SOS-Lapsikylän Kyläkoulu tarjoaa oppia henkilöstölle ja sidosryhmille

13.10.2021
Uutiset

SOS-Lapsikylä on avannut uuden Kyläkoulu-nimisen oppimisympäristön henkilöstön, tuki- ja sijaisperheiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden käyttöön. Kyläkouluun kootaan erilaisia verkkokoulutuksia näitä kohderyhmiä varten.

Osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen on tärkeä osa yhteisömme menestystä. Kyläkoulu-oppimisympäristö tukee tätä tavoitetta ja tarjoaa laadukkaat koulutukset yhtenäisessä muodossa tehtävästä ja sijainnista riippumatta.

Kyläkoulu mahdollistaa SOS-Lapsikylälle niin henkilöstön perehdyttämisen ja täydennyskoulutuksen kuin tuki- ja sijaisperheiden sekä vapaaehtoisten valmentamisen ja jatkokouluttamisen. Kyläkoulussa on tarjolla niin itseopiskeltavia kursseja kuin ryhmävalmennuksia.

SOS-Lapsikylällä on toimintaa ympäri Suomen, joten Kyläkoulu mahdollistaa tehokkaasti erilaisten koulutussisältöjen tarjoamisen monimuotoisen toimintamme käyttöön. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on helpompaa, kun kaikilla on pääsy samaan toiminnan perusteita esittelevään materiaaliin, ja esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöiden valmentaminen onnistuu sijainnista riippumatta.

Kyläkouluun tulee perehdytyskurssien lisäksi tarjolle koulutusmateriaaleja mm. palvelukohtaisista toimintaperiaatteista, tietoturvasta, asiakasturvallisuudesta, dokumentoinnista, laadusta, viestinnästä ja myönteisestä tunnistamisesta.

SOS-Lapsikylän tuki- ja sijaisperheille sekä vapaaehtoistyöntekijöille löytyy myös omat valmennuskokonaisuutensa ja -materiaalinsa.