Juttusarja osa 3: Muutosvoimaa Tansaniassa – Kumppanuuksien avulla väkivaltaa vastaan

20.2.2023
Tarinoita maailmalta
Kolme naista seisoo ja katsoo kameraan

Kansainvälisen ohjelmatyön tiimimme vieraili muutama kuukausi sitten Tansanian Iringassa, jossa työskentelemme yhteistyössä paikallisen SOS-lapsikyläjärjestön kanssa kanssa eriarvoisuuden vähentämisen ja tasa-arvon puolesta. Tässä juttusarjassa kerrotaan matkalta mukaan tarttuneista havainnoista ja tärkeistä kohtaamisista. Juttusarjan kolmannessa osassa kerromme enemmän lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä Iringassa. 

Väkivalta on usein vaiettu aihe ja siksi ensimmäinen askel väkivallan vastaisessa työssä on, että aiheesta tulee voida puhua. Vaikeneminen ylläpitää väkivaltaa, kun taas avoimuus antaa avaimet asioiden muuttumiseen. 

Lapset ovat erityisen haavoittuvaisia väkivallalle ja kasvuvaiheessa olevan lapsen kokemalla väkivallalla on valtavasti negatiivisia lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia. Siksi onkin äärimmäisen huolestuttavaa, että tämän hetkisen arvion mukaan väkivalta on vaikuttanut joka toisen lapsen elämään maailmassa. On sanomattakin selvää, että tämän muuttamiseksi täytyy tehdä enemmän.

Jokainen tapaus on liikaa

Lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastot ovat myös Tansaniassa huolestuttavat: vuonna 2009 julkaistussa kansallisessa tutkimuksessa arvioitiin, että 75 % lapsista on kohdannut väkivaltaa läheisensä taholta ennen 18 ikävuotta. Tämä heijastelee sitä, että ruumiillinen kurittaminen on edelleen yleistä Tansaniassa niin koti- kuin kouluympäristössäkin ja Human Right Watch on todennut tämän linkittyvän kiinteästi myös nuoriin tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan sekä sukupuolittuneeseen väkivaltaan laajemmin.

Tansaniassa 40 % 15-49-vuotiaista tytöistä ja naisista on kohdannut väkivaltaa ja 17 % on kohdannut seksuaalista väkivaltaa. Tietoisuuden lisäämisellä on tärkeä rooli, sillä edelleen noin 58 % naisista ja 40 % miehistä ajattelee, että aviomiehellä on oikeus käyttää väkivaltaa tietyissä tilanteissa. Lisäksi vain  54 % väkivaltaa kokeneista naisista hakee apua.

Luottamus on keskeisessä osassa väkivallan vastaisessa työssä

Teemme työtä naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi monin eri tavoin Tansanian Iringassa. Edistämme lapsiystävällisiä kasvatusmenetelmiä vanhemmuuskoulutusten avulla ja lisäämme yhteisöjen tietoisuutta lasten ja naisten oikeuksista. Kouluttamme myös vapaaehtoisia väliaikaisiksi perhehoitajiksi kiireellistä sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka eivät voi elää omassa perheessään. Lisäksi työskentelemme myös paikallisviranomaisten kanssa raportointimekanismien kehittämiseksi ja tapauksiin puuttumiseksi.

Mufindin sukupuoli- ja lapsiasiaintoimisto
Mufindin sukupuoli- ja lapsiasiaintoimisto

Tansanian hankkeen projektipäällikkö Victor Mwaipungu kertoi Iringassa olessamme, että yhteistyö viranomaistahojen kanssa on ollut hedelmällistä ja paikallishallinnolta on tullut täysi tuki hankkeen tavoitteille. Iringassa olessamme vierailimme Mufindin sukupuoli- ja lapsiasiantoimistossa. Toimiston yksi tehtävä on puuttua erilaisiin hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksiin. SOS-Lapsikylän tiimi on kouluttanut toimiston henkilökuntaa tasa-arvosta ja lapsen oikeuksista, jotta henkilökunnalla olisi entistä parempi tietotaito kohdata paikallisen yhteisön jäseniä. Tavoitteena on myös parantaa luottamusta paikallisten viranomaisten ja yhteisön välillä, jotta avun hakemisen kynnys madaltuisi.

