Ylitse MentorApp antaa järjestöille mahdollisuuden auttaa paremmin

18.3.2022
SOSblogi
nuori nainen pitää kännykkää kädessä ja katsoo sitä surullisena

Ylitse MentorApp on matalan kynnyksen mobiilisovellus, josta saa pitkäaikaista ja anonyymia psykososiaalista tukea ajasta ja paikasta riippumatta. Sovelluksen käyttäminen on täysin ilmaista ja tukea voi hakea kuka tahansa niin usein kuin itse haluaa. Sovellus kasvaa tällä hetkellä nopeasti ja yhä useampi järjestö osallistuu toimintaan.

Ylitse MentorApp on yhdistänyt järjestökentän tuomalla yhteen yli 40 mentoria kymmenestä järjestöstä tai oppilaitoksesta. Sovelluksen käyttäjämäärä on kymmenkertaistunut vuodessa ja rekisteröityneitä käyttäjiä on nyt 2700. Mentoreiden määrä on nelinkertaistunut ja apua on antanut jo 86 vapaaehtoista.

Mentoriksi pääsee käymällä kertaluontoisen koulutuksen, joka valmistaa kohtaamaan avun tarvitsijoita digitaalisessa ympäristössä. Koulutuksen jälkeen mentorit voivat aloittaa sovelluksessa kirjoittamalla itsestään profiilikortin. Profiilikortissa kerrotaan omasta vertaisuudesta ja avun antamisen mahdollisuuksista. Aktorit eli avun tarvitsijat etsivät sopivaa mentoria, aloittavat keskustelut ja mentorit saavat ilmoituksen uusista viesteistä. Mentorit voivat vastata aktorien viesteihin omien aikarajojen puitteissa.

Ylitse MentorApissa toimii lastensuojelun, mielenterveyden ja päihdeongelmien hoitamisen järjestöjä. Kasper ry:n, Auta lasta ry:n ja A-klinikkasäätiön kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosia. Järjestöiltä edellytetään yhteyshenkilöä, joka tarjoaa mentoreille tuen kohderyhmien ongelma-alueeseen liittyvissä kysymyksissä.

Monet järjestöt haluavat tarjota mentoreilleen myös yhteisöllisyyttä ja lisäkoulutuksia. Mentorointi voi kestää kuukausia tai vuodenkin. Järjestöt ilmoittavat uusista kiinnostuneita ja mentorointikoulutuksia järjestetään tarvittaessa. Järjestöt ovat kuvanneet palautteissaan Ylitse-kumppanuutta helpoksi ja tehokkaaksi tavaksi saada vapaaehtoisia toimintaan ja lisätä omia digitaalisia auttamisen tapoja.

Jokaisella on erilainen tarve avulle

Ylitse Mentorapp vastaa muuttuvaan avun tarpeeseen seuraamalla hakusanoja, keräämällä palautetta ja toiveita uusista mentoreista. SOS-Lapsikylä on vastikään aloittanut yhteistyön seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tukea antavien järjestöjen kanssa. Toinen toivottu ryhmä on vieraskieliset maahanmuuttajien mentorit.

Vertaismentoroinnista hyötyviä ryhmiä löytyy jatkuvasti lisää, mutta yhtä tärkeää on tarjota ryhmille ja yksilöille sopivaa, laadukasta apua. Laatu syntyy mentoreiden motivaation ja koulutusten sekä järjestöjen yhteistyön avulla.

Pitkäaikainen tuki auttaa enemmän

Ylitse MentorApissa autetaan chateista poiketen pikaviestimällä, kuten WhatsApissa. Se on mahdollistanut pitkät, mutta anonyymit mentorointisuhteet, jotka ovat äärimmäisen vaikuttavia. 36 % vastanneista mentoreista käyttää sovellusta päivittäin ja 42 % viikoittain.

Eniten apua haetaan teemoista ahdistus, ihmissuhteet, traumat, identiteetti, päihteet, itsenäistyminen, huostaanotto ja kiusaaminen. Mentoreiden havainnointiin perustuvan ja muutosta tutkivan mittarin mukaan aktoreiden arjenhallinnan, luottamuksen kyvyissä ja itseluottamuksen tasossa tapahtuu merkittävää muutosta parempaan yli 3 kuukautta kestävien mentorointisuhteiden aikana. Vaikuttavan tuen takana onkin usein ihmiseltä ihmiselle jatkuva, kestävä ja luottamuksellinen ihmissuhde.

Kirjoittaja

Eppu Saarela profiilikuva
asiantuntija
044 717 0834