Mummun ja vaarin tuvalla sukupolvet kohtaavat

28.1.2022
SOSblogi

Mummun ja vaarin tuvalla eri ikäiset ihmiset kohtaavat. Tupaillan aikana lapsiperheet ja vapaaehtoiset varamummut ja -vaarit viettävät aikaa yhdessä jutellen ja leikkien. Tuvalla myös ruokaillaan yhdessä. Tupailta mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen arjessa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat, kuten Mummun ja vaarin tuvat, ovat osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä. SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevä työ auttaa myös niitä lapsia ja perheitä, jotka eivät ole lastensuojelupalvelujen piirissä. Toiminta on maksutonta ja avointa kaikille. Tavoitteena on helpottaa lapsiperheiden arkea. Tupia löytyy Espoosta, Kaarinasta ja Vantaalta. Tuvalla tavataan viikoittain.

”Vanhempi on väsynyt ja pahoillaan lapsensa vauhdikkaasta menosta. Annamme vanhemman istahtaa hetkeksi sohvalle, juoda kuppi kuumaa ja jutella muiden vanhempien kanssa – hetken hengähdystauko arjessa. Varamummo keksii lapsen kanssa yhteistä tekemistä ja tupailta jatkuu. Kerromme vanhemmalle vielä illan päätteeksi, että oli kiva, että hän jaksoi tulla ja toivottavasti nähdään myös ensi kerralla.”

Sukupolvien kohtaamisen positiivinen vaikutus

Kun tuodaan ihmiset yhteen iästä riippumatta, luodaan pohja vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle eri ikäisten ihmisten kesken. Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen yhteisön, tunteen, että on merkityksellinen ja osa yhteisöä. Mummun ja vaarin tuvat muodostavat yhteisön, johon kaikki lähialueen lapsiperheet ovat tervetulleita. Tuvilla olemme huomanneet, että etenkin yhteinen tekeminen tuo sukupolvia yhteen.

”Keittiössä valmistetaan aasialaista ruokaa. Perheen äiti ja varamummo kokkaavat yhdessä ja kokkauksen lomassa perheen äiti kertoo varamummolle oman kulttuurinsa ruokaperinteistä. Kun herkullinen ruoka valmistuu, koko tupa pääsee nauttimaan ruoasta.” 

Sukupolvien välisellä kanssakäymisellä on paljon positiivia vaikutuksia. Se vähentää ennakkoluuloja ja kasvattaa empatiaa eri sukupolvia kohtaan. Sukupolvien välinen vuorovaikutus lisää ihmisten välistä solidaarisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja myös kulttuurien välistä ymmärrystä.

Yhteiskunta jarruttaa

Yhteiskunta ei ohjaa eri-ikäisiä yhteiseen toimintaan, vaan eriyttää eri sukupolvet toisistaan, jolloin sukupolvien välinen luonnollinen kanssakäyminen vähenee. Yhteiskuntamme tekee tässä karhunpalveluksen eri sukupolville.

Lapset eivät pääse arjessa nauttimaan ikäihmisten huomiosta eivätkä ikäihmiset lasten seurasta. Tutkimukset kuitenkin osoittavat yhteisen kanssakäymisen tärkeyden ja hyödyllisyyden, sosiaalinen sitoutuminen muihin sukupolviin on yksi ihmisen hyvinvoinnin perustekijöistä.

”Pieni poika saapuu Mummun ja vaarin tuvalle. Hän käy valitsemassa lautapelin ja istahtaa iloisena matolle peli sylissään ja jää odottamaan. Lyhyt odotus palkitaan, kun varavaari saapuu paikalle ja on valmis pelaamaan yhdessä. Matolle istahtaa varavaarin ja pienen pojan lisäksi muutama muukin lapsi. Peli alkaa ja samalla tärkeä kahden sukupolven kohtaaminen.”

Silta sukupolvien välissä

”Tupailta lähenee loppuaan ja lapsilla on vauhti päällä. Varamummu taikoo yhteisen leikin lasten kanssa illan päätteeksi, ja samalla meno rauhoittuu. Leikin jälkeen tupa tyhjenee ja ilta hiljenee – takana taas vauhdikas, mutta mukava tupailta.”

Psykoterapeutti Marjatta Grahn on sanonut: ”Jokaisella elämänvaiheella on oma kauneutensa.” Vahva sukupolvien ketju onkin rikkaus, jossa jokaisen sukupolven edustaja on arvokas. Mummun ja vaarin tupa on silta sukupolvien välissä. Rakennetaan lisää siltoja sukupolvien välille, jotka antavat mahdollisuuden merkityksellisille kohtaamisille, antaen arkeen sisältöä kaiken ikäisille, vahvistaen kaikkien hyvinvointia – on kaikkien etu, että eri sukupolvet ovat toistensa tukena.

Mummun ja vaarin tupa -toimintaa ollaan laajentamassa myös uusille paikkakunnille ja tavoitteena on, että toiminta on mahdollisimman monen lapsiperheen ja ikäihmisen saavutettavissa tulevaisuudessa. Korona on haastanut meitä kaikkia ja etenkin lapsiperheitä ja ikäihmisiä – pandemian jälkeen tarvitaan nimenomaan yhteisiä kohtaamispaikkoja, jotka lisäävät sosiaalisia suhteita ja osallisuutta ja siten hyvinvointia.

Kirjoittaja: Piritta Minkkinen
Mummun ja vaarin tupa -toiminnan projektipäällikkö

Kuva: Oona Myöhänen

Fazer aloitti vuoden 2022 alussa SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa -toiminnan pääyhteistyökumppanina. Toiminnassa yhdistyvät Fazerille tärkeät ruokaelämykset ja SOS-Lapsikylän yhteiskunnallinen työ.


Lähteet:

Ukkonen-Mikkola, T. 2011. Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos. Tampere.

Cortellesi, G. & Kernan, M. 2016. Together old and young: How informal contact between young children and older people can lead to intergenerational solidarity. Studia Paedagogica 21/2016.

Marin, M. 2002. Yhteiskunta ja hyvä vanheneminen: lähestymistapoja hyvän vanhenemisen yhteiskunnallisiin ehtoihin. Teoksessa Heikkinen, E. & Marin, M. (toim.) Vanhuuden voimavarat. Helsinki: Tammi.