Tukea, taitoja ja toimijuutta nuorille – mitä Gambian kehitysyhteistyöhankkeessa saatiin aikaan vuonna 2021?

23.5.2022
Tarinoita maailmalta

Nuorisotyöttömyys ja nuorten näköalattomuus ovat Gambiassa merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Suomen SOS-Lapsikylä ja Gambian SOS-lapsikyläjärjestö pyrkivät yhteistyössä vastaamaan näihin haasteisiin ja parantamaan nuorten työllistymisen edellytyksiä ja elämäntaitoja nelivuotisella kehitysyhteistyöhankkeella vuosina 20192022. Hanketta toteutetaan Suomen ulkoministeriön tuella.

Vuosi 2021 oli Gambian hankkeen kolmas toimintavuosi ja samalla koronapandemian toinen vuosi. Koronapandemia on alleviivannut hankkeessa tehtävän työn tarpeellisuutta: YK:n työjärjestö ILO:n mukaan pandemia on iskenyt globaalisti erityisen rajusti etenkin nuorten työpaikkoihin – nuorten menettämien työpaikkojen määrä on kaksinkertainen verrattuna aikuisten vastaavaan lukuun.

Uusi taitoja työllistymiseen ja elämään

Gambia kuvituskuva

Nuoruus on paitsi jännittävää aikaa, myös haasteita täynnä, eikä siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen ole varmasti yhdellekään nuorelle helppoa aikaa. Gambian hankkeen piirissä olevat nuoret ovat kuitenkin vielä erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria – he ovat usein kotoisin maaseudulta köyhistä oloista ja ovat esimerkiksi joutuneet keskyttämään koulunsa. Näiden nuorten edellytykset työllistyä ja osallistua yhteiskuntaan ovat heikommat kuin monilla muilla. Hankkeessa pyritään edistämään näiden nuorten taitoja ja toimijuutta, ja vähentämään siten eriarvoisuutta.

Sen lisäksi, että hankkeessa tuetaan nuoren työllistymistä edistäviä taitoja, pyrkii hanke myös parantaa nuorten elämäntaitoja, kuten ymmärrystä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Kun nuorilla on riittävät tiedot seksuaalioikeuksista ja pääsy palveluiden pariin, ovat he paremmin valmistautuneita tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä ja pitämään kiinni niin omista kuin toistenkin rajoista.

Mitä Gambian hankkeessa sitten saatiin aikaan vuonna 2021?

Paikallinen projektitiimi Gambiassa onnistui tukemaan nuoria monin eri tavoin, sillä vuonna 2021:

  • 12 nuorta työllistyi
  • 56 nuorta osallistui työnhakua käsitteleviin koulutuksiin.
  • 123 nuorta osallistui koulutuksiin, jossa he oppivat uusia työllistymistä edistäviä taitoja
  • 100 nuorta koulutettiin seksuaalioikeuksista, jotta he voisivat jakaa oppimaansa eteenpäin omassa yhteisössään
  • 558 nuorella on nyt pääsy digitaalisten oppimisvälineiden pariin
  • 73 nuorta pääsi mentoroinnin, harjoittelun tai oppisopimuksen piiriin
  • 97 nuorta pääsi opiskelemaan ammatillisiin oppilaitoksiin
  • 12 oppimiskeskusta on nyt toiminnassa ja niin hankkeen piirissä olevat nuoret kuin muutkin yhteisön nuoret voivat hyödyntää niiden tarjoamia palveluita, kuten opinnonohjausta ja digitaalisia työvälineitä
  • 123 nuorta koulutettiin yrittäjyydestä ja heitä tuettiin oman yrityssuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa

“He näkevät minut roolimallina”

Gambian hankkeessa mukana oleva Mariama työn touhussa.

Mariama (kuvassa) ja Wuday ovat kaksi Gambian kehitysyhteistyöhankkeessa mukana olevaa nuorta. Ennen hankkeeseen liittymistä Mariama oli tylsistynyt ja turhautunut, eikä hänellä ollut selkeää suuntaa elämäänsä. Hankkeen myötä hän on ryhtynyt räätäliksi ja aloittanut oman yritystoiminnan. Tulevaisuudessa hän haluaa laajentaa toimintaa muualle Gambiaan ja mahdollisesti jopa muihin maihin. Tämän haaveen eteen hän tekee päivittäin töitä. Mariama on onnellinen hankkeeseen osallistumisestaan: “SOS-Lapsikylän hankkeessa mukanaolo on mahdollistanut tämän minulle.”

Wuday kävi hankkeen kautta yhdeksän kuukautta kestävän kampaajakoulutuksen ja teki tämän jälkeen kolmen kuukauden harjoittelun. Lisäksi hän osallistui elintarvikealan koulutukseen. Koulutusten jälkeen hän palasi omaan yhteisöönsä ja koulutti 25 haavoittuvassa asemaa nuorta oppimistaan asioita. Monet näistä nuorista hyödyntävät edelleen oppimiaan taitoja omassa yhteisössään. Wuday on iloinen siitä, että on voinut toimia muille nuorille inspiraationa: “He näkevät minut roolimallina.”

Me SOS-Lapsikylällä ajattelemme, että nuoria tukemalla voidaan vahvistaa heidän uskoa itseensä ja saada heidät sitä kautta tavoittelemaan omia unelmiaan. Tämä on ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta, sillä nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus – niin Suomessa kuin Gambiassakin.

Teksti: Sara Sintonen

Kuvat: Gambian SOS-lapsikyläjärjestö