Jokainen nuori ansaitsee kesätyön

25.3.2022
SOSblogi
Kolme nuortaseisovat vierekkäin sinisissä työhaalareissa ja suojalaseissa

Ensimmäinen työpaikka on nuorelle unohtumaton kokemus. Parhaimmillaan se on kasvun paikka, jossa nuoren ymmärrys itsestään, omista kyvyistään ja vahvuuksistaan kehittyvät ja muokkaantuvat.

Ensimmäinen kosketus työelämään voi olla erityisen merkittävä ja suuntaa kääntävä kokemus varsinkin sellaiselle nuorelle, jolla on haasteita koulunkäynnissä. Työelämä tarjoaa nuorelle kouluympäristöstä poikkeavan alustan tunnistaa omia mielenkiinnonkohteitaan ja ominaisuuksiaan.

Näin tapahtuikin erään nuoren kohdalla, jonka palkkasin kesätöihin työskennellessäni nuorisotyössä. Tunsin nuoren entuudestaan, mikä ei vaikuttanut hänen palkkaamiseensa, mutta pystyin arvioimaan, millainen vaikutus kesätyöllä oli häneen. Kyseinen nuori ei loistanut työhaastattelussa, mutta hän sai kesätyöpaikan, koska osasi osoittaa motivaationsa työn tekemiseen.

Liian moni jää ilman kesätöitä

Yhteiskunnallinen keskustelu osoittaa, että tahtotila nuorten kesätyöllistämiseen on suuri. Valtakunnallisesti ja paikallisesti toteutetaan erilaisia hankkeita ja toimenpiteitä nuorten kesätyöllistämiseksi, mutta silti liian moni nuori jää ilman kesätyötä.

Kesätyöpaikoista on kova kilpailu, ja se nuori, joka osaa kuvailla omia taitojaan, motivaatiotaan ja kertoa itsestään parhaiten, saa yleensä paikan. Kesätyökeskustelussa korostetaan nuoren omaa aktiivisuutta. Jotta nuori pärjää kesätyömarkkinoilla, tulee hänen tietää, mistä töitä löytää, miten työtä haetaan, millaiset ovat hyvät työnhakuasiakirjat ja miten työhaastattelussa toimitaan.

Nuorten viesti on, että kouluissa kesätyöllisyysasioista puhutaan liian vähän. Nuorille on tarjolla myös erilaisia kesätyöhön liittyviä koulutuksia, ja mekin SOS-Lapsikylässä tarjoamme nuorille H´uraa-työelämäkoulutusta ja Kesätyöstarttikoulutusta kesätyöhön liittyen. Koulutuksiin hakeutuvat yleensä ne aktiiviset nuoret, jotka haluavat vahvistaa omia taitojaan ja tietojaan, mutta todennäköisesti pärjäisivät työnhaussa myös itsenäisesti.

Entä ne nuoret, jotka haluaisivat työllistyä, mutta eivät tiedä miten aloittaa työnhakua tai heillä ei ole ympärillään sellaista tukiverkostoa, joka auttaa kesätyön löytämisessä? Onko kesätyö aktiivisuuden ”palkinto”?

Kokemukset voivat muuttaa elämän suunnan

Nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka on kokemuksen ja kasvun paikka. Hän saa ensimmäisen kosketuksen työelämään palkkatyössä, ja hänellä on vastuu omasta tekemisestään ja työn tuloksesta. Tässä kohtaa joku voisi ajatella, että onhan nuori vastuussa omasta tekemisestään ja työn tuloksesta myös koulussa, mutta työelämässä tämä on konkreettisempaa, koska nuori saa tekemästään työstä korvauksen, palkan, mikä on merkittävä motivaatiotekijä.

Työelämässä nuori oppii uusia taitoja, saa vastuuta ja pääsee osaksi työyhteisöä. Näin ollen jokaisen kesätyöhön haluavan nuoren pitäisi sinne päästä. Yhteiskunnassamme tulisi olla järjestelmä, jonka avulla voisimme valtakunnallisesti tarjota kaikille halukkaille nuorille kesätyön.

Väitän, että kaikille nuorille kyllä löytyisi työtä.  Useissa kunnissa tietylle ikäluokalle tarjotaan kesätyöseteli helpottamaan kesätöihin pääsyä, mutta tässäkin mallissa voittavat ne aktiiviset nuoret, jotka uskaltavat itse lähestyä työnantajia. Jokaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus työelämäkokemukseen, sillä kuten jo edellä mainitsin, niin työkokemus tarjoaa nuorelle väylän tarkastella omaa identiteettiään aivan uudesta näkökulmasta. Parhaimmillaan nuori voi löytää itsestään aivan uusia asioita tai mielenkiinnonkohteita, jotka muuttavat elämän suunnan.

Opettaja hämmentyi muutoksesta

Nuori, jonka palkkasin kesätöihin, pärjäsi hienosti. Nuori oli tyytyväinen ensimmäiseen työkokemukseensa ja minä ohjaajana näin lyhyessäkin ajassa kehittymistä ja kasvua nuoren toiminnassa.

Kun kyseinen nuori palasi kesän jälkeen kouluun, hänen opettajansa otti minuun yhteyttä, ja tiedusteli, että olinko tavannut kyseistä nuorta kesän aikana ja mitä merkittävää oli tapahtunut, sillä opettaja oli huomannut nuoressa niin merkittävää vastuunkantokyvyn kehittymistä ja henkistä kasvua.

”Hän oli kesätöissä” vastasin.

Kuva: Colourbox

Kirjoittaja

Laura Sirén profiilikuva
Kehittämissuunnittelija