Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö tuki 1,3 miljoonaa ihmistä vuonna 2021

16.5.2022
Uutiset

Vuonna 2021 kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön apu tavoitti yhteensä noin 1,3 miljoonaa ihmistä, kun vuonna 2020 tuen piirissä oli noin 1,2 miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2021 tuimme haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin:

Sijaishuollon palveluiden piirissä oli 68 000 lasta ja nuorta. Erityisesti nuorten määrä nousi vuonna 2021 koronapandemian seurauksena. Työmahdollisuuksien heikkeneminen ja koronan vaikutukset koulutukseen aiheuttivat haasteita nuorten itsenäistymiselle.

Perheiden tukemisen ohjelmamme tavoittivat yhteensä 455 000 lasta, nuorta ja aikuista. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi myös haavoittuvassa asemassa olevien perheiden tilanteeseen esimerkiksi taloudellisten haasteiden, koulusulkujen ja henkisen stressin kautta.

Terveyttä edistävät ohjelmamme tavoittivat yli 300 000 ihmistä.

Koulutuksen ohjelmat tavoittivat yli 200 000 ihmistä.

Hätäapuohjelmamme tavoittivat 192 000 ihmistä.

Hodanin perheen tilanne helpotti perheiden tukemisen ohjelman avulla

Yksi perheiden tukemisen ohjelmassa mukana olevista perheistä on kuvassa näkyvän Somalimaassa asuva Hodanin perhe. Hodan on yksinhuoltajaäiti ja yrittäjä, joka elättää yksin kahden perheen lapsia. Hodan on intohimoinen äiti, jolla on vahva halu menestyä.

Hodanin suuri perhe koostuu hänen viidestä omasta lapsestaan sekä viidestä orvoksi jääneestä lapsenlapsestaan. Hodanin aviomies menehtyi yllättäen auto-onnettomuudessa vuonna 2008, jonka jälkeen Hodan on elättänyt perhettään yksin. Myöhemmin Hodanin viisi lastenlasta jäivät orvoiksi, kun Hodanin poika ja tämän vaimo menehtyivät.

Hodan elättää perhettään pyörittämällä Berberassa vilkkaan kadun varrella sijaitsevaa kauppaa ja ravintolaa. Hän houkuttelee asiakkaita itseluottamuksellaan, iloisella persoonallaan ja hersyvällä naurullaan.

Aiemmin Hodan pyöritti vain päivittäistavarakauppaa ja hänellä oli vaikeuksia kattaa kaikkia perheen kuluja. Osa lapsista joutui jäämään pois koulusta ja ruokaa ei ollut riittävästi. Päästyään kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelman piiriin, Hodan laajensi kauppansa tarjontaa ja perusti kaupan yhteyteen myös ravintolan. Lisäksi ohjelman kautta Hodanin lapset saivat tukea koulutukseensa.

Hodanin perheen kaltaisten haavoittuvassa asemassa olevien perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen ovat kaiken toimintamme ytimessä, jotta voimme auttaa mahdollisimman montaa lasta kasvamaan mahdollisuuksiensa mittoihin!