Kiinnostaako ylisukupolvinen toiminta? Uusi käsikirja antaa käytännön ohjeet

15.6.2022
Uutiset
iäkkäämpi nainen pinkissa t-paidassa syö ruokaa pienen vihreäpaitaisen pojan kanssa

SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tuvalla sukupolvet kohtaavat arjessa. Pääkaupunkiseudulla alkanut tupatoiminta on laajentumassa myös muualle Suomeen ja nyt ylisukupolvisesta toiminnasta kiinnostuneille on ilmestynyt käsikirja. Käsikirjassa käydään läpi sekä toimintaa ohjaavat tavoitteet että hyväksi havaitut käytännöt.

”Kun meidän elämässä mummu ja vaari on tosi harvoin mukana, niin on iloa viettää aika varamummujen ja -vaarien kanssa”, totesi yksi vanhempi ja tässä onkin tupatoiminnan ydin: tuki ja yhdessäolo yli sukupolvien.

SOS-Lapsikylä järjestää Mummun ja vaarin tupa -toimintaa tällä hetkellä viidellä alueella Espoossa ja Vantaalla. Tavoitteena on, että vuodesta 2017 kehitetty tupatoiminta laajenisi myös muille paikkakunnille vielä tämän vuoden aikana SOS-Lapsikylän järjestämänä.

Myös muille toimijoille, jotka ovat ylisukupolvisesta matalan kynnyksen toiminnasta kiinnostuneita on julkaistu käsikirja tueksi toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Käsikirja on koottu niin että lukija saa siitä keskeiset tiedot, jotta uuden ylisukupolvisen kohtaamispaikan perustaminen on mahdollista.

Toimintaa kehitetään yhteistyössä

SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa -toiminta yhdistää vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen, ennaltaehkäisevän tuen lapsiperheille. Toiminta on luotu ja sitä kehitetään sekä vapaaehtoisten että lapsiperheiden toiveiden pohjalta, ja esimerkiksi tuvan nimi on vapaaehtoisten varamummujen ja –vaarien keksimä. Tarkoituksena on olla osa vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa tupa-alueiden ikäihmisten sekä lapsiperheiden palveluiden kokonaisuudessa.

Käsikirjassa käydään läpi toimintaa sekä lapsiperheiden, vapaaehtoisten varaisovanhempien että työntekijöiden näkökulmasta. Ajatuksena on, että tästä saa vankan perustan tupien toiminta-ajatuksesta, mutta myös ihan käytännön toimista kuten vapaaehtoisten rekrytoinnista, viestinnästä perheille sekä tupaillan kulusta. Löytyyhän täältä myös jopa askarteluvinkkiä ja ruokaohjetta!

Molemminpuolista hyötyä ja iloa

Mummun ja vaarin tupa –toiminnassa vapaaehtoiset varaisovanhemmat saavat merkitystä elämäänsä silloin, kun esimerkiksi työelämä jää pois arjesta. Varaisovanhemman rooli ja mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lapsiperheiden arkeen antavat ikäihmiselle arvokkaan tilaisuuden kokea osallisuutta ja merkityksellisyyttä osana muuta lähiyhteisöä.

Lapsiperheille tupa mahdollistaa viikoittaisen paikan, jossa arkea helpottavat valmiiksi tehty lämmin ruoka, varaisovanhempien leikki- ja keskusteluseura sekä muiden oman asuinalueen perheiden vertaistuki. Jokainen tupa itsessään muodostaa yhteisön, jossa jokainen yksilö löytää oman paikkansa osana laajempaa yhteenkuuluvuutta.

Mummun ja vaarin tupia ja sukupolvia yhdistävää toimintaa tarvitaan erityisesti nyt, kun yhteiskunta enemmänkin erottaa sukupolvia toisistaan kuin yhdistää niitä. Vapaaehtoistoiminnalla toteutetulla, sukupolvia yhdistävällä toiminnalla voidaan aikaansaada sellaista vaikutusta, jota viranomaistyöllä voi olla vaikea saavuttaa.

SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa -toiminnan pääyhteistyökumppani on Fazer. Tupatoiminta saa myös tukea STEAlta, eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. 

Käsikirjan voi ladata tästä.

Mummun ja vaarin tupa -toiminnasta voi lukea lisää tästä ja seurata tupien toimintaa Facebookista ja Instagramista.

Lisätietoja:

Piritta Minkkinen
Projektipäällikkö, Lähellä-hanke
044 754 7822
piritta.minkkinen@sos-lapsikyla.fi

Kuva: SOS-Lapsikylä/Sanna Karlsson