Lapsen oikeuksien viikolla painotetaan kokemusta turvallisesta lapsuudesta

16.11.2022
SOSblogi

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua lapsen oikeuksista sekä tietoisuutta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Tänä vuonna viikon eritysteemana on turvallisuus.

Lapsen oikeuksien sopimus, kuten myös lainsäädäntö vaatii, että lapsen on saatava elää turvassa. Kokemukseen turvallisuudesta vaikuttavat ihmissuhteet, turvallinen ympäristö sekä lasten ja nuorten oma kokemus siitä, miten turvallisuuden määrittelee.

Tärkeänä osana lapsen tai nuoren sijoittamispäätökseen liittyy aina turvallisuusuhkien arviointi. Turvallisuuden vaarantuminen on läsnä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kokemuksissa. Erityisesti turvallisuuden vaarantuminen voi olla läsnä niiden lasten ja nuorten elämässä, jotka ovat sijaishuollon ja lastensuojelupalveluiden piirissä.

Turvallisuuden tunteen rikkoutumisella voi olla vahingollisia seurauksia ja aikuisilla onkin velvollisuus turvata lasten elämä sen erilaisissa vaiheissa.

Laatu takaa sijaishuollon turvallisuuteen

SOS-Lapsikylässä tehdään työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja turvallisen elämän eteen sekä palvelutoiminnassa että ehkäisevän työn toimintojen parissa. SOS-Lapsikylässä erityistä huomiota kiinnitetään lastensuojelupalveluiden laatukriteereihin sijaishuollossa, sillä ne vaikuttavat vahvasti turvallisuuteen lastensuojelussa.

Lapsen edun toteutumiseksi lastensuojelun sijaishuollossa laatua varmistavat tekijät sisältävät esimerkiksi osallisuuden, luottamuksen, välittämisen ja avoimuuden kokemuksien tarkastelun.  

Turvallisuuden kokemus lastensuojelussa rakentuu luottamuksellisissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksen seurauksena. Huomiota tulee lisäksi kiinnittää kokonaisvaltaisesti lapsen perheen tarvitsemaan tukeen sekä työntekijöiden näkökulmaan turvallisuuden tunteen takaamiseksi kaikille. Turvallisuuden tunteeseen liittyvät lisäksi vahvasti lapsen oikeus toteuttaa itseään ilman syrjintää, ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. 

Arjen teot ovat tärkeitä

On tärkeää pohtia ja osallistua yhdessä keskusteluun siitä, kuinka lapsen oikeutta turvalliseen elämään voidaan vahvistaa erilaisilla teoilla arjessa. Lisäksi erityisen merkittävää on kuulla lapsia ja nuoria koskien heidän käsityksiään ja kokemuksiaan turvallisuudesta sekä siitä, kuinka kokemusta siitä voidaan edistää niin arjessa kuin ylemmillä päätöksenteon tasoilla.

Ota tästä vielä talteen lapsen oikeuksien viikon viralliset hashtagit talteen ja keskustellaan turvallisesta lapsuudesta somessa!

#OikeusTurvallisuuteen #MunTurvallisuus #SunTurvallisuus

Kirjoittaja

Anna Hiltunen profiilikuva
vaikuttamis- ja ohjelmatyön asiantuntija