Harrastusten kasvavat kustannukset eriarvoistavat lapsia ja nuoria

6.4.2023
SOSblogi
Lapsia ja nuoria pelaamassa koripalloa pihalla

Harrastuskustannusten nousu on ollut näkyvästi lehtien otsikoissa ja somekeskusteluissa. Varsinkin tavoitteellinen harrastaminen on kallista ja moni nuori joutuu lopettamaan harrastuksen perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Yhä useampi perhe tarvitsee ulkopuolista apua selvitäkseen kustannuksista. Avuntarve näkyy selvästi SOS-Lapsikylän harrastustukiohjelmaan tulleiden hakemusten määrän kasvussa.

Somekeskusteluissa on pohdittu keinoja harrastuskustannusten ongelmaan. On esitetty maksuttomia tiloja urheiluseuroille, turnausten karsimista ja kevyemmän harrastamisen mahdollisuutta. Ongelma on varsin moninainen ja nousevat kustannukset vaikuttavat lasten väliseen eriarvoisuuteen harrastusten sisällä ja niiden ulkopuolella. Samaan aikaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt, joka osaltaan kaventaa lapsen oikeuksien toteutumista.

Suomessa on hieno harrastamisen kulttuuri ja harrastaminen on mahdollista myös maksutta tai edullisesti. Maksuton harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä lisää mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan aina löydä mukaan toimintaan tai löydä vaihtoehtojen joukosta itseään motivoivaa harrastusta. Tavoitteellinen harrastaminen puolestaan maksaa aina vain enemmän, eikä nouseviin kustannuksiin ole helppo vaikuttaa.

Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus harrastaa riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista ja tilanteesta sekä varattomuuden sitä estämättä. Hyvinvointivaltiollamme onkin iso tehtävä tukea sitä, että jokaisen lapsen oikeus mieleiseen harrastukseen toteutuisi perheen haastavasta tilanteesta huolimatta. Sekä julkisen sektorin että kolmannen sektorin tulisi pyrkiä purkamaan esteitä ja kohdistaa tukea sitä eniten tarvitseville lapsiperheille.

Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen apua ja kannustusta

Harrastamattomuuden yhtenä ongelmana on se, että jokin harrastus saattaisi kiinnostaa nuorta, mutta harrastuspaikkaa ei löydy tai sitä ei jakseta etsiä. Kaikilla perheillä ei myöskään ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä. Monet nuori tarvitseekin tässä aikuisen apua ja kannustusta. Lasten ja nuorten aitoa osallisuutta tulisi edistää kaikkialla nuoria kohdaten ja kuunnellen sekä varmistaen, ettei harrastus ole vain perheen valinta, vaan lapselle itselleen oikeasti mieleinen, olipa harrastus sitten maksuton tai maksullinen.

SOS-Lapsikylä on auttanut tuhansia lapsia mieleisen harrastuksen pariin harrastustuen avulla mm. koulujen kuraattorien kanssa. Tuen avulla lapsi tai nuori on pystynyt jatkamaan omaa tärkeää harrastustaan tai aloittamaan kokonaan uuden. Uuden harrastuksen aloittaneista yli puolet on aloittanut ohjatun harrastamisen ensimmäistä kertaa.

Eniten apua tarvitsevat pienituloiset perheet, joiden taloudellinen tilanne on entistäkin haastavampi nousevien kustannusten vuoksi. Perheiden taloudellista tilannetta vaikeuttavat monet asiat, kuten työttömyys, sairastuminen tai ero. Yhteistä tilanteessa on, ettei kukaan vanhemmista halua viedä lapseltaan tärkeää harrastusta.

Vaikuttavuustutkimuksemme perusteella vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, kun lapsi saakin jatkaa tärkeää harrastustaan. Suurin vaikutus on mieleisellä harrastuksella, jonka koetaan vahvistavan lapsen itsetuntoa.   

Kun harrastustuki kohdistuu oikein sitä eniten apua tarvitsevalle lapsiperheelle, avun merkitys voi olla käänteentekevä nuoren koko elämässä. SOS-Lapsikylän saama koskettava palaute kertoo avun merkityksestä nuorelle.

”Haluan kiittää tuesta. Sillä oli ratkaiseva vaikutus lapsemme hyvinvointiin ja oli käännekohta nuoren elämässä. Koulu ahdisti, kavereita ei ollut, ja hän lähinnä vietti aikansa yksin kotona. Harrastuksen aloittamisen jälkeen koulu on alkanut sujumaan, arvosanat nousevat, nuori on iloisempi ja sosiaalisempi. Hän on alkanut harrastamaan palloilua myös vapaa-ajallaan ystävien kanssa iltaisin. Paitsi nuorta, harrastustuki on auttanut koko perhettä, vanhempien itsetuntoa, onnistumista vanhempana ja näin rentouttanut koko perheen ilmapiiriä. Harrastusta ei olisi voitu aloittaa ilman tukea.”

Lasten ja nuorten auttamisella on valtavan iso merkitys sekä vaikutus lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Jatketaan tätä auttamista jatkossakin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, lapsia ja nuoria kohdaten ja kuunnellen.

Unelmista totta! -toiminnasta tietoa löydät täältä

Lue myös: Harrastustuki ratkaisevassa roolissa monen lapsen harrastamiselle

Kirjoittaja

Päivi Häikiö profiilikuva
projektipäällikkö, Unelmista totta -harrastustuki