Juttusarja osa 2: Muutosvoimaa Tansaniassa – ikätasoinen seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatus vähentää eriarvoisuutta

28.1.2023
Tarinoita maailmalta

Kansainvälisen ohjelmatyön tiimimme vieraili muutama kuukausi sitten Tansanian Iringassa, jossa työskentelemme yhteistyössä paikallisen SOS-lapsikyläjärjestön kanssa eriarvoisuuden vähentämisen ja tasa-arvon puolesta.  Tässä juttusarjassa kerrotaan matkalta mukaan tarttuneista havainnoista ja tärkeistä kohtaamisista. Juttusarjan toisessa osassa kerromme työstä, jota teemme nuorille suunnatun ikätasoisen seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen parissa. 

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus ikä- ja kehitystasoiseen kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen. Seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen tavoitteena on välittää kattavasti tietoa ihmissuhteista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä oikoa stereotypioita ja valheellisia uskomuksia, jotka voivat olla haitallisia lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Puutteet tiedoissa voivat pahimmillaan altistaa nuoria seksitaudeille, ennenaikaisille raskauksille ja väkivallalle sekä olla esteenä nuorten koulunkäynnille ja tulevaisuuden työnteolle. Siten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien rajoittaminen ja puutteelliset tiedot lisäävät eriarvoisuutta.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatus on myös olennainen tasa-arvotyön väline, sillä yleensä tytöt ja naiset kantavat suuremman taakan puutteista tietoisuudessa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Heikot tiedot ovat monien ennenaikaisten raskauksien ja koulutien katkeamisen taustalla, ja tytöt ja naiset joutuvat myös useammin seksuaalisen painostuksen ja väkivallan uhreiksi. Tätä tapahtuu myös kouluympäristöissä. Panostukset seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ovat siis myös panostuksia tasa-arvoon ja koulutukseen.

Teemme Tansaniassa yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa ikätasoisen seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen vakiinnuttamiseksi osaksi nuorten koulunkäyntiä ja oppimista, ja pääsimme Tansanian vierailullamme näkemään tätä työtä käytännössä.

Tieto lisää turvaa, terveyttä ja hyvinvointia

Yksi vierailukohteemme Iringassa oli paikallinen Kilolon koulu, joka on yksi niistä oppilaitoksista, jonka kanssa teemme yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi seksuaalioikeuksista. Koulussa opiskelevista nuorista on koottu vapaaehtoisten ryhmä, joita on koulutettu yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa ikätasoisesti seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. Koulutuksen saaneet nuorten puolestaan toimivat vertaisohjaajina ja kouluttavat henkilökunnan tuella muita oppilaita oppimistaan teemoista. 

Kilolon koulu SRHR

Tapaamamme oppilaat kertoivat, että koulutukset ovat lisänneet paitsi heidän tietoisuuttaan seksuaalioikeuksista, myös parantaneet heidän itseluottamustaan sekä ymmärrystään omista ja muiden rajoista. Lisäksi oppilaat kertoivat, että he pystyvät nyt tekemään paremmin tietoon perustuvia päätöksiä sen sijaan, että he toimisivat kuulopuheiden varassa. Moni oppilaista uskoi koulutusten vaikuttavan positiivisesti myös koulumenestykseen.

Koulun henkilökunnan jäsenet puolestaan kertoivat, että he ovat sitoutuneita koulutusten jatkamiseen myös SOS-Lapsikylän hankkeen päätyttyä ja koulussa onkin jo mietitty, miten toimintaan saataisiin säännöllisyyttä ja jatkuvuutta. Lisäksi kuulimme, että ennenaikaisten raskauksien määrät ovat viime vuosina laskeneet niissä kouluissa, joiden kanssa SOS-Lapsikylä tekee yhteistyötä ja nuorille järjestettyjen koulutusten uskotaan vaikuttaneen tähän.

Oli etuoikeus päästä kuulemaan oppilaiden omia näkemyksiä aiheesta ja huomata, että koulutukset seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on otettu myös heidän keskuudessaan positiivisesti vastaan. Lisäksi henkilökunnan positiivinen suhtautuminen ja sitoutuneisuus aiheeseen vahvistivat ajatusta siitä, että myös koulut tekevät oman osansa tarjotakseen nuorille mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen.

Nuorten kohtaaminen antoi meille suuren annoksen uskoa tulevaan sekä siihen, että muutos parempaan on mahdollinen. Lähtiessämme toivotimme nuorille rutkasti onnea sekä seuraavalla tunnilla alkavaan matikan kokeeseen että pidemmälle tulevaisuuteen. Näistä nuorista kuullaan vielä.

***

Juttusarja pohjaa marraskuussa toteutettuun vierailuun Tansanian Iringassa. Työskentelemme Tansaniassa Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella. Pääset lukemaan juttusarjan ensimmäisen, tasa-arvotyötä käsittelevän osan täältä.

Kuvat ja teksti: Sara Sintonen, SOS-Lapsikylän kansainvälisen työn asiantuntija

Lähteet:

UK All-Party Parliamentary Group on Population, Development and Reproductive Health 2021, 12 years of quality education: how investing in sexual and reproductive health and rights helps keep girls in school. https://drive.google.com/file/d/1zbYb60b9mB8UhjGN6Zr_g3i95QNdwmBm/view

Maailmanpankki 2022, Tanzania Gender Assesment. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099155103312251069/pdf/P1760510ca289d0400a40e03f6408826f07.pdf

Maailmanpankki 2022, Tanzania Gender Based Violence Assessment. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099155003312242676/pdf/P17605107388b40600a73a0ef1c83555589.pdf