SOS-Lapsikylä edistää nuorten äitien ja tyttöjen oikeuksia Tansaniassa

12.4.2022
Tarinoita maailmalta

Teiniraskauksien määrä on Tansaniassa yksi Itä-Afrikan korkeimpia. Raskaus vaikuttaa teinityttöjen elämään radikaalilla tavalla, sillä se keskeyttää usein heidän koulunkäyntinsä ja heikentää merkittävästi tulevaisuuden työllisyysnäkymiä ja toimeentuloa. Suomen SOS-Lapsikylä työskentelee Tansanian Iringassa yhteistyössä paikallisen SOS-lapsikyläjärjestön kanssa nuorten tyttöjen ja äitien oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä teiniraskauksien vähentämiseksi ja eriarvoisuuden juurisyihin puuttumiseksi.

18-vuotias Happy (kuvassa yllä) joutui keskeyttämään koulunkäynnin tullessaan raskaaksi 16-vuotiaana. Hän pääsi viime vuonna mukaan Suomen SOS-Lapsikylän ja Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön toteuttamaan hankkeeseen. Saamansa tuen avulla Happy on päässyt palaamaan kouluun ja aloittanut pienen hedelmäbisneksen. Koulunkäyntiä ja toimeentulon turvaamista ei ole aina pienen lapsen äitinä helppo yhdistää, mutta Happy jaksaa silti olla toiveikas. Happy kertoo itsetuntonsa parantuneen ja saaneensa lisää rohkeutta tarttua haasteisiin. Tulevaisuudessa Happy haaveilee olevansa taloudellisesti omavarainen ja pystyvänsä tarjoamaan lapselleen hyvät eväät tulevaisuuteen. 

Vertaistuki ja toimeentulo ovat lisänneet itseluottamusta ja uskallusta haaveilla

Aviva on iloinen hankkeen kautta saamastaan vertaistuesta.

19-vuotias kahden lapsen äiti Aviva on iloinen hankkeen kautta saamastaan vertaistuesta. Aviva sanoo elämänsä olleen stressin ja huolen sävyttämää ennen hankkeeseen liittymistä. Hänellä ei ollut juuri ketään, jolle puhua tilanteestaan ja huolistaan. Avivalle on ollut tärkeää tavata muita nuoria äitejä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin hän itse. Heidän kanssaan Aviva on saanut jakaa kokemuksiaan, ja he ovat voineet oppia toinen toisiltaan.

19-vuotias kahden lapsen äiti Aviva on iloinen hankkeen kautta saamastaan vertaistuesta. Aviva sanoo elämänsä olleen stressin ja huolen sävyttämää ennen hankkeeseen liittymistä. Hänellä ei ollut juuri ketään, jolle puhua tilanteestaan ja huolistaan. Avivalle on ollut tärkeää tavata muita nuoria äitejä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin hän itse. Heidän kanssaan Aviva on saanut jakaa kokemuksiaan, ja he ovat voineet oppia toinen toisiltaan.

Aviva kokee edelleen välillä yksinäisyyttä, mutta hankkeen kautta muodostettuun naisten ryhmään kuuluminen on helpottanut Avivan kokemaa stressiä. Ryhmä on perustanut avokadoviljelmän toimeentulon saamiseksi, minkä lisäksi Aviva käy töissä maatiloilla. Aviva kertoo oppineensa hankkeessa sellaisia tietoja ja taitoja, joita jokainen nuori tarvitsisi aikuisuuden kynnyksellä. 

Tulevaisuudessa Leila haluaisi olla ”suuri bisnesnainen”.

Myös hankkeessa mukana oleva 17-vuotias Leila on joutunut keskeyttämään koulunsa Avivan ja Happyn tapaan tultuaan raskaaksi. Hankkeen kautta Leila on päässyt mukaan nuorten naisten säästämistä ja lainaamista edistävään osuuskuntatoimintaan, jonka avulla hän pystyi hankkimaan itselleen viime vuonna viljelysmaata, jolla hän viljelee maissia. Kylvö on sujunut hyvin ja nyt Leila odottaakin sadonkorjuuta, jotta voisi myyntien avulla hankkia itselleen lisää maata. Nuorten naisten ryhmä on myös saamassa paikallishallinnolta lainan, jonka avulla he aikovat aloittaa kanojen kasvattamisen. Tulevaisuudessa Leila haluaisi avata ravintolan ja olla “suuri bisnesnainen”. 

Eriarvoisuuden juurisyihin puuttuminen on tärkeää

Sen lisäksi, että paikallinen hanketiimi tukee 600 nuoren äidin toimeentuloa ja hyvinvointia, edistetään hankkeessa myös 15 000 nuoren tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista kouluissa järjestettävien koulutusten avulla. Lisäksi hanketiimi tekee vaikuttamistyötä niin paikallishallinnon tasolla kuin kansallisestikin. Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön paikallinen tiimi on ollut esimerkiksi mukana raskaana olevien ja jo synnyttäneiden tyttöjen kouluun paluuta edistävissä kampanjoissa sekä tehnyt viranomaisten kanssa yhteistyötä kansallisen, nuorten hyvinvointia edistävän toimintasuunnitelman levittämiseksi. 

Tansaniassa on ollut voimassa vuodesta 2017 käytäntö, joka on kieltänyt raskaana olevien tyttöjen koulukäynnin ja synnyttäneiden palaamisen koulunpenkille. Marraskuussa 2021 asiaan tuli kuitenkin muutos, kun maan koulutusministeri ilmoitti, että käytäntöä muutetaan ja raskaana olevien ja synnyttäneiden tyttöjen koulukäynti sallitaan jälleen. Teiniraskauksien ja eriarvoisuuden juurisyihin puuttumisen parissa riittää kuitenkin vielä töitä tehtävänä, jotta nuorten tyttöjen oikeudet toteutuisivat täysmääräisesti ja ennenaikaisista raskauksista johtuva koulupudokkuus vähenisi. 

****

Tansanian kolmivuotinen kehitysyhteistyöhanke alkoi vuonna 2021 ja se perustuu vuosina 2017–2020 käynnissä olleesta, naisten ja lasten voimaannuttamiseen keskittyneestä hankkeesta saatuihin oppeihin. Hanketta toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella. Työllä edistetään seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita: tavoite 1, ei köyhyyttä; tavoite 4, hyvä koulutus; tavoite 5, sukupuolten tasa-arvo; tavoite 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä tavoite 10, eriarvoisuuden vähentäminen.

Teksti: Sara Sintonen

Kuva: Tansanian SOS-lapsikyläjärjestö