Vahvempaa inkluusiota kouluissa digitaalisten tukitoimintojen avulla

22.11.2022
SOSblogi
Kuva, jossa mustiin vaatteisiin pukeutunut teinipoika makaa sohvalla ja katsoo tabelttia. Hänellä on vaaleat kuulokkeet korvilla . Taustalla näkyy keltainen verho.

Kaikille oppilaille yhdenvertainen ja yksilöllinen opetus ei aina toteudu kouluissa, vaikka se onkin perusopetuksen malli ja ideaali suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Inkluusion tavoitteita ja sen mukanaan tuomia haasteita koulutuspolitiikassa on käsitelty ajankohtaisesti mediassa viime viikkoina.

SOS-Lapsikylän näkökulmasta lapsia ja nuoria täytyy tukea niin, että heillä on edellytykset kasvaa mahdollisuuksiensa mittoihin. On tärkeää tiedostaa, että erilaisista taustoista tulevilla lapsilla ja nuorilla on hyvin erilaisia valmiuksia oppia ja omaksua tietoa. Päämäärä oppimisessa on sama, mutta oppimisen reitit ja tarvittavat tukimuodot voivat näyttää erilaisilta eri lähtökohdista ponnistaville oppijoille.

Julkisten palvelujen resurssien vahvistamisen lisäksi ja opettajien työn tueksi on hyvä integroida oppimisympäristöihin myös järjestöjen tarjoamia toimintoja.

SOS-Lapsikylän LäksyApuu-palvelussa lapsi ja nuori saa tukea läksyjen tekemisen ja oppimisen tueksi suomeksi ja ruotsiksi. Palvelun tavoitteena on vahvistaa oppijan itsetuntoa ja tarjota onnistumisen kokemuksia. Monelle oppijalle ratkaisevaa on kahdenkeskisen tuen tarjoaminen sekä tehtävien pilkkominen sopivan kokoisiin paloihin.

Aitoja kohtaamisia myös etänä

Digitaaliset ratkaisut luovat tehostettua tukea oppimiseen, jotta erilaisista oppijoista koostuvissa luokissa opettaminen ja oppiminen olisi tasavertaisempaa. Vaikka tahtotilaa kouluissa inkluusion edistämiselle erilaisten oppijoiden huomioimisen näkökulmasta on, ei olemassa olevin resurssein siihen kyetä vastaamaan.

Aikuisten tarjoaman tuen tulee kuitenkin olla saatavilla, jotta usko omaan oppimiseen ja sitä kautta omaan pärjäämiseen pysyvät yllä. Vaikka digipalvelut tuotetaan etänä, ovat kohtaamiset aitoja ja vaikuttavia. Digipalvelut ovat myös sijainnista riippumattomia ja anonyymeja, mikä tukee tasavertaisuutta. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole samanlaisia tukiverkostoja kodeissa, jolloin ulkopuolinen tuki voi olla tärkeässä asemassa.

Lapsi saa olla tasa-arvoisen osa yhteisöä

Digitaaliset palvelut oppimisen tukena ja mahdollisuus aikuisen kohtaamiseen voi nähdä kouluja tukevana toimintana. Mahdollisuus omanlaiseen oppimiseen ja aikuisen tukeen vahvistaa inkluusiota kouluissa, jonka puolestaan voi nähdä lasten ja nuorten vahvistuneena osallisuutena.

Kun oppimisen tueksi on tarpeeksi resursseja ja monipuolisia, helposti saavutettavia erilaisille oppijoille soveltuvia tuen tapoja, lapsi tai nuori voi vahvemmin tuntea kuuluvansa tasa-arvoisena omaan yhteisöönsä. 

Kirjoittajat:
Anna Hiltunen
Vaikuttamis- ja ohjelmatyön asiantuntija, SOS-Lapsikylä
Emmi Reenkola
Kehittämissuunnittelija, ehkäisevä digityö, SOS-Lapsikylä
Pia Wikholm
Kehittämissuunnittelija, ehkäisevä digityö, SOS-Lapsikylä

Kuva: Colourbox

Kirjoittaja

Anna Hiltunen profiilikuva
vaikuttamis- ja ohjelmatyön asiantuntija