Perheitä tukemalla voidaan parantaa lasten koulunkäynnin edellytyksiä

11.8.2022
Tarinoita maailmalta
Shitaye perheineen

Etiopialaisen Shitayen perheen taloudellinen tilanne on ollut vaikea, sillä Shitaye on ollut jo useamman vuoden perheen ainoa työssäkäyvä vanhempi. Niin Shitayen perheen kuin muidenkin etiopialaisten haavoittuvassa asemassa olevien perheiden kohtaama köyhyys vaikuttaa  merkittävästi lasten hyvinvointiin ja lisää riskiä koulun keskeyttämiseen. Suomen SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhanke Etiopian Nekemtessä pyrkii tukemaan köyhyydessä eläviä perheitä sekä parantamaan lasten koulunkäynnin ja oppimisen edellytyksiä.

Shitaye on 32-vuotias naimisissa oleva kolmen lapsen äiti. Hän elättää perhettään myymällä tyypillistä etiopialaista ruokaa, injeraa. Shitaye on harjoittanut injeran myyntiä jo vuosia, mutta hänellä on ollut vaikeuksia saada työstä riittävästi rahaa pakollisten menojen kattamiseksi. Shitayen mies ei pysty käymään töissä terveydellisistä syistä ja siten perheellä on ollut suuria ongelmia riittävän toimeentulon saamisessa. Taloudellinen ahdinko on uhannut myös perheen lasten koulunkäyntiä.

Vakaampaa elämää ja unelmia

Päästyään mukaan SOS-Lapsikylän ja Etiopian SOS-lapsikyläjärjestön yhteistyössä Nekemtessä toteuttamaan perheiden tukemisen ohjelmaan, Shitaye osallistui lukuisiin taloushallintoa ja yritystoimintaa käsitteleviin koulutuksiin. Koulutuksissa Shitaye pääsi pohtimaan, miten hän voisi kehittää omaa yritystoimintaansa, jotta pystyisi  sen avulla kattamaan perheen menot. Lisäksi Shitaye sai ohjelman kautta pääsyn matalan kynnyksen start up -rahoitukseen, jonka avulla on hän on onnistunut kasvattamaan yritystoimintaansa ja myymään päivittäin enemmän injeraa. 

Nykyisen yritystoimintansa avulla Shitaye pystyy kattamaan perheen menot, eikä elämä ole enää jatkuvaa huolta toimeentulon riittävyydestä. Shitaye haaveilee tulevaisuudessa ravintolan perustamisesta, sillä tämä mahdollistaisi yritystoiminnan laajentamisen ja entistä paremman toimeentulon. Shitayen hankkeen kautta saamien tietojen ja taitojen myötä unelma ei tunnu enää niin kaukaiselta.

Yhteistyö on avain hyviin tuloksiin

Vuoden 2021 alussa Nekemtessä käynnistynyt kehitysyhteistyöhanke on kohdannut lukuisia haasteita. Oromian alueella on ollut toistuvasti etnisiin jakolinjoihin liittyviä väkivaltaisuuksia, kuivuus ja korkea inflaatio ovat vaikeuttaneet perheiden tilannetta ja koronapandemian jatkuminen on aiheuttanut omat haasteensa. Lisäksi helmikuussa alkanut Ukrainan sota on nostanut jo ennestään korkealla olevia hyödykkeiden hintoja, mikä osuu kaikista kivuliaimmin köyhiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin perheisiin. 

Paikallinen projektitiimi on kuitenkin tehnyt tiivistä yhteistyötä paikallishallinnon ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa haasteisiin vastaamiseksi ja pystynyt tukemaan perheitä vaikeuksista huolimatta. Alla muutamia esimerkkejä viime vuonna aikaan saaduista tuloksista:

  • 856 lasta sai tarvitsemansa koulutarvikkeet
  • 207 huoltajaa ja 813 lasta sai hankkeen kautta terveysvakuutuksen 
  • 462 aliravittua lasta sai tarvitsemaansa ravintoa ja ruoka-avustuksia 
  • 920 lasta sai syntymätodistukset, jotka mahdollistavat heille pääsyn palveluiden pariin
  • 255 perheen kanssa tehtiin arvio heidän tarvitsemastaan tuesta ja suunnitelma perheiden tilanteen parantamiseksi
  • 150 huoltajaa sai koulutusta ja tukea yrityssuunnitelman tekemiseksi
  • Paikallisille kouluille tehtiin tarvekartoitus ja kolme koulua sai tukea oppimisympäristön parantamiseen

Hankkeessa tehtävä työ jatkuu aina vuoden 2024 loppuun saakka. Kiitos Suomen ulkoministeriölle ja lahjoittajille työmme tukemisesta – ilman tätä arvokasta tukea emme voisi tehdä työtämme lasten oikeuksien puolesta. 

Suomen SOS-Lapsikylä ja Etiopian SOS-lapsikyläjärjestö käynnistivät Etiopian Nekemtessä toteutettavan nelivuotisen EduCare-hankkeen vuonna 2021. Hanketta toteutetaan Suomen ulkoministeriön sekä kansainvälisen työn lahjoittajien tuella ja sen pyrkii edistämään erityisesti viittä kestävän kehityksen tavoitetta: tavoite 1 – ei köyhyyttä; tavoite 4 – hyvä koulutus; tavoite 5 – sukupuolten tasa-arvo; tavoite 8 – ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä 10 – eriarvoisuuden vähentäminen.