Lahjoittajien avulla teemme lasten unelmista totta

21.6.2022
Tarinoita Suomesta

Unelmista totta -harrastustuki tuo helpotusta lasten ja nuorten elämään. Lahjoittajien avulla moni lapsi on saanut mieluisan harrastuksen, jolla on iso merkitys ei vain lapsen vaan koko perheen hyvinvointiin.

Jopa 70 prosenttia SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustukea saaneista perheistä sanoo, että lapsi ei voisi harrastaa ilman tukea. Harrastustuen avulla ehkäistään lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja tarjotaan haastavassa elämäntilanteessa elävien perheiden lapsille mahdollisuus päästä mieluisan harrastuksen pariin.

– Myönnämme harrastustukea lahjoitusvaroista, joten lahjoittajiemme merkitys on ollut elintärkeä. Lahjoittajien avulla olemme voineet auttaa monia lapsia ja nuoria sekä haastavissa tilanteissa olevia perheitä, toteaa SOS-Lapsikylän projektipäällikkö Päivi Häikiö.

Viime vuonna 901 lasta sai Unelmista totta -tukea harrastamiseen. Mukana oli 45 eri harrastusmuotoa. Suosituimpia lajeja olivat jalkapallo, ratsastus, soittotunnit, koripallo ja jääkiekko.

Lapsia tuettiin 12 eri kunnassa ja yli 400 eri harrastustoiminnan järjestäjän toimintaan.

– Muodostamme yhdessä auttamisketjun, jonka alkupäässä ovat arvokkaat tukijamme ja loppupäässä lapset ja nuoret. Siinä välissä koulukuraattorit ja sosiaalityöntekijät tekevät arvokasta työtä, sillä he ohjaavat avun perille. Jos perheellä on haastava tilanne ja rahasta tiukkaa, usein ensimmäiseksi joudutaan yleensä karsimaan lapselle tärkeistä harrastuksista, Häikiö sanoo.

Merkittävä apu perheille

Kyselyn mukaan 97 prosenttia perheistä koki harrastustuen joko merkittävänä tai erittäin merkittävänä. Jopa 83 prosenttia sanoi, että tuki oli erittäin merkittävää.

– Lapsiperheköyhyys on todellisuutta. Vähävaraisuuden lisäksi taustalla voi olla yksinhuoltajuutta, suurperhe, vanhempien työttömyyttä tai sairautta. Yhdenvertaisuuden ajatus on ohjenuoramme: haluamme taata kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa. Harrastustuki tuo lapsen elämään lisää välittäviä ihmisiä, jotka kysyvät, mitä kuuluu ja kuinka voit.

Esteitä harrastamiselle voivat olla myös sopivan harrastuksen tai seuran löytäminen, kulkeminen harrastuksiin, vanhempien voimavarojen riittämättömyys, asenteet tiettyjä harrastuksia kohtaan, lapsen pelko uutta sosiaalista tilannetta kohtaan tai perheen puutteellinen kielitaito.

Yksi vanhempi kuvaa harrastustuen merkitystä näin: ”Kahden erityislapsen yksinhuoltajana tämä on ollut meidän perheen unelmien täyttymys ja olemme todella kiitollisia saamastamme tuesta. Lasten unelmista tuli totta, kun pääsivät mukaan jo pitkään toivomaansa harrastukseen.”

Harrastustuki voi myös olla voimakas kotouttamisen keino.

Hyvinvointi kasvaa selkeästi

Se, että lapsi pääsee mieluisaan harrastukseen vaikuttaa kyselyyn vastanneiden mukaan vahvasti lapsen hyvinvointiin, mutta samalla myös koko perheen hyvinvointiin. Kyselyssä moni arvioi, että lapsi on myös oppinut uusia taitoja ja saanut uusia kavereita. Harrastaminen on myös vaikuttanut myönteisesti koulunkäyntiin.

– Harrastustuella on ollut suora vaikutus lapsen elämään. Harrastuksen merkitys korostuu kriisitilanteessa. Perheet kuvaavat esimerkiksi, kuinka lapsi on saanut itseluottamusta ja että harrastamisen myötä ahdistus, univaikeudet ja paniikkikohtaukset ovat vähentyneet. Taitojen karttuminen parantaa myös itsetuntoa, itseluottamusta ja elämänhallintaa. Harrastamisen kautta lapsi oppii myös sitoutumista, sinnikkyyttä, rohkeutta, vastuullisuutta, sääntöjen noudattamista ja sosiaalisia taitoja.

Yksi perhe kommentoi näin: ”Harrastaminen on auttanut jaksamaan, kun koulussa oleminen on kuormittavaa”. Toinen perhe taas toteaa, että harrastus on tuonut tekemistä koulunjälkeiseen elämään, joka ennen harrastusta on ollut hyvin yksinäistä.

Yhden lapsen perhe kuvaa, kuinka lapsi on urheiluharrastamisen aloittamisen jälkeen päässyt erityisluokalta tavalliselle ja arvosanatkin ovat parantuneet.

Lapsen kuuleminen on tärkeintä

– Koulukuraattorit kokevat kyselyn mukaan tärkeäksi sen, että Unelmista totta -harrastustuki mahdollistaa heille konkreettisen ja ennaltaehkäisevän työkalun, jolla voi helposti auttaa lasta – mukana ei ole ylimääräistä byrokratiaa ja apu tulee nopeasti. Tärkeintä meille on, että lapsi tulee kuulluksi ja autetuksi.

Kyselyyn vastanneista kuraattoreista 89 prosenttia olikin sitä mieltä, että tämä toteutuu harrastustuen avulla.

Yksi kuraattori kommentoi harrastustukea näin: ”Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tarkoitus on juuri ennakoiva ja tukeva apu lapsille ja perheille. Siispä harrastustoiminnan tukeminen sopii työnkuvaan hyvin.”

Toinen totesi, että osattomuus on käsin kosketeltavaa, kun vähävaraisten perheiden lapset eivät pääse harrastamaan. ”Harrastustuki mahdollistaa osallistumisen muiden lasten tavoin ja auttaa lasta ja perhettä.” 

– Tässä korostuu se, että lapsi saa harrastaa haluamaansa harrastusta ja sillä tasolla, joka on hänelle sopiva. Siksi esimerkiksi harrastamisen Suomen mallin mukainen maksuton harrastus ei aina ole ratkaisu, vaikka se onkin monelle lapselle hyvä vaihtoehto, jos koululla ei ole oma toiveen mukaista harrastusta. Tälle tuelle on kasvava tarve ja tämä on konkreettinen tapa auttaa, Häikiö toteaa.

Unelmista totta -harrastustuki

· Unelmista totta -harrastustukea voidaan myöntää haasteellisessa elämätilanteessa olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille.

· Tukea tarvitsevia perheitä etsitään yhdessä perhesosiaalityön ja koulukuraattorien kanssa. Tukea jaetaan tällä hetkellä 12 paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Jämsässä, Kaarinassa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja Varkaudessa.

· Harrastustukea saaneille perheille ja tuen hakijoina toimiville kuntien työntekijöille tehtiin palautekyselyt tammikuussa 2022. · Unelmista totta -alusta löytyy osoitteesta: unelmista.fi