SOS-Lapsikylälle on myönnetty SHQS-laaduntunnustus

3.2.2023
Uutiset

SOS-Lapsikylän palveluliiketoiminnalle on myönnetty ulkoisen auditoijan laaduntunnustus. Auditoinnissa kiitosta sai  toimintamme asiakaslähtöisyys ja systemaattinen oman työn reflektointi. Labqualityn Nina Heinola luovutti SHQS-laatusertifikaatin eilen Niittykummussa.

Ulkoiset auditoijat ja SHQS-laatuneuvosto ovat arvioineet toimintamme täyttävän laadukkaiden sosiaalipalveluiden tuottamiselle asetetut kriteerit ja myöntänyt meille SHQS-laaduntunnustuksen. Tunnustus myönnettiin ulkoisten auditointien perusteella, joissa arvioitiin toimintaamme suhteessa sosiaalihuollon lainsäädäntöön, valtakunnallisiin suosituksiin ja hyviin käytäntöihin. Laaduntunnustus koskee perhehoidon tukipalvelua, tukiperhetoimintaa ja perhekuntoutusta.

Kiitosta asiakaslähtöisyydestä ja kattavista riskiarvioinneista

Labqualityn palvelujohtaja Nina Heinola nosti SOS-Lapsikylän vahvuuksiin sitoutuneen, kaikki palvelut läpileikkaavan asiakaslähtöisyyden, visuaalisen ja helposti ymmärrettävän  strategian ja systemaattiset työtavat, joilla sekä reflektoidaan omaa toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä että varmistetaan laadun ja vaikuttavuuden toteutuminen käytännössä. Lisäksi hän nosti esiin kattavat ja vaikuttavat riskiarvioinnit, jotka vaikuttavat suoraan asiakasturvallisuuteen.

”Kyllä te olette sosiaalipalveluiden ja erityisesti erityispalveluiden etulinjassa. Olkaa siitä ylpeitä!”, Heinola sanoi.

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård kiitti kaikkia SOS-lapsikyläläisiä upeasta työstä laadun kehittämisen ja laatusertifikaatin eteen.

”SOS-Lapsikylässä on tehty jo pitkään määrätietoisesti töitä laadun kehittämisen eteen ja olen todella ylpeä tunnustuksesta. Kiitos kaikille sen eteen töitä tehneille. Laatu ja vaikuttavuus tehdään arjen työssä joka ikinen päivä, joka ikinen työntekijä, joka ikisessä kohtaamisessa. Vain laatua vaalimalla aidosti autamme yhä useampaa lasta ja nuorta kasvamaan mahdollisuuksiensa mittoihin.”, Westergård sanoi.

Westergård muistutti, että lastensuojelupalvelujemme laatu ja vaikuttavuus ovat kaiken toimintamme ja strategiamme ytimessä. Strategisina tavoitteina seurataan erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden ja osallisuuden kokemusta.

”Meillä ei saa koskaan olla niin kiire, että emme ehdi varmistamaan sitä, että lapset ja nuoret saavat parasta mahdollista tukea ja kokevat olevansa turvassa sekä osallisia.”, toimitusjohtaja Mikaela Westergård sanoo. 

SOS-Lapsikylä on sitoutunut laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaan kehittämiseen. Sisäinen itsearviointi on kehitystyön jatkuva työkalu ja lisäksi ulkoiset auditoijat kiertävät kaikki toimipisteemme seuraavan kolmen vuoden aikana.

SHQS-laatuohjelma

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä. Arviointikriteeristöä käytetään toiminnan kehittämiseen.