Löydä kannattelija itsestäsi 

3.5.2023
Uutiset
Kuvituskuvassa lapsi pitelee aikuisen kädestä kiinni, lapsi katsoo ylöspäin kohti aikuista, joka on rajautunut kuvan ulkopuolelle.

Kannatteleva kohtaaminen voi olla lapselle tai nuorelle äärimmäisen merkityksellinen ja maailmaa muuttava. Aikuiselta kannatteleva kohtaaminen ei välttämättä vaadi kuin pieniä muutoksia ajattelutapaan ja elämänrytmiin, sanoo SOS-Lapsikylän psykologi Miila Paldanius. 

Kannatteleva kohtaaminen voi olla erityisen merkityksellinen lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Se voi muuttaa maailmaa ja vaikuttaa, jättää pitkän muistijäljen ja kokemuksen nähdyksi tulemisesta.  

Lapsen elämässä on tärkeää olla henkilöitä, jotka antavat turvaa ja tukea, ja joiden kanssa jakaa iloja ja suruja. Usein läheisin kannattelija löytyy omasta perheestä, mutta kannattelevia kohtaamisia voi tarjota kuka tahansa: opettaja, harrastuksen ohjaaja, naapuri tai kaverin vanhemmat. Kannattelevan kohtaamisen merkitystä ei määritellä sen kestolla, sillä myös tuntemattoman huomioiminen ohimennen voi jättää vaikuttavan muistijäljen. 

”Lapsi voi kokea kannattelevaksi esimerkiksi opettajan, joka huomaa asian, johon muut aikuiset eivät ole kiinnittäneet huomiota, mutta joka on lapselle merkityksellinen. Treeneissä kaverin vanhemman huikkaama tsemppi voi jäädä onnistumisen tunteena mieleen pitkään ja työmatkan varrella kohdatun ja huomatun apua kaipaavan lapsen huomioinnilla voi olla suurikin vaikutus, vaikka sinulle hetki olisi vain muutama lisäminuutti työmatkan varrella”, kuvailee SOS-Lapsikylän psykologi Miila Paldanius

Läsnäolo ei korvaannu materialla 

Kannattelevan kontaktin tärkeimpiä ominaisuuksia on aito kiinnostus lapsen persoonaa ja yksilöllistä ajattelua kohtaan. Lapsi tai nuori tietää, että vaikka yhteydenpito ei olisi päivittäistä tai edes viikoittaista, kannatteleva henkilö on aina olemassa ja valmiina tukemaan.  

Aikuiselle pienen tuntuisella muistamisella voi olla merkittävä vaikutus lapsen itsetuntoon. Oleellista on, ettei aikuinen korvaa aitoa kohtaamista rahalla tai tavaralla.  

”Ovenraosta nopeasti sujautettu lahjapaketti ei korvaa sitä muistoa, joka jää, kun aikuinen pysähtyykin hetkeksi ja pakettiin kääritty legosetti rakennetaan yhdessä”, Miila kuvaa. 

Pienikin ele voi olla kannatteleva 

Kuka tahansa voi toimia kannattelijana. Hyvällä kannattelijalla on inhimillisyyttä, rohkeutta ja itseluottamusta, sekä kykyä kuunnella ja ymmärtää toista.  

Kannattelijana voit lähestyä tilanteita hienovaraisesti. Erityisesti uuden ihmisen kohdatessa kannattaa havainnoida toisen henkilön kehonkieltä. Katsooko lapsi tai nuori ympärilleen ja kaipaisiko hän turvallista, hyväksyvää tai muulla tavoin kannattelevaa kontaktia?  

”Kannattelijan ei tarvitse olla ammattipsykologi, vaan kuka tahansa voi toimia kannattelijana, kunhan hänellä on halua auttaa ja tukea toista ihmistä. Sanatonkin viestintä voi olla merkityksellistä, samanlaiset kokemukset ja vertaistuki voivat välittyä jo läsnäolosta kannattelijan ja kannateltavan välillä”, Miila Paldanius sanoo. 

Kannattelun ei tarvitse olla jatkuvaa ja pysyvää, vaan myös satunnainen whatsapp-viesti tai muu pieni ele muistuttaa lasta siitä, että hän on tärkeä ja mielessä. Aikuisena kannattelijana voi myös pohtia, olisiko mahdollista hidastaa omaa elämäänsä, jotta voisi luoda tilaa ja mahdollisuuksia kannatteleville kohtaamisille. Kiireisessä mielentilassa ei välttämättä tule huomanneeksi tilanteita, joissa tuttu tai tuntematon voisi kaivata kannattelijaa. 

Entä jos kannatteleminen ei tule luonnostaan, ja kohtaaminen jännittää?

”Jos koet kannattelevan kohtaamisen merkityksellisenä, mutta jännität sosiaalisissa tilanteissa, voit pohtia tilanteita joissa kohtaaminen tapahtuu ikään kuin luonnostaan. Jos kohtaat esimerkiksi työssä tai koiraa lenkittäessä usein lapsia ja nuoria, voisivatko ne toimia keskustelun aloittajina? On hyvä muistaa, ettei lapselle tai nuorelle merkityksellinen asia ei välttämättä vaadi aikuiselta suurta panosta”, Miila kertoo.

Kuvassa SOS-Lapsikylän psykologi Miila Paldanius
SOS-Lapsikylän psykologi Miila Paldanius

 
Lapsuuden kannattelevat kohtaamiset muuttavat maailmaa. Kannattelevat kohtaamiset ovat tärkeitä lapsille ja nuorille. Aidon läsnäolon ja kannattelevan kohtaamisen myötä vahvistetaan lapsen luottamusta siitä, että hän on hyvä juuri sellaisena kuin on. Yksikin lapsuuden kannatteleva kohtaaminen voi muuttaa elämän suunnan.  

Jokainen meistä voi toimia kannattelevien kohtaamisten tarjoajana. SOS-Lapsikylän kautta voit ryhtyä kannattelijaksi monin eri tavoin.

Tutustu miten voit auttaa:
kannatellaan.fi