Ny läxhjälpsverksamhet får stort understöd av BMR

25.1.2022
Uutiset
iloinen tyttö,jolla pipo päässä katsoo kännykkäänsä

SOS-Barnbyars nya läxhjälpsverksamhet för ett understöd på 40 000 euro av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. I år testas olika former för läxhjälpsmodellen och år 2023 utvidgas verksamheten så att den når allt fler unga. (Lue uutinen suomeksi)

I läxhjälpsverksamheten erbjuds eleverna stöd med att göra sina läxor både som närstöd och på distans. Verksamheten riktas i förste skedet till högklasserna och senare också till andra stadiet. Speciellt är de elever som övergår från ett stadium till ett annat i fokus.

Med hjälp av bidraget från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne kan SOS-Barnbyar nu också planera verksamhet för svenskspråkiga.

”Tack vare stödet från BMR blir modellen vi utvecklar redan från början tvåspråkig på finska och svenska”, säger Veera Jahnukainen, koordinator för frivilligverksamheten.

Stiftelsens vd Birgitta Forsström konstaterar att stiftelsen ville stödja verksamheten, eftersom alla barn inte för hjälp med läxorna hemma.

”Det här är ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan barn.”

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr delar ut över 10 miljoner euro i bidrag 2022. Fokus i årets utdelning var barns och ungas välmående samt verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap. 

”Vi fick många fina ansökningar där fokus är på barns och ungas psykiska hälsa”, berättar Forsström.

Frivilliga stödjer de unga

Läxhjälpen erbjuds av frivilliga som utbildats av SOS-Barnbyar. På det sättet kan de dela med sig av sitt kunnande och samtidigt på ett meningsfullt sätt stödja barn och unga.

Avsikten är att stödja resurserna för de elever som deltar, främja deras upplevelse av sig själva som elever samt förebygga problematisk skolfrånvaro. Genom att erbjuda läxhjälpsstöd vill vi främja barns och ungas möjligheter att växa och utvecklas till sitt starkaste jag.

Vår huvudsamarbetspartner Paulig stöder också läxhjälpsverksamheten.

Mera information:
Veera Jahnukainen
(på finska)
Koordinator för frivilligverksamheten
044 4910 723
veera.jahnukainen@sos-lapsikyla.fi

Sanna Karlsson (på svenska)
Kommunikatör
044 7347 989
sanna.karlsson@sos-lapsikyla.fi