SOS-Barnbyars nya tjänst LäxHjälpen förebygger högstadieelevers utslagning och problematisk skolfrånvaro

8.9.2022
Tiedotteet

SOS-Barnbyar erbjuder eleverna stöd med skolarbetet i den nya tjänsten LäxHjälpen. Den fungerar via en chatt på adressen laxhjalpen.fi. LäxHjälpen är SOS-Barnbyars första svenskspråkiga förebyggande tjänst i Finland, och målet är att hitta de elever som inte får stöd hemifrån och riskerar att bli utslagna.

”Vid sidan om att hjälpa med läxorna kan vi också diskutera andra utmaningar som påverkar skolgången, till exempel skoltrötthet. Vi erbjuder stöd varje eftermiddag från söndag till torsdag och vi hoppas att speciellt de högstadieelever som inte får stöd på annat håll hittar till oss”, säger LäxHjälpens utvecklingsplanerare Pia Wikholm.

Läxstödet erbjuds förutom av SOS-Barnbyars anställda och praktikanter också av frivilliga som organisationen utbildat. De kan på det här sättet dela med sig av sitt eget kunnande, och får samtidigt ett meningsfullt sätt att vara med och stödja barn och unga.

LäxHjälpen erbjuds jämlikt på svenska och finska (lisätietoja suomeksi)

”Glesbygd, huvudstad eller språkö”

Målet med LäxHjälpen är att stärka elevernas resurser, främja deras upplevelse av sig själva som elever och att minska ojämlikheten, samt förebygga utslagning och problematisk skolfrånvaro.

”Vi på SOS-Barnbyar är glada över möjligheten att erbjuda gratis läxhjälp på svenska. Med hjälp av den digitala tjänsten kan vi erbjuda hjälp till unga som inte får stöd med skolarbetet hemma. Vi på LäxHjälpen strävar efter att hjälpa den unga att hitta sina styrkor och få redskap till skolarbetet. Vi vill stödja dem så att de kan bli sitt starkaste jag”, säger Pia Wikholm.

Hon tillägger att det är viktigt att nå de ungdomar som inte får tillräckligt stöd eller uppmuntran för sin skolgång och ge dem tilltro till sin egen potential.

”Du kan komma till Läxhjälpen från glesbygden, huvudstadsregionen eller från en språkö. Vi bemöter alla ungdomar utan förutfattade meningar. Deltagarna behöver inte binda sig till verksamheten och det går att delta anonymt med hjälp av en mobiltelefon, surfplatta eller dator”.

Wikholm konstaterar att ingen borde falla av skolstigen.

Stöd och uppmuntran

Det är både anställda och utbildade frivilliga som hjälper eleverna med skolarbetet. Den frivilliga är en trygg vuxen, som har tid och möjlighet att finnas till hands för att hjälpa med läxorna. Vem som helst som är intresserad av verksamheten och förbinder sig till verksamheten enligt SOS-Barnbyars värderingar (länken är på finska) kan komma med.

Har man kunskaper som tangerar högstadiets skolämnen kan man utnyttja dem i läxstödet, men den frivilligas viktigaste egenskap är att stödja den unga och vara uppmuntrande.

Också studerande och anställda vid SOS-Barnbyars företagssamarbetspartners deltar i läxstödet.

Stark erfarenhet av digitalt hjälpande 

Under de senaste åren har SOS-Barnbyar samlat värdefull erfarenhet av hur man kan hjälpa barn digitalt och LäxHjälpen kompletterar den här helheten.

”På basis av erfarenheterna från Apuu-chatten och LäxHjälpens pilotskede har vi fått en klar uppfattningen om att det är lättare för de högstadieelever som behöver hjälp med skolarbetet att komma till en anonym chatt, än att till exempel gå till en läxklubb i skolan. Verksamheten på nätet är inte heller platsbunden och man kan ta kontakt var man än befinner sig. Vi har lärt oss att unga kan få en upplevelse av att verkligen bli bemötta också i en chatt”, berättar Johanna Virtanen, chef för det förebyggande digiarbetet.

Andra digitala tjänster på SOS-Barnbyar är Apuu-chatten för barn från 7-15 år, den ukrainskspråkiga chatten Let’s chat, samt Ylitse MentorApp, där mentorerna erbjuder mer långsiktigt kamratstöd bland annat till dem som vuxit upp inom barnskyddet eller i en missbrukarfamilj. SOS-Barnbyar är också med i Sekasin Kollektivet, som erbjuder stöd till 15-29-åringar genom Sekasin Chat och Sekasin Gaming.

SOS-Barnbyar erbjuder LäxHjälpen med hjälp av gåvomedel. Verksamhetens huvudsamarbetspartner är Paulig.

LäxHjälpen har också fått en stor donation av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Mer information:

Pia Wikholm
Utvecklingsplanerare, det förebyggande digiarbetet
Tel: 044 761 4153
pia.wikholm@sos-lapsikyla.fi