Suuri osa yhteisön jäsenistä on sitoutunut muutokseen

Mufindin vanhemmuusryhmän jäsenet poseeraavat kameralle
Tapaaminen Mufindin vanhemmuusryhmän kanssa

Vierailumme tärkeintä antia olivat kohtaamiset sellaisten yhteisön jäsenten kanssa, jotka haluvat omilla toimillaan olla edistämässä muutosta. Yksi näistä kohtaamisista oli paikallisen vanhemmuusryhmän kanssa. Vanhemmuusryhmä koostuu vapaaehtoisista yhteisön jäsenistä, jotka haluavat olla mukana puuttumassa väärinkäytöksiin ja yhteisön jäsenten kohtaamiin haasteisiin. Vanhemmuusryhmän jäsenet ovat jalkautuneina yhteisössä ja yhteisön jäsenet voivat lähestyä heitä matalalla kynnyksellä kohtaamiensa haasteiden kanssa. Ryhmän jäsenet osaavat saamansa koulutuksen pohjalta ohjata yhteisön jäseniä esimerkiksi erilaisten viranomaistahojen puoleen. Lisäksi vanhemuusryhmän jäsenet lisäävät yhteisön tietoisuutta lasten ja naisten oikeuksista, tasa-arvosta ja lapsiystävällisestä kasvatuksesta.

Nainen katsoo kameraan ja hymyilee
Perhehoitajana toimiva Fuhara

Vanhemmuusryhmän lisäksi tapasimme Iringassa myös vapaaehtoisena perhehoitajana toimivan Fuharan. Fuhara on käynyt Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön tarjoaman koulutusjakson ja hän toimii tällä hetkellä sijaisperheenä lyhytaikaista sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille. Usein tapausten taustalla ovat erilaiset haasteet ja ongelmat perheessä, kuten kotiväkivalta, erotilanteet tai perheenjäsenten menehtyminen. Yleensä Fuharan hoitoon tulevat lapset ja nuoret ovat vailla pidempiaikaista tukea ja Fuhara toimii heille perhehoitajana, kunnes heille löytyy pysyvämpiä ratkaisuja. Fuhara kertoo, että hänellä on vahva sisäinen halu auttaa ja tarjota lapsille ja nuorille hyviä kohtaamisia ja tästä syystä hän toimii perhehoitajana. Fuharan kaltaisilla ihmisillä on tärkeä rooli muutoksen aikaasaamisessa.

Juttusarja pohjaa marraskuussa toteutettuun vierailuun Tansanian Iringassa. Hanketta toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja kansainvälisen työn lahjoittajien tuella. Pääset lukemaan juttusarjan ensimmäisen, tasa-arvotyötä käsittelevän osan täältä sekä toisen nuorille suunnattua ikätasoista seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatusta käsittelevän osan täältä

Teksti & kuvat: Sara Sintonen, kansainvälisen työn asiantuntija

Lähteet:  

Maailmanpankki 2022, Tanzania Gender Based Violence Assessment. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099155003312242676/pdf/P17605107388b40600a73a0ef1c83555589.pdf 

Maailmanpankki 2022, Tanzania Gender Assesment. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099155103312251069/pdf/P1760510ca289d0400a40e03f6408826f07.pdf 

World Vision International et al. 2021, Counting Pennies 3 – Assessment of Official Development Assistance to end violence against children. https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/Counting%20Pennies3.pdf

United Nations 2006, Ending violence against women: From words to action. Study of the Secretary-Generalhttps://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/ending-violence-against-women-from-words-to-action-study-of-the-secretary-general