Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön vuosiraportti vuodelta 2021 on nyt julkaistu

4.10.2022
Tarinoita maailmalta
Lapsia Rohingya-pakolaisleirillä

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön tuen piirissä oli vuonna 2021 lähes 1,3 miljoonaa ihmistä 138 eri maassa. Vuotta 2021 väritti edellisvuoden tapaan COVID-19-pandemia ja sen aiheuttamat haasteet, mutta huomio kiinnittyi myös entistä enemmän siihen, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia pandemialla voi olla ja millaiseksi elämä tiukkojen sulkutoimien jälkeisessä maailmassa muotoutuu.

YK:n kehitysohjelman mukaan inhimillisessä kehityksessä (Human Development Index HDI) on menty taaksepäin kahtena perättäisenä vuonna ja kehityksessä on pudottu vuoden 2016 tasolle. Tällä on ollut huomattavia vaikutuksia myös perheisiin ja lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen ympäri maailman ja tuen tarve on lisääntynyt – etenkin jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan vuonna 2021 noin 1 277 000 ihmistä oli kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestön toiminnan piirissä 138 eri maassa. Tuimme lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin:

  • Ennaltaehkäisevä työ ja perheiden tukeminen: 88 000 perhettä tuettiin, jotta perheet pysyisivät yhdessä ja lasten oikeudet toteutuisivat entistä paremmin. Kokonaisuudessaan perheiden tukemisen piirissä oli  455 400 lasta, nuorta ja aikuista. Edelliseen vuoteen verrattuna tuettuja perheitä oli 14 % prosenttia enemmän ja toimintaa oli 116 maassa.
  • Lastensuojelu ja sijaishuollon palvelut: 68 000 lasta ja nuorta oli sijaishuollon palveluiden parissa. Heistä 44 % prosenttia oli säännöllisesti yhteydessä perheeseensä ja 85 % menestyi hyvin opinnoissa.
  • Vaikuttamistyö: 61 maassa paikallinen SOS-lapsikyläjärjestö oli mukana edistämässä positiivista muutosta politiikkalinjausten ja -käytänteiden tasolla
  • Hätäapu: 192 400 ihmistä sai humanitaarista apua 24 eri maassa.
  • Nuorten tukeminen: 14 500 nuorta sai tukea työllistymiseen YouthCan!-ohjelman kautta ja 108 500 nuorta oli perheiden tukemisen ohjelmien ja sijaishuollon piirissä.

Tavoitteena perheiden yhdessä pysyminen ja lasten oikeuksien toteutuminen

Yksi kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työn keskeisimmistä tavoitteista on ennaltaehkäistä perheiden hajoamista ja siksi meidän on tärkeää ymmärtää syitä perheiden hajoamisen taustalla. Ymmärtämällä taustalla vaikuttavia tekijöitä, voimme kehittää entistä parempia ennaltaehkäiseviä toimia ja luoda siten kestävää ja pitkäaikaista muutosta lasten, nuorten ja perheiden tilanteen parantamiseksi. 

Syyt perheiden hajoamisen taustalla vaihtelevat merkittävästi maittain ja alueittain ja siksi yhden mallin ratkaisuja ei ole, vaan tarvitaan harkittua kontekstisensitiivisyyttä. Globaalisti seitsemän merkittävintä tekijää perheiden hajoamisen taustalla ovat:

Eriteltynä syitä perheiden hajoamisen taustalla

Oikeanlaisella tuella voi olla käänteentekevä merkitys

Yksi toimintamme piirissä olevista perheistä on etiopialaisen Yeneneshin nelilapsinen perhe. Yeneneshin perheen elämä ei ole ollut viimeisten vuosien aikana helppoa. “Ennen elimme jokseenkin onnetonta elämään. Suurin haasteemme oli lasten perustarpeiden tyydyttäminen, sillä minulla oli hyvin epävakaat tulot”, Yenenesh kertoo. Köyhyys ajoi Yeneneshin vaikeuksiin ja asetti myös perheen lapset alttiiksi koulun keskeyttämiselle ja muille köyhyyden lieveilmiöille.

Yenenesh ei ole yhteisössään yksin kohtaamiensa haasteiden kanssa, vaan monet perheet kärsivät köyhyydestä. Suomen SOS-Lapsikylä ja Etiopian SOS-lapsikyläjärjestö aloittivat vuonna 2019 Suomen ulkoministeriön tuella nelivuotisen hankkeen Etiopian Agarossa. Hankkeessa työskennellään köyhyyden ja epätasa-arvon juurisyihin puuttumiseksi. Hankkeen tuella monien perheiden tilanne on parantunut huomattavasti, mikä heijastuu lasten oikeuksien toteutumiseen, lasten hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Vuonna 2021 348 perheen toimeentulo parantui huomattavasti ja 240 perheellä on nyt riittävä toimeentulo päivittäisten menojen kattamiseen, eivätkä he enää tarvitse akuutisti ulkopuolista tukea arjesta selviämiseen.

Kuva lukutaidottomien huoltajien lukutaitokoulutuksesta Etiopiasta.
Kuva lukutaidottomien huoltajien lukutaitokoulutuksesta Etiopiasta. Kuva: Etiopian SOS-lapsikyläjärjestö

Yeneneshin mukaan hänen perheensä elää nyt huomattavasti parempaa elämää kuin aiemmin. Hankkeesta saadun tuen myötä Yenenesh ansaitsee nyt tekemällään työllä riittävästi ja pystyy kattamaan päivittäiset kulut. Lapset eivät ole enää joutuneet jäämään pois koulusta ja Yenenesh pystyy tarjoamaan heille kolme ateriaa päivässä. Kaiken tämän myötä Yenenesh ajatteleekin, että hankkeessa mukanaolo on ollut käänteentekevä hetki perheen elämässä.

***

Lue vuoden 2021 vuosiraportti kokonaisuudessaan täältä. 

Teksti: Sara Sintonen