SOS-Lapsikylän uusi LäksyApuu-palvelu ehkäisee yläasteikäisten syrjäytymistä ja koulupudokkuutta

8.9.2022
Tiedotteet

SOS-Lapsikylä tarjoaa oppilaille tukea läksyjen tekemiseen uudessa LäksyApuu-palvelussa. Se toimii chatin kautta osoitteessa laksyapuu.fi. Tavoitteena on löytää ne oppilaat, jotka eivät saa tukea muualta ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä

”Läksyjen teon lomassa voimme jutella myös muista haasteista, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, esimerkiksi koulu-uupumuksesta. Tarjoamme tukea joka iltapäivä sunnuntaista torstaihin ja toivomme, että LäksyApuun löytävät erityisesti yläkouluikäiset, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea koulunkäyntiin muualta”, sanoo LäksyApuun kehittämissuunnittelija Emmi Reenkola

Läksyapua tarjoavat työntekijöiden ja harjoittelijoiden lisäksi SOS-Lapsikylän kouluttamat vapaaehtoiset, jotka voivat näin jakaa omaa osaamistaan, ja samalla saavat mielekkään tavan osallistua lasten ja nuorten tukemiseen. 

“Haluamme vähentää eriarvoisuutta” 

LäksyApuu-toiminnan tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden voimavaroja, edistää heidän kokemustaan itsestään oppijana sekä ehkäistä koulupudokkuutta. 

“Läksyaputukea tarjoamalla haluamme myös vähentää eriarvoisuutta ja tukea lapsia ja nuoria, jotta he voisivat kasvaa ja kehittyä mahdollisuuksiensa mittoihin. Yritämme ensi sijassa tavoittaa nuoria, joilla haasteet ovat jo kasvaneet isoiksi”, sanoo Emmi Reenkola. 

Hän toteaa, ettei yhdenkään nuoren tulisi pudota koulupolulta. 

”Haluamme tavoittaa nuoret, jotka eivät saa riittävää tukea tai kannustusta koulunkäyntiin ja luoda heille uskoa omaan potentiaaliinsa. Jokaisella nuorella on kykyjä ja keinoja ratkaista haasteita. LäksyApuussa autamme nuoria löytämään niitä.” 

LäksyApuu on SOS-Lapsikylän ensimmäinen kaksikielinen toiminta – palvelu toimii samoin periaattein myös ruotsiksi (på svenska). 

Läksyissä lapsia ja nuoria auttavat SOS-Lapsikylän työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset. Vapaaehtoinen on turvallinen aikuinen, jolla on aikaa ja mahdollisuus olla läsnä läksyjen teossa tukien. Vapaaehtoiseksi voi hakeutua kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut ja SOS-Lapsikylän arvojen mukaiseen toimintaan sitoutuva henkilö. 

Toiminnassa voi hyödyntää erityisosaamista yläkoulun oppiaineista, mutta vapaaehtoisen tärkein ominaisuus on kannustava ote ja lapsen tukena oleminen. 

LäksyApuu-toiminnassa vapaaehtoisina toimii myös opiskelijoita ja SOS-Lapsikylän yhteistyöyritysten vapaaehtoisia. 

Vahvaa kokemusta digiauttamisesta 

SOS-Lapsikylälle on kertynyt viime vuosina arvokasta kokemusta siitä, kuinka lapsia voidaan auttaa digitaalisesti ja LäksyApuu täydentää tätä kokonaisuutta. 

”Apuu-chatin kokemuksen perusteella ja LäksyApuun pilotoinnin aikana meille on syntynyt käsitys siitä, että koulunkäyntiin tukea tarvitseville yläkoululaisille anonyymiin chat-palveluun voi olla helpompi tulla kuin mennä esimerkiksi koulun läksykerhoon. Verkossa toiminta on myös paikkasitoutumatonta ja yhteyttä voi ottaa mistä vaan. Olemme oppineet, että kohdatuksi tulemisen kokemus on todellinen myös chat-palveluissa”, kertoo ehkäisevän digityön päällikkö Johanna Virtanen

Muita SOS-Lapsikylän etäpalveluita ovat Apuu-chat 7–15-vuotialle lapsille, ukrainankielinen Let’s chat -chatti sekä Ylitse MentorApp, jossa mentorit tarjoavat pidempiaikaista vertaistukea esimerkiksi lastensuojelun piirissä tai päihdeperheessä kasvaneille. SOS-Lapsikylä on mukana myös Sekasin Kollektiivissa, joka tarjoaa tukea 15–29-vuotiaille Sekasin Chatin ja Sekasin Gamingin kautta. 

SOS-Lapsikylä tarjoaa LäksyApuu-toimintaa lahjoitusvaroin. Toiminnan pääyhteistyökumppanina toimii Paulig

LäksyApuu on myös saanut suuren avustuksenBrita Maria Renlunds minne -säätiöltä

Lisätietoja: 

Emmi Reenkola
Kehittämissuunnittelija, ehkäisevä digityö
Puh: 044 491 6804
emmi.reenkola@sos-lapsikyla.fi