Lasten hyvinvoinnin suurimmat haasteet

15.6.2022
Tarinoita maailmalta

Vuosi 2021 oli haastava miljoonille lapsille. SOS-lapsikyläjärjestö antoi hätäapua koko vuoden ajan yli 20 maassa. Pandemia on kuitenkin pahentanut tilannetta ja lisännyt tuen tarvetta uuden vuoden aikana. YK arvioi, että 274 miljoonaa ihmistä tarvitsee hätäapua vuonna 2022. 

Köyhyyden lisääntyminen  

Monet perheet ovat joutuneet huonompaan asemaan koronapandemian vuoksi. YK:n arvion mukaan lähes 100 miljoonaa ihmistä on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle pandemian aikana. Kuva: Pearl Sandhu

Yhä useammat lapset näkevät nälkää

Kuivuus, äärimmäiset sääolosuhteet ja konfliktit ympäri maailmaa ovat jättäneet 45 miljoonaa ihmistä nälänhädän partaalle. Aliravitsemus on suuri riski lasten fyysisen ja henkisen terveyden kannalta. Kuva: Mette Schmidt

Keskeytynyt koulutus

Ainakin 616 miljoonaa lasta ympäri maailmaa kärsii edelleen kokonaan tai osittain suljetuista kouluista. Joissakin maissa lapset eivät ole käyneet koulua kahteen vuoteen.
Kuva: Alea Horst

Yhä useammat lapset joutuvat pakenemaan kotiseudultaan

Maiden sisällä tai ulkomaille pakenemaan joutuneita lapsia ei ole koskaan ollut yhtä paljon. Pakolaisina on tällä hetkellä yli 80 miljoonaa ihmistä, joista yli 40 prosenttia on lapsia. 
Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön kuva-arkisto

Kotiseudultaan siirtymään joutuneiden tai kotimaastaan ​​pakenevien lasten määrä ei ole koskaan ollut suurempi. Yli 80 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja näistä yli 40 % on lapsia.

Ilmastonmuutos uhkaa lapsia

Yhä useampi ihminen on menettänyt kotinsa ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien takia. Luonnonmullistukset heikentävät myös alueilla asuvien lasten ja perheiden ruokaturvaa. Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön kuva-arkisto

Sodalla ja konflikteilla on merkittäviä vaikutuksia lapsiin

Ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit aiheuttavat yhä useammalle ihmiselle kodinmenetyksen ja vaikuttavat haavoittuvassa asemassa olevilla alueilla asuvien lasten ja perheiden elintarviketurvaan. Kuva: Viktoria Gudova

Tule mukaan auttamaan!