Perhekuntoutus tekee mahdottomasta mahdollista

14.6.2023
Lastensuojelussa tapahtuu

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus tarjoaa perheille vahvaa tukea monenlaisiin arjen haasteisiin vuorovaikutussuhteista mielenterveyden ongelmiin. Perhekuntoutuksen ohjaajat ovat rinnalla kulkijoita, joiden kanssa perheet saavat yhdessä pohtia juuri heille sopivia tavoitteita ja toimintatapoja.

Ympärivuorokautiseen perhekuntoutukseen tulevat perheet asuvat SOS-Lapsikylän asunnoissa, jotta tukea on mahdollista tarjota kellon ympäri. Esimerkiksi Kaarinan lapsikylän alueella perhekuntoutukseen on varattu kahdeksan omakotitaloa. Perhekuntoutuksen toimintatavat ja työskentely perheessä räätälöidään aina perheen yksilöllisten tarpeiden ja asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Tilanteissa, joissa perheissä on havaittu lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavia tekijöitä, perheellä on selviytymisvaikeuksia arjessa tai on jo olemassa riski kodin ulkopuoliselle sijoitukselle, perhekuntoutus voi olla tehokas apu. Kuitenkin perheen oma motivaatio on perhekuntoutuksessa tärkeässä osassa.

– Tärkeintä on oikea-aikaisuus. Perheet tulevat kuntoutukseen vapaaehtoisesti, mutta jos vanhemmilla itsellään ei ole halua muutokseen, emme voi tehdä työtä heidän puolestaan, sanoo Kaarinan perhekuntoutuksen ohjaaja Tanja Back.

Tyypillisesti ympärivuorokautinen perhekuntoutus alkaa kolmen kuukauden jaksolla, mutta voi olla, että kuntoutuksessa vietetään puoli vuotta tai toisinaan pidempäänkin.

Tavoitteiden luominen ja saavuttaminen rytmittävät arkea

Perhekuntoutuksen alkaessa perheelle luodaan tavoitteet, joita perhe työstää. Ne voivat olla vaikkapa perheen vuorovaikutustaitojen parantamista tai vanhemmuuden vahvistamista. Lisäksi jokaiselle viikolle luodaan omat tavoitteet, joihin keskitytään. Tavoitteet voivat olla yhteisiä koko perheelle tai sellaisia, jotka ovat ainoastaan jollekin perheen jäsenelle suunnattuja. Viikkotavoitteina voi olla esimerkiksi iltatoimien parempi sujuminen tai perheen ruokailutottumusten ja -tapojen parantaminen.

Perhekuntoutusta tehdään yhdessä hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän, perheen ja SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksen työntekijöiden kanssa. Toimiva yhteistyö on onnistuneen perhekuntoutuksen ydin. Jokaiselle perhekuntoutukseen tulevalle perheelle valitaan kaksi omaohjaajaa, jotka työskentelevät tiiviisti perheen kanssa. Tarkoituksena on, että jokainen perheenjäsen saa yksilöohjausta ja -keskusteluja, mutta myös perheen sisäistä dynamiikkaa parannetaan esimerkiksi viikoittaisen perheen yhteisen toiminnan kautta.

Moniammatillisen tiimin tuella perheiden tilanteita pystytään pohtimaan myös yhdessä ja näkemään mahdollisimman laajasti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Perhekuntoutuksessa painotetaan avoimuuden merkitystä, rinnalla kulkemista ja yhteistä havainnointia sekä erilaisten näkökulmien pohtimista.

Perhekuntoutuksen alussa perhe voi jännittää ohjaajien läsnäoloa. Ohjaajien tehtävänä on kuitenkin rauhoitella ja rohkaista perhettä olemaan oma itsensä. Jokainen perhe on omanlaisensa ja sopeutuminen vie aikaa. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen on keskeistä.

– Me olemme tukemassa perhettä ensin sopeutumaan perhekuntoutukseen ja sitten kehittämään omia toimintatapojaan. Pyrimme vahvistamaan jokaisen perheen omia vahvuuksia ja pyrimme kääntämään haavoittuvuudet vahvuuksiksi. Herättelemme ennen kaikkea vanhempia miettimään asioita lapsen kautta ja lapsen parhaaksi. Näin vanhemmat pystyvät itse pohtimaan, millaisia muutoksia perheen arjessa tulisi tehdä ja miten ne voidaan ankkuroida osaksi arkea, Tanja Back kertoo.

Onnistumiset ovat yhteisiä

Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen tavoite on, että perhe pystyy jatkamaan yhdessä sellaisella kokoonpanolla, kuin kulloisessakin tilanteessa on lapselle parasta. Tilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Perhekuntoutusjakso voi toisinaan alkaa hyvinkin tulehtuneessa tilanteessa. Onnistumisen kokemuksia niin ohjaajien kuin perheidenkin näkökulmasta koetaan, kun vaikeita tilanteita on saatu käsiteltyä ja arkea pystytään jatkamaan yhdessä.

– Parhaita hetkiä työssä ovat ne, kun saamme jälkikäteen perheeltä kiitosviestejä tai kuvia perheen lapsista. Myös sellaiset tilanteet, jossa vanhemmat pystyvät perhekuntoutuksen aikana itse näkemään, että ehkä tarvitsemmekin tässä tilanteessa pientä välimatkaa, antavat onnistumisen kokemuksia. Me haluamme saada perheet ymmärtämään, että mikään tilanne ei ole lopullinen ja kaikkeen voi itse vaikuttaa, Back sanoo.

Asiakaspalaute on SOS-Lapsikylässä erittäin tärkeä laadun mittari. Myös perhekuntoutuksessa pyydetään säännöllisesti asiakaspalautetta. Back on iloinen kaikesta saadusta palautteesta.

– Olemme saaneet paljon hyvää, mutta myös tärkeää rakentavaa palautetta. Lasten palautteista käy ilmi, että he tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Kysyn usein perheiltä jo kuntoutuksen aikana suullistakin palautetta, jotta voimme tehdä mahdollisia muutoksia jo kuntoutuksen aikana, Back sanoo.

Eräs perhekuntoutuksesta kotiutuneen perheen isä oli Backille sanonut, että perhekuntoutus teki mahdottomasta mahdollista. Hänen terveisensä oli: ”Jos vain saisi vanhemmille sanottua, että tänne kannattaa tulla.”  

Lue lisää