”Yhteistyö Mirjamin kanssa on helppoa, suoraviivaista ja selkeää.”

27.1.2023
Lastensuojelussa tapahtuu

Minä suosittelen: Liisa Hannula, Satakunnan hyvinvointialue, lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä

Mirjam Aranevalla on lastensuojelun asiantuntijan maine. Olen tutustunut Mirjamiin jo vuosia sitten hänen kirjoittamiensa kirjojen ja artikkeleiden kautta. Mitä enemmän olen Mirjamia vuosien saatossa oppinut tuntemaan, sitä enemmän on vahvistunut käsitykseni siitä, että hänellä on vahva osaaminen lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta käytäntöön.

Olen työskennellyt Mirjamin kanssa johtavan sosiaalityöntekijän roolissa vuodesta 2019 alkaen. Mirjam on luottohenkilömme kaikissa haasteellisissa tilanteissa, joissa täytyy soveltaa tai tulkita lakia. Yhteistyömme on kattanut konsultaatioita lastensuojelulain soveltamistapauksissa ja asiakastapauksiin liittyvissä konfliktitilanteissa sekä avustamista hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä. Lisäksi Mirjam on toiminut meillä lastensuojelulakiasioiden kouluttajana useana vuonna. Koulutukset ovat käsitelleet esimerkiksi päätöksentekoprosesseja vastentahtoisissa päätöksissä. Mirjam on innostava kouluttaja ja koulutuspäivissä pysyy mielenkiinto koko koulutuspäivän ajan.

Yhteistyö Mirjamin kanssa on vahvistanut ja selkeyttänyt tekemiämme päätöksiä, ja niiden perusteita sekä selkeyttänyt lain soveltamista käytännön työssämme.

Lastensuojelun päätösten tavoitteena on aina lapsen etu, ja Mirjamin lainopillisella tuella pystymme selkeämmin perustelemaan päätöksiämme.

Liisa Hannula

Huostaanottoihin liittyvissä suullisissa käsittelyissä hallinto-oikeudessa Mirjam on luotettava tuki oikeudellisena avustajana, joka osaa asiansa. Lastensuojelun päätösten tavoitteena on aina lapsen etu, ja Mirjamin lainopillisella tuella pystymme selkeämmin perustelemaan päätöksiämme.

Yhteistyömme Mirjamin kanssa on aina helppoa, suoraviivaista ja selkeää. Voimme luottaa siihen, että hän vastaa meidän kysymyksiimme perusteellisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Voin vilpittömästi suositella Mirjamia asiantuntijaksi lastensuojeluun liittyvissä lainopillisissa asioissa.”