YK:n lapsen oikeuksien komitea: Suomen tulee välttää lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia

5.6.2023
Tiedotteet
Kuva, jossa neljä nuorta seisoo puhekuplakylttien kanssa rivissä. Nuoret ovat iloisen näköisiä. Tausta on tummanharmaa.

YK:n lapsen oikeuksien komitea kiinnittää Suomelle antamissaan suosituksissa vahvasti huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, kuten sijaishuollossa eläviin lapsiin, turvapaikanhakija- ja pakolaislapsiin sekä erilaisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin. Suomen tulee komitean mukaan välttää köyhyysriskissä oleviin lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on Suomelle perjantaina antamissaan suosituksissa kehottanut Suomea välttämään köyhyysriskissä oleviin lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia. Tämän lisäksi komitea kiinnittää useissa eri suosituksissa huomiota palvelujen ja toimenpideohjelmien resursointiin. Komitea suosittelee myös, että Suomi vahvistaa lapsivaikutusten arviointia lainsäädännössä.

Komitean viesti leikkausten välttämisestä Suomen hallitukselle on vahva ja tulevan hallituksen on syytä suhtautua siihen vakavasti, painottaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Osa suosituksista vaatii kiireellistä toimeenpanoa

Komitea kiinnittää suosituksissaan runsaasti huomiota eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen sekä lasten kaltoinkohteluun. Erityisen kiireellisenä komitea pitää muun muassa syrjinnänvastaisen työn vahvistamista ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumista.

Komitea suosittelee kiireellisiä toimenpiteitä myös sijaishuollossa elävien lasten, vammaisten lasten sekä turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeuksien edistämiseksi. Komitea kehottaa Suomea varmistamaan riittävät resurssit lastensuojeluun sekä inklusiiviseen opetukseen. Lisäksi komitea kehottaa Suomea lopettamaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönoton.  

Suositusten toimeenpano on uuden hallituksen tehtävä

Komitean päätelmät ja suositukset perustuvat sille toimitettuihin raportteihin sekä suullisiin kuulemistilaisuuksiin. Valtion lisäksi myös kansalaisjärjestöt sekä mm. lapsiasiavaltuutettu antavat oman raporttinsa, jossa ne arvioivat lapsen oikeuksien tilaa Suomessa. Suomen SOS-Lapsikylä on myös ollut vahvasti tässä työssä mukana. Valtion tulee sopimuksen mukaan sekä tiedottaa suosituksista että toimeenpanna ne.

Lapsen oikeudet eivät tule valmiiksi, sillä aina tulee uusia sukupolvia ja uusia haasteita. Komitean suositukset kertovat, mihin lapsen oikeuksien osalta on kiinnitettävä huomiota juuri Suomessa ja juuri tässä ajassa, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Ira Custódio.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Se on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991. Sopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lue lisää sopimukseen liittyvästä määräaikaisraportoinnista (lapsenoikeudet.fi) (avautuu uuteen välilehteen).

Lisätietoja:
Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes
ulla.siimes@lskl.fi
040 553 0981

SOS-Lapsikylässä lisätietoja voi antaa:
Vaikuttamistyön asiantuntija Anna Hiltunen
044 761 4182
anna.hiltunen@sos-lapsikyla.fi

Suomea koskevat päätelmät ja suositukset (englanniksi)

Kuva: Colourbox