SOS-lapsikylä ei hyväksy Venäjän lapsen oikeuksia rikkovaa toimintaa

3.3.2023
Uutiset

Tietoomme on tullut, että 13 ukrainalaislasta on sijoitettu SOS-lapsikylään Venäjällä. Uusien huolestuttavien tietojen perusteella Venäjällä toimiva SOS-lapsikylä ei myöskään ole enää poliittisesti sitoutumaton. Tuomitsemme lasten pakkohuostaanotot ja laittomat adoptiot. Vaadimme, että sotatilasta huolimatta on noudatettava YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista ja varmistettava, että lapset saavat ansaitsemansa suojelun. 

Lapset ovat aina viattomia, ja valitettavasti erityisen haavoittuvaisia missä tahansa sodassa tai konfliktissa. Lastensuojelujärjestönä vaadimme, että sotatilasta huolimatta on noudatettava YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista ja varmistettava, että lapset saavat ansaitsemansa suojelun. 

SOS-lapsikyläjärjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton liitto, jossa jokainen maa on itsenäinen yksikkönsä. Sen lisäksi, että yksiköiden on noudatettava järjestön omia ohjeistoja ja sääntöjä, on niiden toimittava myös kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Olemme myös riippuvaisia yhteistyöstä kunkin maan viranomaisten kanssa, jotta voimme tarjota lastensuojelupalveluja ja tavoittaa ne lapset, jotka tarvitsevat tukeamme eniten.  

Viime marraskuussa tietoomme tuli huolestuttavia tietoja siitä, että 13 ukrainalaislasta on sijoitettu SOS-lapsikylään Venäjällä. Luotettavaa tietoa tilanteesta Venäjällä on tällä hetkellä hyvin vaikeaa saada, mutta olemme suhtautuneet tilanteeseen vakavasti alusta lähtien ja yhteistyössä lahjoittajien kanssa keskeytimme suomalaisten tukijoiden kummimaksujen maksamisen Venäjälle heti, kun tilanne marraskuussa tuli tietoomme. 

Maaliskuun alussa esiin tulleiden tietojen mukaan tilanne Venäjällä on vielä luultua vakavampi. Niiden mukaan Venäjän SOS-lapsikylä on osallinen Ukrainan sotaa tukevaan poliittiseen ja propagandistiseen toimintaan, ja se on ottanut vastaan Venäjän valtion rahoitusta jatkaa toimintaansa ukrainalaisten lasten ja perheiden parissa. Näiden tietojen valossa kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö on aloittanut välittömät toimet Venäjän SOS-lapsikylän jäsenyyden jäädyttämiseksi järjestöstä.  

Suomessa olemme järkyttyneitä saamistamme tiedoista ja seuraamme tilannetta ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön tutkimuksia aiheesta tiiviisti. Tuomitsemme ehdottomasti lasten pakkohuostaanotot ja laittomat adoptiot. Lisäksi tuomitsemme jyrkästi lasten käyttämisen poliittisiin ja propagandistisiin tarkoituksiin, sillä se vaarantaa koko järjestön työn tarkoituksen sekä velvollisuutemme olla aina lapsen puolella ajasta ja paikasta riippumatta. Päätökset tulee aina tehdä lapsen parhaan edun mukaisesti. Lastensuojelujärjestönä pyrimme tekemään aktiivista vaikuttamistyötä lasten palauttamiseksi Ukrainaan perheidensä luokse. 

Lue SOS Children’s Villages Internationalin kannanotto aiheesta: https://www.sos-childrensvillages.org/news/suspension-against-member-association-in-russia-st

Tuemme ukrainalaisia lapsia Let’s chatin avulla Suomessa ja Ukrainassa

Sota on vaikuttanut työhömme SOS-lapsikylässä merkittävästi. Kansainvälisesti olemme toteuttaneet hätäapukeräyksiä ja tarjonneet tukea ukrainalaisille paikan päällä, sekä kehittäneet ukrainankielisen chatin, joka tavoittaa lapsia yli valtiorajojen. Sodan alkamisen jälkeen kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö on ollut mukana humanitaarisissa avustustoimissa Ukrainassa ja lähialueilla, ja avun piirissä on ollut tähän mennessä yli 200 000 lasta ja perhettä.  

Suomessa olemme tukeneet ukrainalaisia lapsia ja nuoria Let’s chat -digikanavan kautta, jossa ukrainankieliset koulutetut vapaaehtoiset ovat lasten tavoitettavissa sekä Suomessa että Ukrainassa. Lisäksi teemme paikallista työtä Suomeen saapuneiden ukrainalaisperheiden parissa. Jatkamme tätä työtä ja kehitämme uusia tapoja olla lasten tukena vaikeassa tilanteessa.