Lapsen oikeus monimuotoiseen luontoon on meidän kaikkien vastuulla

22.10.2021
SOSblogi
Pieni poika ja pienin tyttö värikäässä takissa leikkivät rantakalliolla

Meidän aikuisten on kaikissa toimissamme muistettava, että lapset ovat myös tulevaisuuden aikuisia, joiden elämään ja olosuhteisiin vaikuttavia ratkaisuja me teemme – hyvässä ja pahassa.

Lokakuun alussa alkanut kirjoitusvapaani mahdollisti minulle hyppäyksen lakimiehen roolista lähes päätoimiseksi tietokirjailijaksi. Arjen työtahdin rauhoituttua olen saanut mahdollisuuden syventyä uudella tavalla lapsen oikeuksien sopimuksen ja perustuslain ulottuvuuksiin. Paluu perus- ja ihmisoikeuksien äärelle on ollut innostava.

On havahduttavaa huomata, että lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin on todellakin koottu kaikki oleellinen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä yksilöllisen kasvun ja hyvän tulevaisuuden kannalta. Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit avaavat artikloita tarkasti ja antavat käytännönläheisiä ohjeita niiden soveltamiseen.  

On tärkeää muistaa, että lapsen oikeuksien sopimus ei ole vain hyvätahtoinen julistus tavoitetilasta, vaan se on lasten oikeuksien kannalta tärkein oikeudellinen instrumentti ja sitovaa lainsäädäntöä. Kun suojelet lapsen oikeuksia, suojelet lapsen hyvinvointia ja mahdollisuutta kehittyä täyteen potentiaaliinsa. 

Lapsuus itsessään on arvokas, ei ainoastaan polku aikuisuuteen ja siksi lapsuudelle, lapsen elämälle tässä ja nyt on järjestettävä optimaaliset olosuhteet. Kuitenkin meidän aikuisten on kaikissa toimissamme muistettava, että lapset ovat myös tulevaisuuden aikuisia, joiden elämään ja olosuhteisiin vaikuttavia ratkaisuja me teemme – hyvässä ja pahassa.   

Lapsuus itsessään on arvokas, ei ainoastaan polku aikuisuuteen ja siksi lapsuudelle, lapsen elämälle tässä ja nyt on järjestettävä optimaaliset olosuhteet. 

Vastuu luonnosta ja ympäristöstä kuulee kaikille 

Ensimmäisen kerran havahduin kunnolla pohtimaan, kuinka edistyksellinen vuonna 2000 voimaan tullut perustuslakimme onkaan luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelussa. Perustuslakimme asettaa nimittäin vastuun luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ja ympäristöstä kaikille – yhteiskunnalle, yrityksille, yhteisöille ja jokaiselle yksittäiselle ihmiselle täällä.  

Perusoikeussäännös korostaa luonnon ja muun ympäristön suojeluun liittyviä arvoja ja sitä, että velvollisuudet luontoa kohtaan ymmärretään luonnon itseisarvosta lähteviksi. Perusoikeussäännös ilmaisee myös kaikille ihmisille jakamattomasti kuuluvan oikeuden, jonka subjekteina voidaan pitää myös tulevia ihmissukupolvia. 

Säännöksen tarkoittama vastuu kohdistuu sekä elolliseen luontoon (eläimet ja kasvit) ja elottomaan luonnonympäristöön (vesistöt, ilmakehä, maa- ja kallioperä). Luonnon monimuotoisuuden osa-alueita ovat muun muassa eläin- ja kasvikunnan geneettinen rikkaus sekä kaikkien uusiutumattomien luonnonvarojen tehokas suojeleminen. 

Säätämällä vastuun kuulumisesta kaikille perustuslaissa on haluttu korostaa sitä, että ympäristönsuojelu edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kesken. Säännös asettaa julkisen vallalle velvoitteen turvata jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön. 

Jos itse et koe luontoa ja ympäristöä arvokkaaksi, niin nyt on hyvä hetki pysähtyä miettimään omia lapsiasi, sukulaistesi ja ystäviesi lapsia sekä tulevia sukupolvia, joiden oikeutta mahdollisesti loukkaat suhtautumalla välinpitämättömästi luonnon ja ympäristön suojeluun. Millä oikeudella sen teet? Kuka antoi sinulle sen oikeuden?   

Minulla – tai sinulla – ei ole oikeutta tuhota tulevaisuuden lasten ja aikuisten mahdollisuutta kokea luontoa ja sen monimuotoisuutta siten, kuin olen esimerkiksi itse saanut sen kokea.

Millaisen ympäristön jätämme perinnöksi, riippuu meistä kaikista

Luontoihminen minussa hyväksyy perustuslaillisen vastuunsa luonnosta ja ympäristöstä täysimääräisesti. Minulla – tai sinulla – ei ole oikeutta tuhota tulevaisuuden lasten ja aikuisten mahdollisuutta kokea luontoa ja sen monimuotoisuutta siten, kuin olen esimerkiksi itse saanut sen kokea. Mykistävän kauniina, puhtaana, hiljaisena ja äärettömänä. Elämää suurempana. 

Toivottavasti myös sinulla on vastaavia kokemuksia. Jos ei ole, mene luontoon! Suojelemalla luontoa ja ympäristöä, suojelet tämän päivän ja tulevaisuuden lasten oikeuksia.  

Mitä sinä olet valmis tekemään turvataksesi tulevien aikuisten ja lasten oikeuden nauttia luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja terveellisestä ympäristöstä? Millaisen luonnon ja ympäristön haluamme lapsillemme perinnöksi jättää? Vastuu kuuluu myös sinulle.

Kirjoittaja