleen toimintamme määrätietoista kehittämistä voittoa tavoittelemattomana ja elinvoimaisena lastensuojelujärjestönä. Haluamme varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa kasvaa mahdollisuuksiensa mittoihin.