Matkalla sosiaalityöntekijäksi

29.5.2023
Tarinoita maailmalta
Gambialainen nuori nainen katsoo kameraan

Awa on 22-vuotias gambialainen nuori, joka on ollut mukana SOS-Lapsikylän nuorten voimaannuttamiseen ja työllistymisen parantamiseen keskittyvässä hankkeessa. Ennen hankkeeseen mukaantuloa Awa vietti päivänsä pääosin kotonaan ja oli turhautunut. Hän oli saanut koulunsa loppuun vuonna 2019, mutta hänellä ei ollut mahdollisuutta opiskella ammattiin, eikä hänellä ollut töitä.  

Awa kuuli ystävältään, että SOS-Lapsikylä tukee haavoittuvassa asemassa olevien nuorten työllistymistä. Hän haki mukaan hankkeeseen ja pääsi sen avulla opiskelemaan sosiaalityötä.  Awa oli innoissaan mahdollisuudesta päästä opiskelemaan ammattiin, vaikka opiskelupaikkakunta oli kaukana kotoa Bassessa. Awalla ei ollut siellä sukulaisia tai muita tuttuja, joiden luona hän olisi voinut yöpyä, mutta SOS-Lapsikylän tuella hän tapasi paikallisia, joiden luona hän sai asua opintojensa ajan. 

Awa valitsi sosiaalityön opinnot, koska kokee sen tärkeäksi ammatiksi, jolle on yhteiskunnassa paljon kysyntää. 

– Minulle on tärkeää, että alalla tehdään töitä ihmisten kanssa ja pyritään auttamaan heitä. Sosiaalityöntekijät pyrkivät ratkaisemaan ihmisten ongelmia ja tukemaan yhteisön jäseniä monin eri tavoin, Awa kertoo.  

Opinnot kestivät vuoden, mutta kesken opintojen oppilaitokset olivat useita kuukausia suljettuna koronapandemia vuoksi. Tämä monimutkaisti asioita, mutta Awa päätti silti palata kouluun, kun oppilaitokset jälleen avattiin. Lopulta hän sai opintonsa suoritettua loppuun.  

Nyt Awa on harjoittelussa Soman yleisessä sairaalassa, jossa hän työskentelee HIV-positiivisten auttamiseksi. Monet heistä ovat kohdanneet väkivaltaa ja ovat sitä kautta traumatisoituneita. Awa kertoo, että työ on välillä haastavaa, sillä HIV-positiivisuuteen liittyy häpeällisyyttä ja ihmisten usko tulevaisuuteen saattaa olla heikkoa. Työ tuntuu silti palkitsevalta ja tärkeältä.  

Tulevaisuus näyttää Awan mukaan valoisalta. Hän on saanut opintojensa myötä paljon onnistumisen tunteita ja itsevarmuutta. Hän toivoo, että hänen vanhempansa ovat ylpeitä hänestä. 

*** 

Gambian kehitysyhteistyöhanke on toteutettu yhteistyössä Gambian SOS-lapsikyläjärjestön kanssa ja Suomen ulkoministeriön, SOS-Kummien ja lahjoittajien tuella.