Nuori vastuunkantaja

11.8.2022
Tarinoita maailmalta
Etiopialainen perhe

Jalali (kuvassa oikealla) on 20-vuotias etiopialainen nuori, joka on perheineen mukana SOS-Lapsikylän perheiden tukemisen ohjelmassa Etiopian Nekemtessä. Hän on nuoreen ikäänsä nähden joutunut kohtaamaan elämässään suuria vastoinkäymisiä ja ottamaan paljon vastuuta. SOS-Lapsikylän hankkeesta Jalallin perhe on saanut tukea vaikean tilanteen keskellä. 

Jalali elää kolmen sisaruksensa kanssa ja huolehtii heistä, sillä sisarusten vanhemmat kuolivat joitain vuosia sitten. Perheen tilanne on ollut vaikea ja Jalalilla on ollut huomattavia vaikeuksia pitää perheen tulot ja menot tasa-painossa, etenkin tilanteessa, jossa Etiopian inflaatio huitelee taivaissa ja hyödykkeiden hinnat ovat kallistuneet merkittävästi. 

Jalalin päivät alkavat aikaisin aamulla. Hän tekee kahta työtä kattaakseen perheen kulut. Aamupäivisin hän myy vihanneksia torilla ja iltapäivisin hän työskentelee koulussa.  Sunnuntai on hänelle viikon ainoa lepopäivä. Pitkistä päivistä huolimatta Jalalin ja hänen perheensä tilanne on kuitenkin tällä hetkellä huomattavasti parempi kuin vielä jokin aika sitten. Jalali liittyi muutama vuosi sitten mukaan SOS-Lapsikylän ja Etiopian SOS-lapsikyläjärjestön yhteistyössä toteuttamaan hankkeeseen. Hankkeen kautta hänen perheensä on saanut tukea vaikean tilanteen keskellä. ”Perheemme tilanne on muuttunut kaikin tavoin”, Jalali sanoo kiitollisena. 

Tavoitteena lasten koulunkäyntiä tukeva ympäristö

Etiopian Nekemtessä toteutettava EduCare-hanke pyrkii parantamaan lasten koulunkäynnin edellytyksiä ja oppimistuloksia kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla. EduCare-malli perustuu ajatukseen siitä, ettei lasten koulunkäyntiä voida edistää keskittymällä ainoastaan kouluihin ja opetukseen, vaan on olennaista työskennellä myös sen eteen, että perheissä ja yhteisöissä on koulunkäyntiä tukevat olosuhteet ja edellytykset. Siksi EduCare-hankkeessa perheille tehdään kokonaisvaltainen kartoitus, jonka perusteella perheet voivat saada tukea esimerkiksi vakaamman toimeentulon saavuttamisessa tai lapsiystävällisessä kasvatuksessa. Lisäksi hankkeessa työskennellään tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja koulujen kanssa.

Suuri osa hankkeessa mukanaolevista huoltajista on jo nyt onnistunut parantamaan perheidensä taloudellista tilannetta ja heillä on paremmat tiedot ja taidot toimeentulon hankkimiseksi ja lasten hyvinvoinnin tukemiseksi. Myös Jalali on osallistunut koulutuksiin, joiden myötä hän on onnistunut vakauttamaan perheen toimeentulon. Jalali haaveilee tulevaisuudessa oman kannattavan yrityksen perustamisesta ja siitä, että voisi työllistää yrityksen avulla myös muita yhteisön jäseniä. 

Suomen SOS-Lapsikylä ja Etiopian SOS-lapsikyläjärjestö käynnistivät Etiopian Nekemtessä toteutettavan nelivuotisen EduCare-hankkeen vuonna 2021. Hanketta toteutetaan Suomen ulkoministeriön sekä lahjoittajien tuella ja sen pyrkii edistämään erityisesti viittä kestävän kehityksen tavoitetta: tavoite 1 – ei köyhyyttä; tavoite 4 – hyvä koulutus; tavoite 5 – sukupuolten tasa-arvo; tavoite 8 – ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä tavoite 10 – eriarvoisuuden vähentäminen.