LäxHjälpen stödjer nu också sjätteklassare

23.1.2023
Uutiset
Kuva, jossa nuori tyttö katsoo suoraan kameraan. Hänellä on vaaleat hiukset ja punamustaraidallinen pusero. Taustalla on vihreää ja kirjahyllyjä.

SOS-Barnbyars stödtjänst LäxHjälpen hjälper nu också yngre skolelever. Tjänsten har öppnats också för sjätteklassare, eftersom många unga har efterfrågat det. Att hjälpa dem som är i en övergångsfas i skolgången är viktigt. Läs nyheten på finska.

Många unga har önskat att LäxHjälpen ska öppnas också för yngre elever. SOS-Barnbyar har hört målgruppens önskemål och öppnar nu också tjänsten för lågstadiets sjätteklassare.

”Vi väntar med iver på att för hjälpa också yngre elever med deras skolproblem. I chatten ser vi i praktiken hur besvärligt det är att klara sig på högstadiet, om grundkunskaperna är bristfälliga. Det här är också en satsning på att förebygga utmaningar”, konstaterar Pia Wikholm, utvecklingsplanerare på LäxHjälpen.

Sjätteklassarna är i ett övergångsskede före flytten till högstadiet, så de behöver särskilt stöd i det här skedet.

Stöd och uppmuntran i skolarbetet

SOS-Barnbyar har erbjudit stöd med skolarbetet för elever i högstadiet och övergångsskedet till andra stadiet i LäxHjälpen-tjänsten sedan september i fjol. och många har redan hittat till tjänsten.

Den fungerar via en chatt på adressen laxhjalpen.fi. LäxHjälpen är SOS-Barnbyars första tvåspråkiga förebyggande tjänst i Finland, och målet är bland annat att hitta de elever som inte får stöd hemifrån och riskerar att bli utslagna. LäxHjälpen finns också på finska.

Stöd och uppmuntran

LäxHjälpen erbjuder eleverna stöd klockan 14–18 från söndag till torsdag. Stöder erbjuds av SOS-Barnbyars anställda och av utbildade frivilliga. De frivilliga är trygga vuxna, som har tid och möjlighet att vara närvarande och hjälpa med skolarbetet, kan dela med sig av sitt kunnande och samtidigt får ett meningsfullt sätt att stödja barn och unga.

Målet med LäxHjälpen är att stärka elevernas resurser, främja deras upplevelse av sig själva som elever och att minska ojämlikheten, samt förebygga utslagning och problematisk skolfrånvaro. ”Genom att erbjuda läxhjälp vill vi minska ojämlikheten och stödja barn och unga så att de kan växa till sin fulla potential. Vi försöker också nå ungdomar, vars utmaningar redan har vuxit sig stora”, säger Pia Wikholm.

Stor erfarenhet av digitalt stöd

Under de senaste åren har SOS-Barnbyar samlat värdefull erfarenhet av hur man kan hjälpa barn digitalt och LäxHjälpen kompletterar den här helheten.

Andra digitala tjänster på SOS-Barnbyar är Apuu-chatten för barn från 7–15 år, den ukrainskspråkiga chatten Let’s chat, samt Ylitse MentorApp, där mentorerna erbjuder mer långsiktigt kamratstöd bland annat till dem som vuxit upp inom barnskyddet eller i en missbrukarfamilj. SOS-Barnbyar är också med i Sekasin Kollektivet, som erbjuder stöd till 15–29-åringar genom Sekasin Chat och Sekasin Gaming.

SOS-Barnbyar erbjuder LäxHjälpen med hjälp av gåvomedel. Verksamhetens huvudsamarbetspartner är Paulig.

LäxHjälpen har också fått en stor donation av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Mer information:

Pia Wikholm
Utvecklingsplanerare, det förebyggande digiarbetet
Tel: 044 761 4153
pia.wikholm@sos-lapsikyla.fi

Bild: Colourbox