”Tämä on ollut meidän perheelle juuri sopiva ja tarpeellinen apu”

23.3.2023
SOSblogi
Kuva, jossa nuori lapsi nauraa keinussa. Laidassa näkyy kuinka aikuisen kädet antavat hänelle vauhtia. Lapsella on keltainen takki ja punainen pipo ja taustana on leikkipuisto.

Perheet, jotka ovat saaneet Perhekumppani® -palvelua, ovat erittäin tyytyväisin saamaansa apuun. Rinnallakulkijapalvelussa keskeistä on, että perheet tulevat kuulluiksi, ja tässä olemme onnistuneet. Pysähdymme ihmisen rinnalle ja kuulemme, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja mihin asioihin pitäisi erityisesti saada muutosta aikaan. 

Perhekumppani® -palvelua on SOS-Lapsikylässä kehitetty vuodesta 2016 alkaen tarpeeseen, jossa jotkut palvelujärjestelmän syövereissä olleet lapsiperheet kokivat epäluottamusta järjestelmää kohtaan. Kehittämisessä mukana olleiden perheiden kokemus oli, että he eivät tulleet kuulluiksi tai olleet aidosti osallisia omissa asiakasprosesseissaan.  


Perhekumppani® -palvelun tavoitteena on kulkea perheen rinnalla niin kauan, että heille löytyy ne palvelut, joista he haasteellisessa elämäntilanteessaan voivat hyötyä – edistetään yhdessä niitä asioita, jotka ovat perheelle tärkeitä. 

Tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy

Tuotamme tällä hetkellä Perhekumppani® -palvelua Lohjalla, Karviaisissa sekä Helsingissä osana Lapset SIB-vaikuttavuusinvestointiohjelmaa. SIB-ohjelman keskeinen tavoite on syrjäytymisen ehkäisy, jossa uskotaan, että tarjoamalla ennalta ehkäisevää ja varhaista apua, voidaan välttää kalliit ja korjaavat palvelut kuten lastensuojelu.  


Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi palvelun vaikuttavuutta seurataan kuukausitasolla hyvinkin tarkkaan. Jo tähän mennessä kerätty tieto osoittaa, että perheiden hyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan koko Perhekumppani® -palvelun ajan.  

Pelkästään kiittävää palautetta 

Perhekumppani® -palvelussa vuoden 2022 aikana olleilta perheiltä kerättiin vaikuttavuusdatan lisäksi asiakaspalautetta, jossa he arvioivat muun muassa kuulluksi tulemista, palvelusta saatua hyötyä, Perhekumppanin ammattitaitoa, luottamuksellista suhdetta Perhekumppanin ja perheen välillä sekä Perhekumppanilta saadun avun ja tuen riittävyyttä. 

Kaikkien osa-alueiden osalta perheet olivat tyytyväisiä saamansa apuun. ” Kiitos rinnalla kulkemisesta ja kaikesta avusta, mitä perheemme on saanut. Kohtaamiset ovat aina olleet lämpimiä ja meillä on aina ollut kohdatuksi ja kuulluksi tullut olo” sanoitti eräs vastaaja tyytyväisyyttään. Palautteiden mukaan asiakkaat olivat tulleet aidosti kuulluiksi, mikä on keskeinen tekijä koko rinnallakulkijapalvelussa. Pysähdymme ihmisen rinnalle ja kuulemme, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja mihin asioihin pitäisi erityisesti saada muutosta aikaan, jotta hyvinvointi kääntyy parempaan suuntaan. 

Suhdeperustaisuus kulmakivenä

Suhdeperustaisella työotteella tarkoitetaan toista kunnioittavaa, voimavarakeskeistä ja asiakasta vahvistavaa työotetta, joka onnistuessaan mahdollistaa luottamuksen syntymisen asiakassuhteessa. Keskeistä on tuntea aitoa uteliaisuutta kuunnella ja kuulla asiakasta, asettua tasavertaiseksi keskustelijaksi kohtaamisessa eikä suhtautua asiakkaaseen asiantuntijan näkökulmasta. Pyrkimyksenä on olla ihminen ihmiselle.

 
SOS-Lapsikylän Perhekumppanit ovat asiakaspalautteen perusteella onnistuneet luomaan asiakkuuksiinsa ilmapiirin ja tunnelman, johon perheet ovat voineet uskoutua, sillä kaikki kyselyyn vastanneet asiakkaat kokivat, että heille oli syntynyt palvelun aikana Perhekumppani® -työntekijään luottamuksellinen suhde. 

” Kaikilla nepsy-perheillä pitäisi olla oma perhekumppani”

Suurin osa Perhekumppani® – palvelun piirisissä olleista perheistä suosittelisi palvelua vastaavassa elämäntilanteessa eläville tuttavilleen ja sukulaisilleen . Palvelun suositteluindeksi, eli NPS-luku, oli hienosti 88.

Tämä on meille palveluntuottajana osoitus siitä, että perheet, jotka ovat saaneet rinnalleen SOS-Lapsikylän Perhekumppani® -työntekijän, ovat aidosti olleet tyytyväisiä saamansa palveluun ja hyötyneet ammattilaisesta, joka on kulkenut heidän perheensä rinnalla haasteellisessa elämänvaiheessa. 

Kuva: Colourbox

Kirjoittaja