Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö jatkaa määrätietoista työtä vastuullisen ja vaikuttavan lastensuojelun varmistamiseksi kaikissa toimintamaissaan

8.6.2023
Uutiset

Järjestönä suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyihin väärinkäytöksistä tai rikoksista ja ne tulee selvittää. Kun kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö SOS Children’s Villages International sai vuonna 2021 tietoonsa epäilyjä epäkohdista toiminnassaan vuosikymmenten varrella, se perusti riippumattoman komission selvittämään epäonnistumisia. Samalla käynnistettiin kehitystyö, jonka toimintasuunnitelma Safeguarding Action Plan tähtää käytäntöjen kehittämiseen ja vahvempaan lasten suojelun ja oikeuksien kunnioittamisen järjestelmään läpi kansainvälisen järjestön. Kansainvälinen SOS-lapsikylä kantaa vastuunsa ja haluaa selvittää oman toimintansa epäkohtien juurisyyt kehitystyönsä pohjaksi ja varmistaa, että kaltoinkohtelun uhrit saavat tarvitsemansa tuen.

SOS-lapsikyläjärjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton liitto, jossa jokainen järjestön 134 toimintamaasta on itsenäinen yksikkönsä. Sen lisäksi, että maiden on noudatettava järjestön omia ohjeistoja ja sääntöjä, on niiden toimittava myös kansainvälisten ja kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Suomessa toimintaamme ohjaavat ensisijaisesti Suomen lainsäädäntö ja valvovien viranomaisten ohjeet. Hyvinvointialueet, aluehallintovirasto ja Valvira valvovat toimintaamme.

Suomi on kansainvälisesti tarkasteltuna lastensuojelun edelläkävijä ja teemme aktiivista yhteistyötä muiden SOS-lapsikylämaiden kanssa viedäksemme suomalaista lastensuojeluosaamista ulkomaille. Emme hyväksy minkäänlaista kaltoinkohtelua tai väärinkäytöksiä ja pyrimme omalla toiminnallamme edistämään hyvien käytäntöjen leviämistä kaikissa SOS-lapsikyläjärjestön toimintamaissa. Yhdenmukaisen käytäntöjen ja laatutason varmistaminen kaikissa toimintamaissa on haaste, mutta SOS Children’s Villages International on sitoutunut kehittämään toimintansa yhdenmukaisuutta.

Suomessa olemme tehneet vahvaa kehittämistyötä toimintamme laadun ja vaikuttavuuden eteen jo pitkään ja viime vuonna saimme lastensuojelupalveluillemme ulkoisen auditoijan myöntämän SHQS-laatusertifikaatin. Vastuullisuus ja luotettavuus ovat kaiken toimintamme ytimessä.

Suomessa SOS-Lapsikylä tukee ehkäisevän työn ja lastensuojelupalveluiden avulla noin 50 000 lasta, nuorta ja perhettä vuosittain. Lisäksi Suomen SOS-Lapsikylällä on kehitysapuhankkeita Gambiassa, Etiopiassa ja Tansaniassa sekä yritysyhteistyökohde Intiassa.

Järjestönä olemme äärimmäisen pahoillamme vuosikymmenten varrella toiminnassamme tapahtuneista virheistä. Lastensuojelussa yksikin epäonnistuminen on liikaa, eikä kehitystyö ole koskaan valmis. Jatkamme määrätietoista työtä kehittääksemme toimintaamme, jotta yhä useampi lapsi ja nuori saisi tarvittavan tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Lasten kaltoinkohteluun ja kansainvälisen järjestön hallintoon liittyviä epäkohtia tutkinut riippumaton Independent Special Commission (ISC) on nyt saanut työnsä valmiiksi. Järjestönä olemme sitoutuneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen toiminnassamme, joten selvityksen yhteenveto on julkaistu saataville kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön verkkosivuilla.