”Osaamme ottaa asiakastapauksissa paremmin kaikki näkökannat huomioon”

6.2.2023
Lastensuojelussa tapahtuu

Minä suosittelen: Pinja Salmi, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, perhesosiaalityön ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö

”Mirjam Araneva on tehnyt kanssamme yhteistyötä jo useamman vuoden ja tarjonnut meille tarvitsemaamme juridista asiantuntemusta.

Mirjam toimii asiantuntijajäsenenä asiantuntijatyöryhmässämme, jonka kautta olemme saaneet tärkeää lainopillista näkemystä lastensuojeluun liittyen. Asiantuntijatyöryhmä on lastensuojelulain määrittämä työryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa. Sen velvollisuutena on tarjota tukea ja apua lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille. Asiantuntijatyöryhmässä käsiteltävät asiat ja kysymykset vaikuttavat suoraan toimintaamme ja käytänteisiimme arjessa.

Olemme vuosien saatossa konsultoineet Mirjamia tiettyihin lastensuojelun erityiskysymyksiin liittyen, hän on laatinut meille vastineita, avustanut sosiaalityöntekijöitämme hallinto-oikeuskäsittelyissä ja pitänyt koulutuksia sekä vastannut lastensuojeluyksiköiden ohjaukseen ja neuvontaan liittyviin kysymyksiin. Ajattelen, että koulutuksista saamamme tieto vähentää reaktiivista valvonnan tarvetta: tiedämme, miten asiat lakisääteisesti tehdään. Mirjamin neuvoilla ja konsultoinneilla on ollut vaikutusta myös omiin prosesseihimme, kuten esimerkiksi kirjauksiin.

Mirjam on esitellyt sosiaalityöntekijöillemme taulukkotyökalun, jolla arvioidaan lapsen etua käytännössä.

Pinja Salmi

Ennen kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat tehdä ratkaisuja asiakkaita koskien, heidän täytyy ylipäätään ymmärtää kaikki asiaan liittyvät lakisääteiset asiat, ja ottaa ne huomioon. Mirjam on esitellyt sosiaalityöntekijöillemme taulukkotyökalun, jolla arvioidaan lapsen etua käytännössä ja hän on nostanut lapsen edun arvioinnin meillä etualalle. Mirjamin osaamisen avulla koen, että työntekijämme osaavat tehdä laaja-alaisempia arvioita lasten edusta ja ottaa asiakastapauksissa kaikki näkökannat huomioon.

Voin suositella Mirjamia niin lakimiehenä kuin asiantuntijanakin lastensuojeluasioihin liittyen. Minulle on jäänyt olo, että Mirjamiin voi ottaa hyvin matalalla kynnyksellä yhteyttä: jos me jotain olemme sähköpostilla kysyneet, olemme aina saaneet selkeän vastauksen.”