Eksyksissä palvelupolulla

1.12.2021
SOSblogi ammattilaisille
yksinäinen teinipoika nojaa seinää vastaan

Katson jääkaappimagneettia, jossa suojelusenkeli saattaa sisaruksia pimeällä polulla ja mietin, kuka turvaa lapsen matkaa oikea-aikaisten, oikeanlaisten ja riittävien sosiaalihuollon palvelujen piiriin. Lain pitäisi tehdä se. Niin se on joskus kaiketi tehnytkin. Sosiaalihuoltolakiin on kuitenkin kirjoitettu useampi sudenkuoppa, joka vähintään hidastaa tai joskus jopa estää lapsen etenemistä palvelupolulla kohti lapsen kehityksen ja terveyden turvaamisen kannalta välttämätöntä tukea.

Kuvitellaan pienten kaksosten Hannun ja Kertun matkaa sosiaalihuollon palvelupolulla. Matka alkaa varhaiskasvatuksen työntekijän tekemällä lastensuojeluilmoituksella, koska lasten hoidossa, huolenpidossa ja kasvuolosuhteissa on havaittu puutteita. Lapset ovat toistuvasti väsyneitä, nälkäisiä ja likaisia päiväkotiin tullessaan ja vanhempi haiskahtaa liian usein vanhalle viinalle. Vanhemman kanssa on asiasta keskusteltu, häntä on saanut ohjeita ja tukea, mutta tilanne ei ole muuttunut.

Lastensuojeluilmoitus saapuu sosiaalihuollon viranomaiseen, jossa arvioidaan kiireellisten sosiaalipalvelujen tarve ja joskus jopa kiireellinen lastensuojelun tuen tarve. Jos kiireellisen tuen tarvetta ei tunnisteta, seitsemän arkipäivän aikana harkitaan, aloitetaanko palvelutarpeen arviointi ja jos aloitetaan, missä laajuudessa.

Voi olla, että palvelutarpeen arviointi aloitetaan, ellei sen todeta olevan tarpeeton. Voi olla, että myös lastensuojelun tuen tarve arvioidaan tuolloin tai sitten asian katsotaan olevan selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukea tarvita. Kukaan ei vireille tulon jälkeen varmasti tiedä, miten Hannun ja Kertun matka etenee.

Kolme arviointia jo ennen arvioinnin alkua

Ennen kuin varsinainen palvelutarpeen arviointi edes alkaa, on jo tehty kolme viranomaisen menettelyyn liittyvää arviointia.

Jos palvelutarpeen arviointi on päätetty lastensuojeluilmoituksesta huolimatta tehdä suppeana, siinä otetaan jollain mystisellä tavalla huomioon vain tuen tarpeet, joihin voidaan vastata yleislain mukaisella tuella. Lastensuojelulain mukaisten palvelujen mahdollista tarvetta ei huomioida.

Jos palveluntarpeen arviointi on päätetty tehdä laajana, otetaan huomioon myös mahdolliset lastensuojelun tuen tarpeet. Kummassakin tilanteessa voidaan päätyä siihen, ettei lapsilla ole lainkaan sosiaalipalvelujen tarvetta tai että tuen tarpeisiin voidaan vastata sosiaalihuoltolain mukaisilla perhepalveluilla.

Aina asiakkuutta ei seurata

Ajatellaan, että Hannulla ja Kertulla ei todeta olevan lastensuojelulain mukaisten palvelujen tarvetta, vaikka lasten kasvuolosuhteiden ja huolenpidon puutteiden todetaan vaarantavan heidän terveyttään ja kehitystään. Hannusta ja Kertusta tulee erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia perhesosiaalityössä.

Heille ja vanhemmalle järjestetään kerran viikossa perhetyötä ja kotipalvelua. Asiakkuutta toivottavasti seurataan säännöllisesti tarkistettavilla asiakassuunnitelmilla. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu. Välillä perhesosiaalityön asiakkuus keskeytyy, koska vanhempi ei halua ottaa tukea vastaan tai tilanne on hetkellisesti parempi.

Uusia ilmoituksia ja yhteydenottoja

Hannu ja Kerttu aloittavat koulun. Tulee uusia ilmoituksia ja yhteydenottoja. Tehdään kiireellinen tuen tarpeen arvio ajankohtaisilla tiedoilla, aloitetaan palvelutarpeen arviointi.

Päädytään jälleen sosiaalihuollon perhepalveluihin, koska vanhempi ei halua lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuutta, mutta on valmis ottamaan vastaan perhesosiaalityön palvelua. Perheelle järjestetään kerran viikossa perhetyötä ja kotipalvelua, erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille nimetään tukihenkilö- tai perhe. Sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta seurataan. Tai sitten ei.

Epävakautta ja toistuvia vaihdoksia

Kuluu vuosia. Työntekijät vaihtuvat toistuvasti. Kirjauksia jää tekemättä. Hannu ja Kerttu ovat teini-ikäisinä olleet lähes puolet elämästään sosiaalihuollon asiakkaana lyhyempiä ja pidempiä pätkiä.

Kasvuolosuhteet ovat olleet jatkuvasti epävakaat. On päihteitä, mielenterveysongelmia, vaihtuvia osoitteita ja ihmissuhteita, joskus väkivaltaa ja välillä onneksi myös seesteisempiä jaksoja.

Hannu on itsekin alkanut käyttää päihteitä, ja hän on jäänyt toistuvasti kiinni omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Hannun ensimmäinen kontakti lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun on kiireellinen sijoitus. Hannu otetaan huostaan.

Tilanne romahtaa

Kerttu vaikuttaa pärjäävän ja hänen asiakkuutensa perhesosiaalityössä jatkuu, koska vanhempi ei halua tytölle lastensuojelun asiakkuutta. Menee hetki ja Kertun tilanne romahtaa. Kerttu ei enää jaksa kannatella itseään ja vanhempaa. Kerttu sijoitetaan kiireellisesti ja otetaan huostaan.

Hannun ja Kertun tarina on kuvitteellinen, mutta kuitenkin niin valitettavan totta. Sosiaalihuoltolailla tavoiteltiin paljon hyvää ja kaunista. Varhaista tukea ja vähemmän tarvetta lasten kodin ulkopuolisille sijoituksille.

Mitä saatiin? Ennätyskorkeat lukemat kodin ulkopuolelle sijoitetuissa lapsissa. Muusta ei tiedetä.

Kirjoittaja